Prevody medzi bankami potrvajú pár sekúnd. O rok sa zavedú okamžité platby

Autor SLSP február 2021 -
Prevody medzi bankami potrvajú pár sekúnd. O rok sa zavedú okamžité platby SLSP

Ide o ďalšiu revolučnú technologickú zmenu v bankovníctve, konkrétne v spracovaní platieb. Na Slovensku spustia tento systém 1. februára 2022.

Posielanie peňazí medzi bankami a úhrady faktúr do pár sekúnd. Z pohľadu klienta budú okamžité platby znamenať, že 365 dní v roku, 24 hodín denne banka zabezpečí prevod v eurách v rámci SEPA priestoru do 10 sekúnd. 

Banky, ktoré pristúpili k Národnému plánu zavedenia okamžitých platieb v SR, sa zaviazali, že umožnia tento inovatívny spôsob platenia svojim klientom. Plánujú to urobiť v deň spustenia okamžitých platieb na Slovensku 1. februára 2022.

Benefity pre ľudí, firmy aj úrady

„Aktuálne trvá prevod peňazí do druhej banky jeden pracovný deň. Instantné platby však prinesú možnosť ľuďom posielať a prijímať peniaze v priebehu pár sekúnd,“ vysvetľuje Milan Hain, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za IT a bankové operácie.

„To spolu s inováciou Payme, ktorú Slovenská sporiteľňa spustila v Georgeovi na konci januára, napríklad umožní vyrovnať sa za spoločný obed či zložiť sa na darček pre kolegu v podstate okamžite,“ objasňuje.

Okamžité platby prinesú benefity nielen ľuďom, ale aj firmám. Rýchlejšia úhrada faktúr a pohľadávok prinesie efektívnejšie riadenie financií, zníži potrebu externého financovania na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, zefektívnia sa procesy v elektronickom obchode.

Nie bezvýznamný bude prínos pre štátnu správu v oblasti úhrady daní, sociálneho poistenia, iných odvodov, správnych poplatkov a ďalších platieb. 

SLSP a George

Slovenská sporiteľňa je najväčšia digitálna a mobilná banka na Slovensku. V rebríčku Finnoscore, ktorý hodnotil jej webstránku, internetbanking a mobilnú aplikáciu, získala druhé miesto spomedzi 200 bánk z 25 krajín Európy a severnej Ameriky. Predbehla aj giganty, akými sú US Bank v USA alebo digitálna Starling Bank v Británii.

Digitálnu platformu George už aktívne používa viac asi milión ľudí, z toho viac ako 665-tisíc aj v mobile. Mobilná aplikácia sa dlhodobo drží na popredných priečkach s počtom stiahnutí aj v hodnotení používateľov v obchodoch Google Play a v AppStore. Konzultačná spoločnosť Greyson ju označila za najviac „user friendly“.

TS

Partneri