Bratislava bude mať opäť veľké mestské kúpele v centre mesta

Autor TS november 2020 -
Vizualizácia z návrhu OPPS Achitettura Vizualizácia z návrhu OPPS Achitettura MIB

Magistrát a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili projekt obnovy kúpeľov Grössling v komplexe budov v Starom Meste.

Mestské kúpele Grössling sú jednou z ikonických stavieb Bratislavy. Od jari prebiehala architektonická súťaž, z ktorej vzišiel víťazný návrh, podľa ktorého mesto kúpele po 25 rokoch od ich zatvorenia obnoví. Celý priestor bude otvorený verejnosti, pribudnú nové bazény a sauny, rovnako ako úplne nové funkcie pre verejnosť vďaka presťahovaniu Mestskej knižnice do bývalej administratívnej časti kúpeľov.

Autorom víťazného návrhu je talianske štúdio OPPS Achitettura z Florencie, pod návrh sa podpísali Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai a Paola Chiriatti.

Cenný verejný priestor

Historické mestské kúpele Grössling v centre mesta boli od svojho vzniku v 19. storočí okrem miesta pre očistu aj dôležitým spoločenským stretávacím bodom. Posledných 25 rokov, žiaľ, chátrali. Ide pritom o jednu z posledných nezrekonštruovaných národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.

Život v meste je spojený s miestami, kde sa ľudia môžu stretnúť a kde sa vytvárajú vzťahy. Takýmto miestom majú byť aj oživené kúpele Grössling, kam v rámci rekonštrukcie presunieme tiež časť Mestskej knižnice,“ povedal primátor mesta Matúš Vallo. 

„V aktuálnej náročnej situácii vidíme, aké dôležité sú sociálne väzby. Po návrate ľudí do života v meste, bude kvalitný verejný priestor ešte žiadanejší, zdôraznil. Na obnove podľa primátora spolupracujú aj odborníci z budapeštianskych kúpeľov, ktorí vedia, ako nastaviť každý detail, aby kúpele slúžili čo najlepšie.

Kvality návrhu podľa poroty  

Víťazný návrh najlepšie reaguje na požiadavku vytvoriť pokojný, mestský blok s dobre riešeným variabilným námestím a vzťahom k okolitému mestu. Autori dokázali jednoduchými zásahmi nadviazať na historickú hodnotu komplexu a zvýšiť kvalitu objektu.

Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125-ročnej budovy a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne.

Prevádzka jasne definuje oddelenie plaveckého bazéna, saunovej časti a samotných kúpeľov a taktiež rušnej a pokojovej zóny knižnice. Predpolie kúpeľov na Medenej ulici návrh rieši ako pokojný mestský verejný priestor s exteriérovým sedením.

MIB grossling 2

Atmosféra a tradícia

Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice. Autori počítajú aj s obnovou najstaršieho bazéna, tiež z roku 1895, ktorý zasypali pri prestavbe kúpeľov v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Obnovia sa tri sedacie bazény, pribudne k nim parná sauna a fínska sauna, ktorá bude napojená na plavecký bazén. Návrh vytvára aj samostatnú saunovú zónu, miesta na masáže a kúpeľné služby, či vonkajší bazén.

Porota ocenila materiálové prevedenie vkladaných konštrukcií, ktoré vytvárajú atmosféru pocitovo príbuznú celkovému charakteru budovy. Presklené konštrukcie odkazujú na obdobie rozvoja kúpeľov a zároveň vytvárajú veľkorysé a pritom krehké priestory. Vkladané konštrukcie pracujú s rôznou mierou otvorenosti voči okoliu – robia tak v závislosti na funkcii nadväzujúcich priestorov a na zámere autorov.

Citlivosť k architektonickému dedičstvu

Súťaž bola osobitá preto, lebo pracovala s veľmi delikátnym architektonickým dedičstvom. Nie často sa už v dnešnej Európe stáva, aby sa verejnou súťažou súťažilo také veľké zadanie, také komplexné a historicky hodnotné. Tým sa otvorili dvere pre nápady od všetkých generácií architektov z rôznych krajín,“ povedala členka poroty, teoretička architektúry Henrieta Moravčíková

Víťazný návrh podľa H. Moravčíkovej ponecháva pôvodnú substanciu celého komplexu skoro nezmenenú, len veľmi jemne a krehko sa dotýka pôvodnej štruktúry. „Návrh florentských architektov v sebe nesie mediteránnu hlbokú úctu k histórii. Tento vplyv vidieť aj na tom, akým spôsobom návrh pracuje s verejným priestorom pred kúpeľmi, kam vkladá verejné posedenie vo forme lavičky, čo jasne odkazuje na talianske mestá.“ 

Multifunkčnosť a spolufinancovanie SIH 

Po tom, čo sa do kúpeľov doplnili všetky zamýšľané funkcie, zostala v priestore voľná plocha. Práve do tohto priestoru pribudne Mestská knižnica, teda ďalšia verejná funkcia, vďaka ktorej sa Grössling ešte viac otvorí verejnosti. Takéto spojenie knižnice a kúpeľov je jedinečné. 

Financovanie celého Grösslingu je nastavené projektovo. Mesto počíta najmä s externým financovaním. Zapojiť by sa mal štátny fond Slovak Investment Holding (SIH), ktorý okrem iného investuje aj do kultúry a kreatívneho priemyslu. „Spojenie kúpeľov a knižnice má potenciál finančne udržateľného projektu, a preto sme radi, že s mestom môžeme rokovať o investícii do rekonštrukcie časti areálu,“ povedal generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.

Rekonštrukcia Grösslingu je naplánovaná v postupných fázach. V roku 2021 sa má začať revitalizácia parku, verejného priestoru pred budovou, a postupne budú nasledovať ďalšie časti. Rovnako otváranie bude postupné po etapách až do roku 2025.

Historický príbeh kúpeľov 

Kúpele Grössling, s dobovým názvom „Pozsony fürdő“, po nemecky „Bad Pozsony“, otvorili v máji 1895. Projekt budovy navrhol v roku 1893 viedenský architekt Adalbert Swoboda, autor kúpeľov Zentralbad vo Viedni.

Kúpele ponúkali návštevníkom okrem hygieny aj široké spektrum vodoliečebných služieb. Keď ich kapacita prestala postačovať, pribudlo v roku 1914 nové krídlo od architekta a staviteľa Lajosa Gratzla, ktoré rozšírilo kúpele o tri nové bazény, parnú a teplovzdušnú komoru. Najpompéznejšou novinkou bol veľký plavecký bazén s dĺžkou takmer 25 metrov a šírkou 9 metrov.

Po vzniku Československa sa na fasáde budovy objavil nápis „Kúpeľný ústav“ a bazén začal zohrávať kľúčovú rolu pre rozvíjajúci sa bratislavský plavecký šport. Posledné rozšírenie kúpeľov z rokov 1929 a 1930 od architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia prinieslo funkcionalistickú dostavbu so šatňami a novým vstupom z Vajanského nábrežia.

kúpele zdroj mesto BA dam urlxywyvt Súčasný stav

Projekt obnovy a súťaž

Záujem zapojiť sa do medzinárodnej architektonickej súťaže na projekt obnovy kúpeľov Grössling bol obrovský, v prvom kole prišlo 77 návrhov zo 17 krajín z celého sveta. Od leta do vyhodnotenia súťaže na návrhoch potom pracovalo päť postupujúcich tímov.

O víťazovi rozhodla medzinárodná porota v zložení:

  • Ilja Skoček (SK – predseda) – architekt, predseda Slovenskej komory architektov,  
  • Lászlo Kovács (HU) – prevádzkový riaditeľ budapeštianskych kúpeľov,
  • Adam Halíř (CZ) – architekt, www.projektil.cz,
  • Henrieta Moravčíková (SK) – teoretička architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave,
  • Peter Lényi (SK) – architekt, www.2021.sk, vedúci útvaru súťaží MIB.

Druhé až piate miesto v architektonickej súťaži

Druhá cena: A-design, s. r. o., Bratislava.  Pozitívom návrhu je jasné urbanistické členenie a vysoká kvalita celkovej koncepcie. Na rozdiel od víťazného návrhu autori pracujú s výraznejším otváraním priestorov bloku do okolitého prostredia – zapojenie priestoru na Kúpeľnej ulici, využívanie exteriérových terás vo vnútri bloku.

2.cena 2

Tretia cena: Mar.s Architects, s. r. o., Praha. Porota oceňuje kvalitne vyriešený verejný priestor – veľmi mestský a zároveň príjemne civilný. Riešenie križovatky Medenej a Kúpeľnej ulice primerane uprednostňuje chodcov v území.

3.cena 1

Odmena: MRCK Group s. r. o., Bratislava. Pozitívom návrhu je umiestnenie knižnice a kaviarne do časti objektu orientovaného do parčíka na Medenej ulici. Autori vytvorili prevádzkovú schému, ktorá umožňuje oddeliť rušnú a pokojovú zónu kúpeľov.

odmena 1

Odmena 2: Deichler Jakab Stúdió Bt., Budapešť. Návrh prináša veľkorysý nový vstupný priestor z Kúpeľnej ulice prekrytý novotvarom. Autori vo veľkej miere pracujú so strešnou krajinou budovy.

odmena2 1

TS

Zdroje: bratislava.sk, grossling.sk

Grossling plán

 

Partneri