V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií

Autor SAV, MH SR september 2020 -
V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií SAV

Vedecké a vzdelávacie inštitúcie podpísali o tom memorandum. Prototypy v oblasti vodíkových technológií chcú predstaviť už na Expo 2021.

V piatok 18. septembra 2020 podpísali predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík, rektor Technickej univerzity v Košicicach (TUKE) Stanislav Kmeť a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) Pavol Sovák Memorandum o spolupráci, ktoré predpokladá vznik Centra výskumu vodíkových technológií (CVVT).

Podporu CVVT deklaroval aj prítomný podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Vznik centra je podľa neho ďalším krok k tomu, aby Slovensko malo čoskoro prvé reálne výsledky.

Úloha Centra

Centrum sa bude zaoberať výskumom a vývojom v oblasti vodíkových technológií, ale aj využitím teoretických poznatkov pri navrhovaní a konštruovaní funkčných prototypov technológií a zariadení. Bude tiež zabezpečovať prípravu a vzdelávanie v odboroch vodíkových technológií.

„Vodík považujem za energonosič budúcnosti. Ak to spoločne uchopíme, tak je aj veľkou šancou pre Slovensko. Vodíkové technológie sú na začiatku svojho cyklu a ich odpadovým produktom je len voda. Tým by sa mohlo Slovensko priblížiť požadovaným cieľom Európskej komisie do roku 2050 o uhlíkovej neutralite," zdôraznil minister R. Sulík.

Rezort hospodárstva je pripravený poskytnúť v tejto oblasti všetku možnú podporu. „Máme na to, urobiť dieru do sveta. Som presvedčený, že spoločne to dáme," vyhlásil.

Najbližším cieľom je predstaviť o rok na Svetovej výstave Expo 2021 v Dubaji funkčné prototypy v oblasti vodíkových technológií.

Efektívny nosič energie

Podľa koordinátora Národnej vodíkovej stratégie Juraja Sinaya využitie vodíka ako efektívneho nosiča energie vytvára podmienky pre znižovanie emisií v priemyselnej praxi, energetike aj doprave.

„CVVT má ambíciu na Slovensku integrovať celý vedecký a výskumný potenciál v rámci celého životného reťazca vodíka. Začína to pri výrobe, ide to cez prepravu, skladovanie a aplikáciu v rôznych priemyselných odvetviach SR," priblížil J. Sinay.

Dôležitosť vodíka v priemysle

Vznikajúce centrum privítal aj podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Pripomenul pritom možnosti finančnej podpory v oblasti vodíkových technológií z európskych zdrojov.

„Európa má s vodíkom veľké plány a som rád, že Slovensko drží krok. Deväť slovenských subjektov sa napríklad prihlásilo do novozriadenej Európskej aliancie pre čistý vodík,“ povedal M. Šefčovič.

Verí, že Slovensko sa zapojí aj do prvej výzvy v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá ponúka možnosti aj pre vodíkové projekty.

„Vodík môže byť atraktívny práve pre priemysel, ktorý je náročný na dekarbonizáciu, ako napríklad chemický či oceliarsky a tiež nákladná, železničná a riečna doprava. Rodiacemu sa centru v Košiciach želám, aby zo Slovenska spravilo top hráča v oblasti vodíka,“ dodal.

podpis memoranda 2

Na obrázku zľava: Pavol Šajgalík, Maroš Šefčovič, Juraj Sinay, Stanislav Kmeť, Pavol Sovák a Richard Sulík

Národná vodíková stratégia

Vznik centra je jedným z prvých výsledkov konferencie Vodíková budúcnosť Slovenska, ktorú v lete zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Na nej sa podarilo načrtnúť prvé kroky využitia výskumného a inovačného potenciálu univerzít a SAV v spolupráci s inovatívnymi slovenskými firmami.

Rámec pre výskum, vznik a rozvoj riešení s využitím vodíka vytvorí Národná vodíková stratégia SR a jej akčný plán, ktorý hovorí o konkrétnych krokoch vrátane podpory aktivít centra.

Predseda SAV Pavol Šajgalík považuje projekt za zmysluplný a víta integráciu síl univerzít a Slovenskej akadémie vied. „Som presvedčený, že vedecká komunita tu nájde svoje uplatnenie,“ uviedol v príhovore pred podpisom memoranda.

Zliatiny na uskladnenie vodíka

Záujem má aj Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach. Dlhodobo tam vyvíjajú zliatiny na uskladnenie vodíka, takzvané metalhydridy.

„Pripravujeme úplne nové typy metalhydridov na báze vysokoentropických zliatin, ktoré sú schopné uskladniť trojnásobné množstvo vodíka v porovnaní so skvapalneným,“ povedal vedecký tajomník ÚMV SAV Karel Saksl.  

DJ / TS

(Spracované z podkladov MH SR a SAV)

Partneri