Motoristi v Európe stále preferujú spaľovacie motory, elektromobilom prisudzujú budúcnosť

Autor TS november 2020 -
Motoristi v Európe stále preferujú spaľovacie motory, elektromobilom prisudzujú budúcnosť Bosch Media Service

Firma Bosch vracia elektrooptimizmus na zem; väčšina ľudí si stále chce kúpiť auto s klasickým pohonom, ukázal jej prieskum. Na obzore sú aj „čisté“ syntetické palivá.

Elektromobily s batériami alebo palivovými článkami, ale tiež benzín a nafta – podľa prieskumu spoločnosti Bosch v štyroch veľkých európskych krajinách zostávajú všetky typy pohonov vozidiel relevantné. Prieskum realizoval v júni 2020 na reprezentatívnych vzorkách respondentov inštitút pre prieskum trhu Innofact.

Ak by sa mali rozhodnúť pre nový automobil, polovica z viac ako 2 600 respondentov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii by si pri prvom zvolenom automobile vybrala čisto spaľovací motor. Pri druhom automobile by spaľovací motor zvolila asi tretina.

Elektromobilita prichádza

Avšak pri otázke na najpoužívanejší pohon v roku 2030 zaradilo na prvé miesto zhruba 68 percent opýtaných v Európe elektrický pohon pred hybridmi a spaľovacími motormi. Elektrický pohon s palivovými článkami považuje približne jeden z troch opýtaných za technológiu mobility budúcnosti.

„Elektromobilita prichádza – a je to dobre. Iba tento rok investuje Bosch do tejto oblasti 500 miliónov eur. Súčasne tiež neustále vyvíjame a inovujeme spaľovací motor, keďže bude aj naďalej potrebný,“ hovorí Stefan Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH a predseda divízie Mobility Solutions.

Dotácie chcú aj na spaľovacie motory 

Otvorenosť respondentov voči rôznym druhom pohonov je viditeľná aj v ďalšej téme. Sedemdesiat percent opýtaných v prieskume odpovedalo kladne na otázku, či okrem rôznych vládnych dotácií na elektrické a hybridné vozidlá podporujú aj dotácie na obstaranie vozidiel s výhradne spaľovacími motormi.

Súhlas so štátnymi dotáciami na obstaranie automobilu s konvenčným pohonom je najvyšší v Taliansku s 83 percentami a najnižší vo Veľkej Británii so 60 percentami. Vo Francúzsku je za 77 percent, v Nemecku 62 percent.

Modernejšie, ale klasické

„Podpora moderných spaľovacích motorov môže urýchliť obnovu vozového parku, a tým aj pomôcť životnému prostrediu a klíme,“ hovorí S. Hartung. Takmer tretina Európanov by dokonca uvítala dotáciu vo výške najmenej 9 000 eur. To zodpovedá súčasnej maximálnej dotácii na elektromobily v Nemecku.

Z prieskumu vyplynuli dve zaujímavé veci: Po prvé, 72 percent obyvateľov miest zo štyroch európskych krajín, ktorí sa zúčastnili na prieskume, súhlasí s podporou spaľovacích motorov. Po druhé, väčšina osôb vo veku 18 až 29 rokov (80 percent) je za dotácie na spaľovacie motory.

Syntetické palivo a jeho potenciál

Automobily s konvenčnými motormi môžu byť poháňané aj klimaticky neutrálnym spôsobom. Kľúčom k tomu je syntetické palivo, čiže tzv. e-palivá (eFuels) – sú vyrábané z obnoviteľného vodíka a z CO2 z okolitého vzduchu.

V priemere 57 percent účastníkov prieskumu spoločnosti Bosch súhlasí s tvrdením, že politika by mala daňovo zvýhodňovať e-palivá (eFuels). „Ak chceme dosiahnuť ciele v oblasti klímy, bez e-palív sa nezaobídeme,“ hovorí S. Hartung. „Iba s použitím syntetických palív môže viac ako miliarda vozidiel, ktoré sú už na cestách po celom svete, prispieť k ochrane klímy.“

Bosch cc visual efuel

Autá sú potrebné, musia však byť ekologické

Dôležitosť automobilu a jeho význam pre mobilitu sa v Európe tak čoskoro nezmení. Približne 60 percent opýtaných v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii si nedokáže predstaviť, že by sa svojho auta vzdali. Zo zostávajúcich asi 40 percent je jasná väčšina ochotná sa ho vzdať, avšak iba čiastočne.

Na vidieku v Európe je pre ponechanie si automobilu 77 percent respondentov. To isté platí pre generáciu 18- až 29-ročných, z ktorých približne polovica tiež jednoznačne zvolila možnosť auto si ponechať.

Kým väčšina respondentov v Nemecku (61 percent) a vo Veľkej Británii (47 percent) uvádza ako najdôležitejší dôvod pre používanie automobilu vysoký stupeň flexibility, Francúzi (41 percent) ho potrebujú najmä kvôli práci. Oproti tomu opýtaní Taliani (55 percent) uprednostňujú automobil pred inými formami mobility, ktoré sú pre nich komplikovanejšie.

„Automobil zostane v dohľadnej budúcnosti dopravným prostriedkom číslo jeden – s najlepšími predpokladmi, aby bol ku klíme ešte šetrnejší,“ dodáva S. Hartung. Cieľom spoločnosti Bosch je, aby ľudia by mali mať možnosť dovoliť si mobilitu a zostať mobilní v súlade so životným prostredím.

Spaľovacie motory verzus elektrické pohony – 2 : 1

Bosch chce dosiahnuť, aby bola mobilita z hľadiska zdrojov čo najefektívnejšia, preto nasleduje víziu uhlíkovej neutrality a takmer bezemisnej dopravy. Ako spoločnosť dodávajúca technológie a služby pracuje na budúcnosti pohonov prostredníctvom viacerých technológií.

Na jednej strane sa Bosch chce stať jednotkou na trhu elektromobility s vozidlami poháňanými batériami a palivovými článkami. Ak nabíjací prúd a vodík pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, sú elektromobily klimaticky neutrálne.

Na druhej strane, spoločnosť cielene vyvíja spaľovacie motory, aby čo najlepšie chránila klímu a životné prostredie. Benzínové a naftové motory môžu byť tiež poháňané klimaticky neutrálnym spôsobom pomocou obnoviteľných syntetických palív.

Celosvetovo spoločnosť Bosch očakáva, že približne tretina všetkých novo registrovaných vozidiel bude v roku 2030 čisto na elektrický pohon. Dve tretiny všetkých nových vozidiel bude stále poháňaných spaľovacím motorom, veľa z nich ako hybrid.

TS

bo c cgc 068 20200716 en 150 100mm7

 

Partneri