Nová stavebná legislatíva predo dvermi?

Autor Igor Augustinič august 2020 -
Nová stavebná legislatíva predo dvermi? Pixabay / MichaelGaida

Mala by zaviesť „princíp jednej pečiatky“ a plnú digitalizáciu povoľovacích konaní. Vláda prisľúbila predložiť zákony do októbra.

Už niekoľko rokov sa očakáva prijatie novej stavebnej legislatívy, ktorá by nahradila stavebný zákon z roku 1976 a zmodernizovala územné a stavebné konanie. Na prelome rokov 2019/2020 boli pripravené dva návrhy zákonov, zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022.

Zmeny sú nanajvýš potrebné. Za všetko hovorí, že Slovensko v rebríčku Doing Business Svetovej banky na rok 2020 v hodnotení efektivity získavania stavebných povolení obsadilo 146. miesto zo 190 krajín a že priemerný čas, potrebný na získanie stavebného povolenia, je takmer 300 dní.

Nová legislatíva by mala zaviesť „princíp jednej pečiatky“: vydanie stavebného súhlasu namiesto dnešného dvojzložkového územného konania a stavebného povoľovania a umožniť plnú elektronizáciu a digitalizáciu povoľovacích konaní.

Spresniť a sprísniť by sa mala regulácia čiernych stavieb a posilniť kompetencie stavebnej inšpekcie. Profesionalizácia stavebných úradov by sa mala dosiahnuť ich koncentrovaním na úrovni okresu, namiesto dnešnej úrovne približne 2 900 obcí.

Parlamentné voľby a Covid-19 opätovne legislatívny proces zabrzdili. Súčasná vláda si dala ambiciózny cieľ návrhy zákonov predložiť do parlamentu do októbra 2020. Ostáva teda dúfať, že sa novej legislatívy skutočne čoskoro dočkáme a výstavba v krajine bude ľahšia.

JUDr. Igor Augustinič, PhD.; bpv Braun Partners

(Prevzaté z odborného newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Právo & Dane)

 

O bpv Braun Partners

Advokátska kancelária bpv Braun Partners bola založená v roku 2006 tímom skúsených advokátov, ktorí už niekoľko rokov predtým spolupracovali v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii nemeckého pôvodu.

Tím bpv Braun Partners tvorí viac ako 35 slovenských, českých, nemeckých a britských právnikov a daňových poradcov, ktorí patria často vo svojej špecializácii k najuznávanejším odborníkom v Slovenskej a Českej republike.

Sprevádzajú klientov vo všetkých oblastiach ich podnikateľskej činnosti – pri významných medzinárodných a národných transakciách aj pri každodennom podnikaní. Poradenská činnosť je zameraná predovšetkým na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, financovanie, právo nehnuteľností, energetické právo vrátane obnoviteľných zdrojov energií, pracovné právo, právo EÚ a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a rozhodcovských konaniach.

 

Partneri