Vzdialené overenie identity klienta tvárovou biometriou cez cloud je realitou, vďaka Partners Group

Autor Pavel Šafránek január 2021 -
Vzdialené overenie identity klienta tvárovou biometriou cez cloud je realitou, vďaka Partners Group Pixabay / Quinn Kampschroer

Overenie sa rieši prostredníctvom videohovoru, počas ktorého sa klient preukáže dokladom totožnosti na kameru.

Partners Group SK (PGSK) spustil pre svojich klientov službu vzdialeného overenia identity, ktorá im umožňuje využiť služby finančného sprostredkovateľa z pohodlia domova alebo aj zo zahraničia. Cloudovú službu overenia identity pomocou tvárovej biometrie prevádzkuje pre PGSK technologická spoločnosť Softec.

Aktuálne obmedzenia a s tým súvisiaci trend plného prechodu do digitálneho priestoru si žiadajú pre overenie totožnosti klienta silnejšie metódy ako overenie prostredníctvom videohovoru, kde sa klient preukázal svojim dokladom totožnosti na kameru.

Nové riešenie ponúka možnosť spoľahlivého overenia identity prostredníctvom tvárovej biometrie samotným klientom pomocou smartfónu a dvoch dokladov: platného občianskeho preukazu (OP) a druhého dokladu, napríklad vodičského preukazu, preukazu zdravotného poistenia či pasu.

„Naša cloudová služba overenia identity poskytuje automatické čítanie a prepis dát z dokladu totožnosti, identifikáciu tváre na snímke (doklad totožnosti a selfie), overenie živosti klienta, ako aj vyhodnotenie biometrickej zhody tvárí získaných v procese verifikácie,“ upresňuje Peter Varga, riaditeľ divízie poisťovacích a maklérskych systémov spoločnosti Softec.

Použitie tvárovej biometrie je veľmi intuitívne. Klienti dokážu jednoducho overiť svoju identitu použitím svojho smartfónu, alebo tabletu,“ dodáva P. Varga.

Vysoká spoľahlivosť

Tvárová biometria je technológia využívaná v sektoroch, kde je nevyhnutné spoľahlivé overenie identity a zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb. Využíva najmodernejšie technológie na rozpoznanie tváre, vďaka ktorým identifikuje špecifické rysy človeka.

„Biometria tváre otvára našim spolupracovníkom a klientom nové možnosti spolupráce. Ak klient nemá čas navštíviť svojho finančného sprostredkovateľa alebo cestuje po svete a potrebuje vyriešiť finančné otázky vzdialene, tvárová biometria významne zjednoduší celý proces poskytovania služieb,“ vysvetľuje Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti Partners Group SK.

„K overeniu totožnosti dochádza pri prihlásení cez webovú aplikáciu, nasnímanie dokladov totožnosti, následne tváre. Sprostredkovateľ takto identifikuje klienta na diaľku a vyrieši s ním všetky náležitosti v reálnom čase. Všetky právne náležitosti, ochrana osobných údajov a identity pritom ostávajú zachované,“ dodáva J. Juras.

Na Slovensku tvárovú biometriu využívajú niektoré veľké banky či mobilní operátori, novinkou je však v oblasti finančného sprostredkovania.

Tri piliere biometrického procesu

Bezpečnosť. Tvárová biometria využíva algoritmy na rozpoznanie tváre, vďaka ktorým identifikuje špecifické rysy človeka. Algoritmy analyzujú relatívnu polohu, veľkosť a tvar očí, nosa, lícnych kostí a čeľuste, na základe ktorých vyhodnocuje a verifikuje. Výsledok analýzy zaručuje spoľahlivé overenie identity klienta a maximálnu bezpečnosť osobných údajov.

Intuitívnosť. Tvárová biometria je intuitívnou technológiou. Klienti tak dokážu overiť svoju identitu jednoducho za pár sekúnd priamo vo svojom mobile či tablete.

Efektívnosť. Význam biometrie spočíva v efektívnejšej spolupráci medzi klientom a finančným sprostredkovateľom. Riešenie ocenia všetci, ktorí vzhľadom na pracovné povinnosti, zdravotný stav či iné okolnosti nemajú priestor na osobné stretnutie so svojím finančným sprostredkovateľom.   

Pavel Šafránek, PR Consultant

Partneri