Smart kontajnery slovenskej výroby ako súčasť inovatívneho strojárstva

Autor PR Servis október 2020 -
Smart kontajnery slovenskej výroby ako súčasť inovatívneho strojárstva Constahl

Strojársky priemysel je jedným z pilierov našej ekonomiky. Na trhu sú spoločnosti, ktoré napĺňajú ciele smart ekonomiky a Priemyslu 4.0.

V súčasnosti je slovenský priemysel veľmi jednostranne orientovaný na výrobu automobilov. V prepočte na 1 000 obyvateľov ich vyrábame najviac na svete.

Pritom na Slovensku sú okrem automobiliek a ich dodávateľov aj ďalšie inovatívne strojárske spoločnosti. Roky napĺňajú vízie Priemyslu 4.0 aj v iných segmentoch, akými sú napríklad hydraulika a motory, obrábacie stroje, výroba potravinárskych liniek, železničných vagónov alebo veľkoobjemových chytrých kontajnerov.

Spoločnosť v Nitrianskom kraji

Práve na výrobu technologických kontajnerov sa už od roku 2008 špecializuje nitriansky Constahl, s. r. o., ktorý patrí pod krídla slovenského investičného holdingu M-Market, a. s.

Pomer progresívneho strojárenstva v Nitrianskom kraji je najnižší spomedzi krajov na Slovensku (len 22 %, podľa SARIO). „Sme hrdí na to, že zvyšujeme podiel firiem v inteligentnej výrobe v Nitre a okolí,“ uvádza predseda predstavenstva a prezident holdingu M-Market, a. s., Marian Šufliarsky.

V spoločnosti Constahl pôsobia podľa neho iba profesionáli a špičkoví špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami. „Vďaka nim patrí firma medzi rešpektovaných výrobcov špeciálnych kontajnerov v stredoeurópskom regióne,“ dodáva. 

Vznik a význam kontajnerov

Kontajnery ako také vznikli okolo roku 1956 a dnes si bez nich nemožno predstaviť logistiku, rozvoj globálneho obchodu, stavebníctvo, maloobchod a mnohé ďalšie odvetvia. Globálna pandémia ešte zvýraznila potrebu bezpečných, samostatných a nezávislých kontajnerových modulov. Constahl sa venuje výrobe špeciálnych kontajnerov, ktorých zváranie, stavba, lakovanie a vybavenie vykonávajú špecialisti v daných oboroch.

Vo výrobnom programe firmy sú napr. agregátový kontajner, technologický kontajner alebo kontajner pre kogeneračnú jednotku.

Kontajnery teda slúžia ako funkčný bezpečný objekt pre rôzne agregáty aj s príslušnými technológiami, ale aj pre čerpacie a kompresorové stanice.

O investičnej spoločnosti

M-Market, a. s., je slovenskou investičnou spoločnosťou, ktorá sídli v Lučenci. Na trhu pôsobí od roku 1997. Orientuje sa na prenájom nehnuteľností, správcovské a developerské činnosti a tiež facility management. Známym projektom spoločnosti je sieť nákupných a obchodných centier Kocka. Taktiež je správcom Nadácie M-Market.

PR Servis

Partneri