Európska komisia napreduje v rozhovoroch s farma-firmami o budúcej vakcíne

Autor ZEK august 2020 -
Európska komisia napreduje v rozhovoroch s farma-firmami o budúcej vakcíne EK

Komisia dosiahla dohodu s firmou AstraZeneca a pokročila v rozhovoroch so spoločnosťou Johnson & Johnson.

Európska komisia dosiahla prvú dohodu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19. Daruje ju krajinám s nízkym a stredným príjmom a presmeruje do krajín EHP, keď sa očkovacia látka preukáže ako bezpečná a účinná proti ochoreniu.

Komisia dohodla základ zmluvného rámca pre nákup 300 miliónov dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca v mene členských štátov, s možnosťou nákupu ďalších 100 miliónov dávok.

Johnson & Johnson a Janssen Pharmaceutica

Európska komisia zároveň ukončila aj prípravné rozhovory so spoločnosťou Johnson & Johnson a jej divíziou Janssen Pharmaceutica NV o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Tie nadväzujú na prvé pozitívne kroky so Sanofi-GSK z 31. júla.

Plánovaná zmluva by umožnila všetkým členským štátom EÚ kúpiť očkovaciu látku, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami. Komisia by mala mať po preukázaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 k dispozícii zmluvný rámec na nákup 200 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Neskôr by mohla dokúpiť ďalších 200 miliónov dávok. 

Komisia zároveň ďalej intenzívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín.

Vakcinačná stratégia a nástroje

Zámerom prípravných rozhovorov je dosiahnuť predbežnú dohodu o nákupe, ktorá sa má financovať z nástroja núdzovej podpory, v rámci ktorého sú vyčlenené finančné prostriedky na vytvorenie portfólia potenciálnych vakcín s rôznymi profilmi a od rôznych spoločností.

Táto snaha vychádza z európskej vakcinačnej stratégie, ktorú Komisia prijala 17. júna 2020. Jej cieľom je do 12 až 18 mesiacov zabezpečiť všetkým európskym občanom kvalitné, bezpečné, účinné a cenovo dostupné vakcíny.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Pre našich občanov i naše hospodárstvo je výsostne dôležitá bezpečná a účinná vakcína proti koronavírusu.  Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi a farmaceutickými spoločnosťami vynakladá maximálne úsilie na aktívne prispievanie k tejto ambícii.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „V rokovaniach zameraných na zabezpečenie širokého portfólia vakcín pre našich občanov a celý svet nepoľavíme. Bezpečná a účinná očkovacia látka rozhodne prispeje k ochrane občanov pred týmto vírusom. Budeme úzko spolupracovať s našimi členskými štátmi, až kým sa očkovacia látka nedostane ku všetkým.“

Súvislosti

Ukončenie prípravných rozhovorov s Janssen Pharmaceutica NV, jednej zo spoločností Janssen Pharmaceutical Companies, ktoré zastrešuje Johnson & Johnson, je dôležitým krokom smerom k uzavretiu dohody o budúcom nákupe, a teda k realizácii európskej vakcinačnej stratégie

Komisia spolu s členskými štátmi uzatvára dohody o budúcom nákupe s výrobcami vakcín, ktoré vyhradia alebo poskytnú členským štátom právo kúpiť určitý počet dávok očkovacej látky za určitú cenu, keď bude k dispozícii.

Európska komisia sa takisto zaviazala zaistiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to kdekoľvek na svete, nielen doma. Nikto nebude v bezpečí, až kým v bezpečí nebudú všetci.

Komisii sa od 4. mája 2020 podarilo získať takmer 16 miliárd eur v rámci celosvetovej iniciatívy v oblasti univerzálneho prístupu k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a celosvetovej obnovy s názvom Globálna reakcia na koronavírus.

ZEK

Partneri