Župy vyzývajú vládu, aby ich zapojila do plánu obnovy Slovenska

Autor Lucia Forman október 2020 -
Župy vyzývajú vládu, aby ich zapojila do plánu obnovy Slovenska Pixabay

Plán bude financovať kľúčové reformy na prekonanie následkov krízy po pandémii Covid-19 z európskych peňazí.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba vyzýva vládu SR, aby zapojila regióny do príprav plánu obnovy Slovenska.

Pripravované reformy

Vláda SR pripravuje reformy, ktoré budú mať kľúčový význam pre kvalitu života všetkých obyvateľov Slovenska. Regióny však zatiaľ do prípravy reforiem zapojené neboli, no neskôr budú musieť zavádzať do praxe.

„Tieto reformy môžu byť úspešné iba ak navrhnú perspektívne investície pre dlhodobý rozvoj s územným priemetom a súčasne na nich bude široký konsenzus. V opačnom prípade Slovensko premárni príležitosť využiť financie na obnovu zmysluplne,“ vyhlásil Juraj Droba.

Juraj Droba 2 Juraj Droba

Zapojenie regiónov

Podľa predsedu BSK je dôležité zapojiť regióny komplexne do vytvárania reforiem aj nového nastavenia čerpania eurofondov po roku 2020, aby sa zabezpečila doplnkovosť medzi zdrojmi z kohéznej politiky a nástroja na obnovu.

„Synergie medzi reformným plánom a kohéznou politikou budú pre regióny ešte dôležitejšie, aby pomohli realizovať významné infraštruktúrne projekty v blízkej budúcnosti,“ uviedol.

Spoločný list vláde

Bratislavský župan preto inicioval spoločný list žúp vláde SR, v ktorom predsedovia krajov žiadajú, aby vláda reformné plány pripravovala v úzkej spolupráci s regiónmi. „Na to, aby boli reformy úspešné, prispeli k skutočnej transformácii a urobili ju odolnejšou voči budúcim krízam, potrebujú mať silný územný priemet,“ uvádza sa v liste Združenia samosprávnych krajov SK8.

Samospráva by neskôr zmeny implementovala na svojom území. Je však nevyhnutné, aby sa na ich príprave aktívne spolupodieľala. „Ponúkame vláde SR územnú expertízu pri príprave praktických riešení najurgentnejších výziev Slovenska. Žiadame vládu, aby boli do reformných tímov prizvaní aj regionálni zástupcovia,“ uviedol na margo listu J. Droba.

Finančné zdroje

Európsky plán obnovy koncentruje zdroje vo výške 750 miliárd eur nad rámec štandardného dlhodobého rozpočtu EÚ. Najväčší podiel financií je sústredený v Nástroji na obnovu a odolnosť, z ktorého budú pre Slovenskú republiku k dispozícii zdroje až do výšky 6 miliárd eur v grantoch.

Podmienkou získania financií je predloženie plánu reforiem Európskej komisii a plnenie čiastkových cieľov, na ktorých sa SR s Európskou komisiou dohodne. V pláne obnovy členský štát navrhne reformy, ktoré budú uskutočnené s cieľom dosiahnuť zotavenie krajiny po pandémii Covid-19.

Reformy podľa reálnych potrieb a flexibilné pravidlá

Juraj Droba preto urguje Európsku komisiu, aby členské štáty motivovala k vytvoreniu reformných plánov v súlade s princípom partnerstva. Zdôraznil, že regióny majú najlepšiu znalosť svojho územia a preto vedia pomôcť navrhnúť reformy podľa reálnych potrieb.

„Väčšina opatrení na obnovu po pandémii je navrhnutá pre členské štáty, zatiaľ čo mnohé kompetencie, napríklad v oblasti starostlivosti o seniorov, sú v našich rukách. V tomto momente je najdôležitejšie pragmaticky zhodnotiť, čo sa dá stihnúť v rámci reformného procesu obnovy a aké projekty sa budú financovať cez eurofondy,“ uviedol.

Predseda BSK sa vyslovil za dohodnutie jednoduchých a flexibilných pravidiel, ktoré zabezpečia rýchly prístup k finančným prostriedkom pre všetky slovenské regióny tak, aby ich vedeli efektívne vyčerpať.

„Každý región bol zasiahnutý pandémiou a preto musíme spoločne s vládou hľadať adekvátne riešenia, ako sa z krízy čo najskôr spamätať. Teraz sme v bode, ktorý bude mať vplyv na naše budúce generácie,“ uzavrel.

Lucia Forman, hovorkyňa BSK

(Obrázky: Pixabay, Pavol Frešo)

Partneri