Digitalizácii Slovenska by prospela národná digitálna diaľnica

Autor Martin Valášek február 2021 -
Digitalizácii Slovenska by prospela národná digitálna diaľnica Pixabay / Gerd Altmann

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu ALPI predložila tucet návrhov na zlepšenie digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska.

Asociácia ALPI, ktorá združuje 45 telekomunikačných operátorov z celého Slovenska, navrhuje do pripravovanej stratégie a akčného plánu vlády pre zlepšenie postavenia Slovenska v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) zapracovať viaceré opatrenia.

Za hlavné kroky, ktoré by pomohli zlepšiť úroveň digitalizácie – a tým aj život občanom a podnikanie firmám – považuje asociácia:

  • vybudovanie národnej digitálnej diaľnice,
  • vytvorenie predpokladov pre vznik plnohodnotných virtuálnych mobilných operátorov a
  • poskytnutie prístupu do chráneného sieťového prostredia pre ľudí s minimálnymi alebo žiadnymi skúsenosťami v oblasti používania internetu.

Diaľnica ako základ

Národná digitálna diaľnica by mala navzájom prepojiť krajské mestá, pričom na túto hlavnú kostru siete by sa pripájali okresné mestá a následne i obce. Štátnu komunikačnú diaľnicu by zároveň mohli využívať štátne inštitúcie a telekomunikační operátori na vnútroštátny prenos dát.

„Štát dnes vlastní mnohé optické trasy, ktoré nie sú plne využívané. Túto infraštruktúru možno oživiť a zapojiť v krátkom čase a s minimálnymi nákladmi,“ upozorňuje predseda ALPI Michal Rybárik a dodáva: „Náklady na vnútroštátne prenosy dát sú u nás oveľa vyššie než za prenosy medzinárodné.“

Výsledkom by teda bolo zníženie vnútroštátnych veľkoobchodných cien dátových okruhov – ktoré sú dnes oproti iným krajinám neprimerane vysoké – a tým aj koncových cien internetovej konektivity.

Asociácia chce pripojiť národnú digitálnu diaľnicu na medzinárodné siete vo viacerých miestach, nielen v Bratislave. V metropole východu Košiciach navrhuje zriadiť druhý medzinárodný uzol na Slovensku, s prepojením na Maďarsko, Ukrajinu i Poľsko.

Podporiť mobilných operátorov

Druhým opatrením, ktoré ALPI pokladá v danom kontexte za kľúčové, je vytvorenie podmienok pre vznik plnohodnotných virtuálnych mobilných operátorov, ktorí bežne fungujú v iných krajinách EÚ.

Práve firmy z tohto segmentu spravidla ponúkajú nízkonákladové služby – a tým tlačia dolu cenovú hladinu celého trhu. Ceny mobilných služieb na Slovensku patria podľa hodnotenia Európskej komisie dlhodobo k najvyšším medzi členskými krajinami únie.

Pre internetovo slabších

Tretím dôležitým návrhom na napredovanie digitalizácie je poskytovanie chránených pripojení pre používateľov, ktorí internet využívajú iba minimálne alebo vôbec. Išlo by o internetový prístup (tzv. walled-garden), v ktorom by sa kládol dôraz na bezpečnosť a funkčnosť základných overených služieb, ako sú e-mail či internetové bankovníctvo.

„Značný počet ľudí u nás je ešte stále internetovo negramotných, a práve táto skupina je pri kybernetických útokoch a podvodoch mimoriadne zraniteľná . Ak chceme v digitalizácii napredovať, mali by sme venovať pozornosť tomu, ako ich do digitálneho sveta vtiahnuť, ale zároveň nevystavovať rizikám,“ vysvetľuje M. Rybárik. Podobné funkcie ochrany internetového pripojenia sa využívajú napr. pri pripájaní škôl do siete, čo zamedzuje prístup študentov k nevhodnému obsahu.

Ďalšie podnety

Medzi ďalšie návrhy, ktoré ALPI v rámci pripomienkového konania navrhuje Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR do pripravovanej stratégie zapracovať, patria napríklad:

  • vybudovanie a prevádzka štátneho virtuálneho mobilného operátora,
  • jednoduchšie povoľovanie stavieb sietí,
  • prehľadnejšia evidencia fyzickej infraštruktúry,
  • skrátenie doby odpisovania sietí,
  • väčší dôraz na využívanie open-source a elektronizáciu hlasovania vo voľbách zo zahraničia.

„Sme presvedčení, že predložené návrhy sú ambiciózne, ale realizovateľné. S relatívne malými nákladmi a v krátkom čase by mohli prispieť k skokovému zlepšeniu postavenia Slovenska v rebríčku DESI a najmä k reálnemu napredovaniu digitalizácie a rozvoju nových digitálnych služieb,“ uzavrel M. Rybárik.

Martin Valášek, ALPI

Partneri