Uniqa dokončila prevzatie AXA v strednej a východnej Európe

Autor Beata Lipšicová október 2020 -

S kúpnou cenou približne 1 miliardy eur sa táto transakcia stala najväčšou akvizíciou rakúskeho poistného sektora v strednej a východnej Európe.

Transakciou dokončenou 15. októbra završuje Uniqa prevzatie dcérskych spoločností AXA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, čo predstavuje najväčší nákup v histórii spoločnosti. Akvizíciu, ktorá ešte podliehala regulačným a administratívnym povoleniam, ohlásila Uniqa začiatkom februára.

S kúpnou cenou približne 1 miliardy eur sa táto transakcia stala najväčším nákupom spoločnosti v dejinách Uniqa Insurance Group AG, ako aj doposiaľ najväčšou akvizíciou v odvetví rakúskeho poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Transakcia bola formálne ukončená po udelení všetkých nevyhnutných povolení. Napriek náročnej situácii a súčasným cestovným obmedzeniam sa uzatvorenie realizovalo v priebehu ôsmich mesiacov.

Posilnenie v regióne

Nákupom si Uniqa dlhodobo posilňuje postavenie na vysoko konkurenčných rastových trhoch strednej a východnej Európy. Tak v Poľsku ako aj v Českej republike a na Slovensku patrí v súčasnosti skupina Uniqa do top päťky v odvetví. Päť miliónov nových zákazníkov s poistným 800 miliónov eur zvyšuje celkový počet klientov skupiny Uniqa na viac ako 15 miliónov.

V strednej a východnej Európe úspešne pracujeme už 20 rokov. Pre nás sú rastové trhy v strednej a východnej Európe druhým domácim trhom. Kúpou spoločností AXA, ktoré so svojím ziskovým retailovým obchodom a vyváženým sortimentom produktov perfektne zapadajú do našej dlhodobej stratégie rastu, sme teraz jednou z vedúcich poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe,“ komentuje Andreas Brandstetter, generálny riaditeľ skupiny Uniqa Group.

Bez navýšenia kapitálu

Kvôli akvizícii nebolo potrebné navyšovať kapitál. Nákup bol financovaný z vlastných zdrojov a tiež emisiou 10-ročného senior dlhopisu s objemom emisie 600 miliónov eur.

Aj po akvizícii je Uniqa naďalej veľmi dobre kapitalizovaná. Ratingová agentúra Standard & Poor’s potvrdila spoločnosti Uniqa rating „A“ pre dlhodobú bonitu a finančnú silu.

Pandémia nezabrzdila akvizíciu

Napriek súčasnej kríze spôsobenej ochorením Covid-19 a skutočnosti, že spoločnosti aktuálne pracujú hlavne prostredníctvom digitálnych médií, teda bezkontaktne, sa pozornosť skupiny zameriava na rýchle zlúčenie lokálnych spoločností pod jednu strechu.

„Integrácia nových spoločností prebehne veľmi rýchlo. V posledných mesiacoch sme vypracovali podrobné plány integrácie a tieto čo najskôr realizujeme. V súlade s našou stratégiou jednej značky v nadchádzajúcich mesiacoch začneme so zmenou značky nových spoločností, aby sme čo najskôr privítali zákazníčky a zákazníkov a tiež zamestnankyne a zamestnancov vo svete Uniqa,“ komentuje Wolfgang Kindl, člen predstavenstva a riaditeľ pre medzinárodné trhy skupiny Uniqa Group.

„V súvislosti s prevzatím sme radi, že sme získali veľa odborných znalostí a ďalšie top talenty pre celú skupinu Uniqa. Teraz spolupracujeme s novými kolegyňami a kolegami na realizácii dodatočného potenciálu rastu na trhoch a na ďalšom zvýšení ziskovosti Uniqa v strednej a východnej Európe,“ dodáva.

Zmeny na Slovensku

Vďaka integrácii získa Uniqa poisťovňa na Slovensku 750 000 nových zákazníkov. Ročné predpísané poistné by sa malo po fúzii posilniť o výkon spoločnosti AXA, čo predstavuje cca 112 miliónov eur. Uniqa si tak na Slovensku upevní svoje štvrté miesto a zvýši trhový podiel na viac ako 10 %.

Akvizícia tiež umožní Uniqa poisťovni vstúpiť na dôchodkový a investičný trh na Slovensku, čo prinesie rozšírenie finančných služieb pre zákazníkov a zabezpečí kontinuitu pre existujúcich klientov AXA. Fúzia spoločností AXA pod značku Uniqa na slovenskom trhu by mala byť právne ukončená do leta 2021.

Beata Lipšicová, UNIQA poisťovňa

Partneri