Finančné trhy zažívajú turbulentné časy. Časť 2: A čo úspory Slovákov?

Autor Maroš Ďurik, Andrej Rajčány september 2020 -

Uvádzame druhú časť prezentácie spoločnosti Across s údajmi, postrehmi a závermi o stave a možnostiach investovania na Slovensku.

Investície obyvateľov Slovenska k 30. 6. 2020:

TB Across Private Investments 08092020 Final 24

TB Across Private Investments 08092020 Final 25

TB Across Private Investments 08092020 Final 26

TB Across Private Investments 08092020 Final 27

TB Across Private Investments 08092020 Final 28

TB Across Private Investments 08092020 Final 29

TB Across Private Investments 08092020 Final 30

TB Across Private Investments 08092020 Final 31

TB Across Private Investments 08092020 Final 32

TB Across Private Investments 08092020 Final 33

V Bratislave 8. septembra 2020

 

 

Partneri