Palivové karty odbúravajú firmám administratívu

Autor Petra Jamrichová, Miriam Kraus január 2021 -
Palivové karty odbúravajú firmám administratívu Pixabay

Jednou z najdrahších položiek, ktoré sa odrážajú na správe vozidlového parku, je jeho administrácia.

Väčšina slovenských firiem si administráciu vozidlového parku zabezpečuje sama, čo sa dotýka aj takých jednoduchých záležitostí, ako je tankovanie do služobného auta. Podľa Michala Dušku, obchodného riaditeľa z Arval Slovakia, môžu náklady na administráciu znížiť takzvané palivové karty, ktoré tento poskytovateľ operatívneho lízingu ponúka svojim klientom v rámci balíka služieb.

„Palivové karty cez nás využíva až 80 percent klientov. Je jedno, či má firma jedno auto alebo tisíc vozidiel, zákazník od nás dostane v jednej obálke a na jednej faktúre komplexný prehľad služieb, vrátane výpisu k palivovým kartám, čo významne odbúra administratívu,“ hovorí obchodný riaditeľ.

Široké možnosti

Palivové karty vydávajú všetky väčšie značky prevádzkovateľov čerpacích staníc. „Naši klienti si môžu vybrať ľubovoľného poskytovateľa, spolupracujeme so všetkými relevantnými značkami na trhu,“ informuje zástupca Arvalu.

„Potrebujeme len vedieť, o aké služby má firma záujem, či bude chcieť v rámci nastaveného limitu dopĺňať okrem pohonných hmôt napríklad aj iné kvapaliny ako olej, alebo využívať aj autoumyváreň či všetok tovar, ktorý daná čerpacia stanica predáva,“ upresňuje M. Duška. Využívanie karty sa dá nastaviť na územie Slovenska, alebo rozšíriť na čerpacie stanice po celej Európe.

Reporting a bonusy

Počet palivových kariet na firmu nie je obmedzený, môžu byť naviazané na konkrétne auto alebo vodiča. Existujú tiež prenosné dobíjacie karty, na ktorých je nastavený limit pre čerpanie. „U nás štandardne máme palivové karty naviazané na vozidlo. Dôvodom je prehľadnejšie monitorovanie a s ním súvisiaci mesačný reporting,“ dopĺňa Michal Duška.

Mesačný prehľad obsahuje podrobné informácie o tom, kde a kedy, koľko litrov a v akej cene vodič tankoval. „Rozpis robíme pre všetky autá, ktoré využívajú palivovú kartu. V prípade, že firma alebo jednotliví vodiči míňajú na karte mesačne väčší objem, vieme im u prevádzkovateľa vybaviť množstevné zľavy,“ dopĺňa obchodný riaditeľ. Bonusom tiež môžu byť lacnejšie doplnkové služby či iný sortiment z predajne čerpacej stanice. Tie si však určuje poskytovateľ pohonných hmôt individuálne.

Prehľadnosť a úspory

Najväčšou výhodou pri palivových kartách ostáva jednoduchšia administratíva, lepší prehľad a v konečnom dôsledku úspora nákladov. Vyúčtovanie je totiž v prípade ich použitia jednoduchšie a prehľadnejšie ako pri platobnej karte, prípadne pri uhrádzaní pohonných hmôt v hotovosti.

„Klient od nás dostane komplexný prehľad v rámci jedného vyúčtovania a je pritom jedno, aký počet palivových kariet pod túto firmu spadá. Takto mu dávame prehľadnú informáciu na jednej faktúre, alebo mu vieme údaje nahrať napríklad do GPS monitoringu, kde sa tankovanie rovno páruje s jazdami,“ uzatvára obchodný riaditeľ.

O spoločnosti Arval

Arval Slovakia, člen finančnej skupiny BNP Paribas, vznikol v roku 2004. Špecializuje sa na operatívny lízing automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky a veľké spoločnosti a patrí medzi lídrov na trhu. Zákazníkom poskytuje fleetové riešenia na mieru, odborné poradenstvo, 24-hodiný zákaznícky servis a plnú starostlivosť o vozidlový park. K dispozícii sú online služby My Arval, ktoré prehľadne združujú informácie o vozidlovom parku spoločnosti.

Nadnárodná spoločnosť Arval vznikla v roku 1989 ako člen globálnej finančnej skupiny BNP Paribas. Poskytuje odborné poradenstvo a starostlivosť o vozidlové parky klientov s viac ako 1 257 662 vozidlami v 29 krajinách sveta, v ktorých zamestnáva viac ako 7 025 pracovníkov. Je tiež zakladajúcim členom skupiny Element-Arval Global Alliance, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti operatívneho lízingu a spravuje viac ako 3 milióny vozidiel v 50 krajinách sveta.

Petra Jamrichová, Nextina

Miriam Kraus, Arval Slovakia

Partneri