Finančné trhy zažívajú turbulentné časy. Časť 1: Širší pohľad a historické súvislosti

Autor Maroš Ďurik, Andrej Rajčány september 2020 -

Prinášame prezentáciu spoločnosti Across s údajmi, ktoré môžu pomôcť investorom pri ich rozhodovaní a pochopení súčasného diania.

TB Across Private Investments 08092020 Final 02

TB Across Private Investments 08092020 Final 03

tb across private investments 08092020 final 03a

TB Across Private Investments 08092020 Final 04

TB Across Private Investments 08092020 Final 05

TB Across Private Investments 08092020 Final 06

TB Across Private Investments 08092020 Final 07

TB Across Private Investments 08092020 Final 08

TB Across Private Investments 08092020 Final 09

TB Across Private Investments 08092020 Final 10

TB Across Private Investments 08092020 Final 11

TB Across Private Investments 08092020 Final 12

tb across private investments 08092020 final 13a

tb across private investments 08092020 final 13b

tb across private investments 08092020 final 13c

TB Across Private Investments 08092020 Final 14 

TB Across Private Investments 08092020 Final 15 

TB Across Private Investments 08092020 Final 16

tb across private investments 08092020 final 17a

tb across private investments 08092020 final 17b 

TB Across Private Investments 08092020 Final 18

TB Across Private Investments 08092020 Final 19

TB Across Private Investments 08092020 Final 20

TB Across Private Investments 08092020 Final 21

TB Across Private Investments 08092020 Final 22

V Bratislave 8. septembra 2020 

 

 

Partneri