Slovensko má nový reformný plán pre digitalizáciu

Autor MIRRI SR december 2020 -
Slovensko má nový reformný plán pre digitalizáciu Pixabay / Gerd Altmann

Stratégiu reforiem pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre Plán obnovy EÚ.

Vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová predstavila hotový reformný plán pre úspešnú digitalizáciu Slovenska. „Budúci rok čakajú Slovensko veľké výzvy. Po prekonaní súčasnej pandémie musíme začať hlboké reformy. Musíme podporiť ekonomiku, aby tvorila viac kvalitných pracovných miest a po týchto ťažkých časoch ľudia pocítili zmenu k lepšiemu,“ vyhlásila vicepremiérka.

Práve digitálne technológie a inovácie majú podľa nej zohrať rozhodujúcu úlohu pri rozvoji ekonomiky a zvyšovaní životnej úrovne.

Takmer 6 miliárd eur pre Slovensko

Na rozvoj digitálnej transformácie a inovačnej ekonomiky má smerovať najmenej 20 % z európskeho reformného balíka. Slovensko by tak podľa súčasných odhadov malo z Plánu obnovy EÚ získať 5,8 miliardy eur. Peniaze majú slúžiť hlavne na financovanie kľúčových reforiem, ktoré Slovensku pomôžu vyrovnať sa čo najskôr s dopadmi koronakrízy.

„Dnes predstavujeme základné piliere pre budovanie úspešného digitálneho Slovenska. Prvým pilierom sú služby pre občanov, ktoré musia byť spoľahlivé, jednoduché a rýchle,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová. Digitalizáciu chce smerovať v prvom rade na ľudí a firmy, ktoré vytvárajú kvalitné pracovné miesta. Prvým krokom v tejto oblasti bude prístup k základným elektronickým službám štátu jednoducho z mobilu.

Rýchly internet pre domácnosti a inovačné centrá

V druhom pilieri plánu je prístup na internet a k elektronickým službám. „Cieľom je do roku 2030 zabezpečiť prístup k rýchlemu internetu pre všetky domácnosti. Teda aj tam, kde pre mobilných operátorov doteraz nebolo zaujímavé takéto služby poskytovať,“ uviedla ministerka s tým, že jej rezort predstaví tzv. Broadbandový plán v najbližších týždňoch.

Treťou dôležitou oblasťou, kam budú smerovať investície z reformného európskeho balíka, je zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti.

Slovensko podľa Remišovej musí tiež naplno odštartovať prechod na digitálnu ekonomiku. „Už dnes je zrejmé, že automatizácia výroby v nasledujúcom desaťročí ohrozí mnohé pracovné miesta. Preto budeme podporovať vznik centier digitálnych inovácií, ktoré slovenským firmám pomôžu v oblastiach, v ktorých nemajú vlastné kapacity,“ vysvetlila.

V tomto prípade ide napríklad o využitie umelej inteligencie, superpočítačov a cloudových riešení.

Dôležité miesto v reformnom digitálnom pláne bude mať podpora vedy a výskumu a ich prepojenie s podnikateľským sektorom a verejnou správou.

Digitálne zručnosti v každom veku

Medzi piliere plánu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR patria tiež digitálne zručnosti. „Aby Slovensko vedelo využiť príležitosti, ktoré prinášajú digitálne technológie. Aby sme mali viac dobre platených pracovných miest, musíme investovať v prvom rade do ľudí, do rozvoja ich digitálnych zručností,“ ozrejmila vicepremiérka.

Zdôraznila, že vzdelávať v tomto smere je potrebné najmä dospelých, aby držali krok s inováciami vo firmách, ale aj seniorov. Úspešnosť digitálnej transformácie podľa nej závisí najmä na tom, aby bola spravodlivá, a aby každý občan Slovenska mal prístup k jej výhodám.

Kompletný národný Plán obnovy má Slovensko predložiť Európskej komisii do apríla 2021, jeho schvaľovanie sa očakáva na konci druhého kvartála budúceho roka. Prijatiu kompletného Plánu obnovy však bude najprv predchádzať schvaľovanie legislatívy na európskej úrovni, ktorú musia prijať aj národné parlamenty.

TS MIRRI SR

6 pilierov 

Partneri