Nestlé pokročilo v zavádzaní udržateľných obalov

Autor OTS september 2020 -
Nestlé pokročilo v zavádzaní udržateľných obalov Pixabay

Potravinárska spoločnosť predstavila viaceré úspešné projekty, ako je bezobalový predaj či zdvojnásobenie využívania recyklovaného PET materiálu.

Testovanie bezobalového predaja výrobkov rozšírila spoločnosť zo Švajčiarska do Francúzska a Čile. Ďalej uviedla na trh nový rad kapsúl Nespresso, ktoré sú z 80 % vyrobené z recyklovaného hliníka, alebo vyvinula nový recyklovateľný papierový materiál na balenie bujónov.

V Českej republike zasa rozširuje výrobu tyčiniek YES! balených do papiera, aj napriek tomu, že papier je krehkejší. Redukuje teda kombinované obaly a stenčuje balenie, čo v konečnom dôsledku ušetrí až 50 ton plastov ročne.

Recyklovanie a znižovanie plastov

Spoločnosť Nestlé rozširuje aktivity tak, aby všetky jej obaly do roku 2025 boli recyklovateľné alebo opätovne použiteľné a aby v rovnakom období znížila používanie nových plastov o jednu tretinu.

V súčasnej dobe je recyklovateľných alebo znovu použiteľných 87 % jej obalov. Aktuálne plánuje investíciu vo výške 30 mil. USD (25,3 mil. EUR) na podporu vývoja recyklovaných obalových materiálov vhodných pre potravinárstvo v USA či zavádza nový, opakovane plniteľný systém na potravu pre domáce zvieratá v Čile. Do výroby nasadzuje nové obaly na báze papiera, ktorý pochádza z udržateľného pestovania certifikovaného Forest Stewardship Council (FSC) a The Program for the Endorsement of Forest Certification.

Testovanie nových obalov

Nestlé ako najväčšia potravinárska firma na svete sa snaží pristupovať k znižovaniu plastového odpadu so všetkou vážnosťou.

„Chceme využiť naše know-how a náš dosah na riešenie problému plastového odpadu všade, kde pôsobíme. Pokračujeme v transformácii nášho balenia, máme prvé pozitívne výsledky v Česku, na Slovensku i vo svete, ale vieme, že nás ešte čaká veľa práce," hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé Česko a Slovensko.

Vývoj a testovanie nových obalových materiálov ohľaduplnejších k životnému prostrediu riadi Nestlé Inštitút obalových vied (Nestlé Institute of Packaging Sciences), prvý svojho druhu v potravinárskom priemysle.

Nestlé Inštitút obalových vied

V Inštitúte pracuje približne 50 vedcov, ktorí vykonávajú špičkový výskum obalových riešení, aby zaistili bezpečnosť a použiteľnosť nových materiálov. K úspešným výsledkom sa radia nové naplniteľné alebo opakovane použiteľné systémy, zjednodušené materiály, papierové obaly s účinnou ochrannou vrstvou a zapracovanie recyklátu do obalov Nestlé.

Inštitút úzko spolupracuje s viac ako 180 odborníkmi na obaly z globálnej siete výskumu a vývoja Nestlé, rovnako ako s externými výskumnými inštitúciami, start-upmi a dodávateľmi.

Ďalšie aktivity

Nestlé bude aj naďalej vyvíjať alternatívne obalové materiály a nové distribučné systémy, investovať do infraštruktúry a spolupracovať so spotrebiteľmi, aby pomohlo vyriešiť problém plastového odpadu.

Spoločnosť svoje aktivity naďalej rozvíja aj cez novú mobilnú aplikácia, ktorá pomáha spotrebiteľom v Taliansku správne triediť odpad. Podobnú aplikáciu čoskoro ponúkne aj spotrebiteľom v Česku a na Slovensku.

Ďalej oznámili, že budú hľadať a podporovať inovatívne riešenia prostredníctvom ocenenia Nestlé Creating Shared Value (CSV) Prize, ktorého nový ročník sa začína 30. septembra 2020.

OTS

Partneri