Kyberpoistenie pomáha riešiť následky internetovej kriminality a útokov

Autor SK november 2020 -
Kyberpoistenie pomáha riešiť následky internetovej kriminality a útokov Pixabay

Pravdepodobnosť vzniku škody pri aktivitách na internete je dnes vyššia ako pravdepodobnosť škody spôsobenej dopravnou nehodou. Poisťovne zareagovali na vývoj.

Na internete trávime denne priemerne takmer 7 hodín. Práca, zábava a nakupovanie v tomto prostredí sú už bežnou vecou. Bezpečnosť na internete však samozrejmosťou nie je. Na slovenskom trhu sa objavil poistný produkt, ktorý chráni klienta i členov domácnosti pred nástrahami, ktoré tam číhajú. Poisťovňa poukazuje na to, že pravdepodobnosť kybernetického útoku alebo podvodu je už vyššia ako pravdepodobnosť škody spôsobenej dopravnou nehodou.

Kyberpoistenie poskytuje pomoc v prípade vzniku neočakávaných problémov a komplikácií na internete. Poisťovňa poskytne klientovi pomoc pri škode zapríčinenej kybernetickým útokom. Na druhej strane, uhradí škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobí klient alebo členovia jeho domácnosti iným osobám. Vyberáme z popisu produktu na stránke poisťovne.

Nakupovanie a platby

Bezpečné nakupovanie cez internet: Kryjeme škody spôsobené podvodným nákupom cez internet. V prípade sporu s e-shopom vyplatíme náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, úhradu priamo vzniknutých škôd a máte nárok aj na právne zastupovanie.

Bezpečné online platby a transakcie: Ak sa stanete obeťou podvodníkov na internete, poisťovňa zabezpečí kompletnú asistenciu pre nápravu, uhradí škody klienta v súvislosti s podvodnou transakciou, uhradí náklady na súdne konanie a zabezpečí právne zastúpenie.

Identita a poškodzovanie mena

Pomoc pri odcudzení identity: V prípade zneužitia osobných údajov na podvodné získanie pôžičky či hotovosti máte nárok na právne zastúpenie, úhradu nákladov na súdne konanie, úhradu vzniknutých škôd a nákladov na vydanie nových dokladov. Ochrana sa v tomto prípade týka mena a priezviska, adresy, dokladu totožnosti, vodičského preukazu, telefónneho čísla, emailu, IP adresy, hesla a IBAN.

Pomoc pri poškodení dobrého mena: Ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa zabezpečí tzv. „Cleaning“ – odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete alebo tzv. „Flooding“ – vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na právne zastupovanie a úhradu súvisiacich nákladov.

Nonstop asistencia: Poistenec má k dispozícii právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov.

SK

Zdroj: Uniqa

Partneri