Európske podniky sa na Slovensku cítia dobre, dominujú medzi top platcami daní

Autor Markus Halt október 2020 -
Európske podniky sa na Slovensku cítia dobre, dominujú medzi top platcami daní VW/AMP

Prieskum medzi zahraničnými  investormi na Slovensku: Riziká v oblasti dopytu a cestovné obmedzenia zostávajú záťažou, v biznise prevláda vyčkávanie.

Napriek rastúcemu počtu prípadov choroby COVID-19 konjunkturálne zotavenie na Slovensku pomaly napreduje. Vzostup je však krehký a závisí od stabilného vývoja dopytu v nadchádzajúcich mesiacoch. Naznačuje to októbrový prieskum medzi 67 podnikmi s európskym pôvodom.

Silná angažovanosť európskych investorov pôsobí aj na slovenský štátny rozpočet. Firmy z Nemecka, Česka a Rakúska vykazujú najvyšší podiel na štátnych príjmoch z daní spomedzi 300 najväčších firiem na Slovensku. Je to výsledok analýzy spoločnosti BMB Partners, poskytujúcej daňové poradenstvo, za rok 2019.

Opatrný pesimizmus

Viac ako každá tretia členská firma európskych obchodných komôr podieľajúcich sa na prieskume hodnotí svoju súčasnú ekonomickú situáciu pozitívne (34,3 %). Len 16 % oslovených podnikov sa aktuálne sťažuje na zlú obchodnú situáciu.

„Pri väčšine podnikov sa situácia počas letných mesiacov značne uvoľnila. Po jarnom lockdowne je to veľká útecha,“ komentuje výsledky Peter Lazar, prezident AHK Slowakei. To však nie je dôvod na zrušenie výstrahy.

Pre nadchádzajúcich dvanásť mesiacov nádej u účastníkov prieskumu klesá. 31 % očakáva zhoršenie svojej obchodnej situácie, 47 % sa obáva všeobecne slabnúcej konjunktúry. Čomu zodpovedajú plány firiem v oblasti investícií a zamestnávania a sú skôr zdržanlivé. „Optimisti chcú expandovať, pesimisti redukujú – väčšina vyčkáva a drží sa aktuálnej úrovne,“ rekapituluje P. Lazar.

Aký ekonomický vývoj očakávate vo Vašej spoločnosti v nasledujúcich dvanástich mesiacoch?

prieskum AHK 1

Ako mimoriadnu záťaž vníma sedem z desiatich oslovených podnikov pokles dopytu po svojich produktoch a službách v dôsledku pandémie. Pre ďalších 84 % to predstavuje aj najväčšie podnikateľské riziko v nasledovných dvanástich mesiacoch. 61 % oslovených považuje za veľmi zaťažujúce aj platné cestovné obmedzenia.

Udržať produkčné reťazce

„Udalosti z jari nás poučili, aký dôležitý pre obchodné vzťahy Slovenska je voľný pohyb tovarov, služieb a pracovných síl. Na trvalé udržanie reťazcov tvorby hodnôt počas pandémie koronavírusu by mal aj pri ďalšom náraste počtu infekcií naďalej zostať cezhraničný pohyb voľný,“ zdôrazňuje Peter Lazar.

Znižovanie nákladov patrí k najbežnejším reakciám firiem na pandémiu. 83 % oslovených firiem už presadzuje úsporné opatrenia alebo to plánuje v blízkej budúcnosti. Personálne náklady pritom pre väčšinu zostávajú tabu, len 37 % plánuje zníženie počtu pracovníkov.

Polovica chce vo svojich podnikoch navyše urýchliť digitalizáciu. „Digitalizácia súčasne poskytuje veľkú príležitosť,“ je presvedčený prezident AHK Lazar. „Slovenské priemyselné podniky môžu svoju konkurencieschopnosť zvýšiť pomocou investícií do Priemyslu 4.0. Slovensko by si tak posilnilo pozíciu v medzinárodnej konkurencii investičných lokalít,“ dodáva.

Aké opatrenia plánujete v dôsledku koronavírusovej pandémie?

prieskum AHK opatrenia

Firmy z Európy významne prispievajú do rozpočtu

Úzka hospodárska spolupráca medzi Slovenskom a členskými štátmi EÚ sa odráža aj v slovenskej daňovej štatistike. Analýza daňovo-poradenskej spoločnosti BMB Partners zisťovala objem podielu na príjmoch z daní u 300 najväčších firiem na Slovensku. V roku 2019 zaplatili tieto firmy na daniach celkovo 2,1 miliardy eur. Z toho 1,1 miliardy eur pripadá na firmy so slovenskými majiteľmi.

Nemecko je najsilnejším zástupcom zahraničných investorov s najvyšším podielom na odvedených daniach na Slovensku. Nemecké podniky tu odviedli v roku 2019 dane vo výške okolo 700 miliónov eur. Keď k tomu pripočítame odvody do Sociálnej poisťovne, vzrástol objem zaplatených daní a odvodov nemeckých zamestnávateľov na takmer 1,2 miliardu eur.

Na druhom mieste nasledovali české firmy s príspevkami vo výške 446 mil. eur. Rakúski a americkí investori odviedli na daniach a odvodoch približne po 400 mil. eur.

prieskum AHK BMBZdroj BMB partners / Taxparency Report

Najväčší platca daní z podnikateľského sektora je spoločnosť Volkswagen Slovakia. Táto nemecká automobilka v predošlom roku odviedla do slovenskej štátnej pokladnice dane a odvody vo výške 272 mil. eur. Pri čísle 2 v rebríčku – spoločnosti Eustream, prepravujúcej zemný plyn – to bolo 184 mil. eur. Oceliareň U.S. Steel v Košiciach sa umiestnila na treťom mieste s objemom priamych daní a odvodov vo výške 133 mil. eur.

Markus Halt, AHK Slowakei

 

Parametre prieskumu AHK World Business Outlook

 Obdobie realizácie prieskumu: október 2020

 Okruh účastníkov: firmy pôsobiace na Slovensku, z toho väčšinou s vlastníkmi z iných európskych krajín

 Počet respondentov: 67 firiem

 Účasť podľa odvetví: priemysel (40,6 %), obchod (12,5 %), služby (46,9 %)

 Organizátori: AHK Slowakei, Taliansko-slovenská obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR, Slovensko-rakúska obchodná komora

Partneri