Turecko darovalo Univerzitnej knižnici v Bratislave 130 kníh

Autor UKB júl 2020 -
Veľvyslankyňa A. Üğdül (vľavo) a S. Stasselová z UKB pri odovzdávaní kníh Veľvyslankyňa A. Üğdül (vľavo) a S. Stasselová z UKB pri odovzdávaní kníh UKB

Konvolut publikácií najmä o tureckej histórii, umení a pamiatkach odovzdala knižnici veľvyslankyňa.

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB), ktorá si až do 10. októbra 2020 pripomína 100. výročie svojho vzniku, získala do svojich knižničných fondov hodnotný knižný dar z Turecka. Odovzdala ho koncom júla veľvyslankyňa Tureckej republiky na Slovensku Aslıgül Üğdül, ktorá osobne navštívila knižnicu. 

Knižný dar predstavuje dovedna 130 titulov kníh najmä o histórii, kultúre, literatúre, architektúre či archeologickom dedičstve Turecka. Sú v ňom aj slovenské prekladové vydania tureckej súčasnej literatúry. Veľvyslanectvo chce aj následne dodávať UKB ďalšie turecké tituly, ktoré potom budú k dispozícii prostredníctvom prezenčných aj absenčných výpožičiek veľkému počtu čitateľov.

Turecká veľvyslankyňa sa na pôde UKB stretla s generálnou riaditeľkou UKB Silviou Stasselovou. V príhovore povedala, že knihy sú prostriedkom, ktorým sa budujú mosty medzi kultúrami. Prisľúbila, že veľvyslanectvo Tureckej republiky bude zbierku kníh pre UKB ďalej rozširovať o tituly kníh o kultúrnom dedičstve Turecka a ďalšie publikácie z produkcie tureckých vydavateľstiev.

Spolu so sprievodom si prezrela aj výstavu k 100. výročiu UKB, ktorá je najstaršou a najväčšou vedeckou knižnicou na Slovensku. Historické zbierky Univerzitnej knižnice zahŕňajú aj vzácne turecké rukopisy, ktoré sú súčasťou Bašagićovej zbierky zapísanej v medzinárodnom registri programu UNESCO Pamäť sveta.

TS UKB

turecko UK dsc 5579

Partneri