EÚ chce vybudovať cloudové úložisko novej generácie, v tejto oblasti má veľký deficit

Autor MIRRI SR október 2020 -
EÚ chce vybudovať cloudové úložisko novej generácie, v tejto oblasti má veľký deficit Pixabay / Bethany Drouin

K deklarácii za zriadenie veľkého európskeho dátového úložiska sa pripojilo aj Slovensko. Väčšina využívaných kapacít je dnes mimo Únie.

Pre digitálnu transformáciu Európskej únie je kľúčové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrovských objemov dát. Lenže pri využívaní tzv. cloudových služieb je EÚ stále do vysokej miery odkázaná na štáty mimo Únie, kde sa dnes väčšina veľkokapacitných úložísk nachádza. S tým sa môže spájať množstvo problémov a bezpečnostných rizík. Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske cloudové úložisko novej generácie.

Odborníci sa zhodujú, že ďalšiu veľkú vlnu digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky budú poháňať najmä potreby priemyslu a jeho dáta. Aby EÚ dokázala obstáť v globálnej konkurencii a zároveň zaistila bezpečnosť svojich údajov, potrebuje vybudovať svoj vlastný cloudový systém.

Cloud computing umožňuje realizovať inovácie založené na dátach a rozvíjať vyspelé technológie ako sú 5G / 6G, umelá inteligencia a internet vecí. Európske podniky a verejný sektor potrebujú bezpečne prevádzkovať a ukladať svoje údaje v súlade s európskymi pravidlami a normami.

„Našou zodpovednosťou je zabezpečiť pre európske podniky vhodné podmienky na rozvoj cloudových kapacít s globálnym dosahom, ktoré uspokoja budúce potreby zdieľania a ukladania priemyselných údajov,“ zhodujú sa signatári európskej cloudovej deklarácie, ku ktorej pripojilo aj Slovensko.

„Je životne dôležité, aby EÚ mala svoje dáta plne pod kontrolou, a aby jej verejný sektor, podniky i občania mali k dátam rýchly a bezpečný prístup,“ uviedla vicepremiérka a ministerka zodpovedná za informatizáciu Veronika Remišová.

V deklarácii sa signatárske členské štáty dohodli, že budú spolupracovať na zavedení odolnej a konkurencieschopnej cloudovej infraštruktúry a služieb v celej Európe.

Európske veľkokapacitné úložisko budúcnosti má spĺňať najvyššie štandardy pokiaľ ide o ochranu údajov, kybernetickú bezpečnosť, prenos údajov, transparentnosť, otvorenosť, výkon a spoľahlivosť. Dátová stratégia EÚ vyzýva členské štáty a priemysel, aby spolu s Európskou komisiou (EK) investovali do európskej cloudovej federácie a spoločných dátových priestorov.

EK plánuje v nadchádzajúcom programovom období 2021 – 2027 investovať v tejto oblasti viac ako dve miliardy eur, pričom z nového Mechanizmu na obnovu a odolnosť sa očakávajú ešte navyše dodatočné zdroje. Celkové financovanie v oblasti cloudu a dát by tak mohlo dosiahnuť až 10 miliárd €.

TS MIRRI SR

Partneri