Najväčšou motiváciou Slovákov na to, aby sa dali zaočkovať, je naštartovanie socializácie

Autor LG marec 2021 -
Najväčšou motiváciou Slovákov na to, aby sa dali zaočkovať, je naštartovanie socializácie Pixabay

Začať sa stretávať, slobodnejšie pracovať či pustiť deti bez obáv do školy. To sú najčastejšie výhody, ktoré Slováci vnímajú v súvislosti s očkovaním.

Slovákom najviac chýba socializácia. Pre 86 % z tých, ktorí sú naklonení očkovaniu, je totiž možnosť začať sa opäť slobodne stretávať rozhodujúcim argumentom v jeho prospech. Vyplýva to z prieskumu „Postoj Slovákov voči očkovaniu proti ochoreniu COVID-19“, ktorý realizovala pre 365.bank agentúra 2muse na vzorke 1 010 respondentov.

Približne rovnaký počet ľudí – 85 % – si pritom uvedomuje aj potrebu návratu deti do škôl či slobodnejšieho chodenia do práce. Systém práce a štúdia na diaľku je pre nich z dlhodobého pohľadu pravdepodobne vyčerpávajúci a nevyhovujúci.

Ľudia pritom reflektujú aj potrebu opätovného naštartovania ekonomiky (84 %), s čím súvisí aj ich presvedčenie, že očkovanie zároveň povedie k zlepšeniu ich finančnej situácie (67 %).

Rast digitálneho bankovníctva

Sociálny dištanc pritom mení nielen ich spoločenské správanie, ale vytvára aj nové vzorce správania v oblasti financií. Takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska plánujú viac  využívať bankové služby online.

Predpokladáme, že digitálny daily banking nie je iba dočasný trend ovplyvnený aktuálnou situáciou, ale stane sa novým normálom. Pandémia potvrdila, že mať stabilný digitálny kanál je v dnešnej dobe alfa a omega. Ľudia si tento návyk osvojili, a tak predpokladáme, že fyzický kontakt budú využívať sporadickejšie, pri komplikovanejších produktoch alebo pri poradenstve.

Kto nedôveruje očkovaniu

Čo sa týka aktuálnej osobnej finančnej situácie, tú viac ako polovica populácie (55 %) považuje za horšiu. Každý druhý človek pritom uvádza, že musel siahnuť na svoju finančnú rezervu. Paradoxom je, že čím horšie sú na tom ľudia ekonomicky, tým menšia je ich ochota dať sa zaočkovať. Viac ako tretina tých, ktorí sú na tom najhoršie, sa jednoznačne ohradzuje proti očkovaniu.  

Podľa psychológov pritom môže byť dôvodom takéhoto vnímania priveľká frustrácia, ktorá vedie k tomu, že ľudia nevidia v očkovaní nádej ani zmysel. V dôsledku nej vnímajú zúžené možnosti a nedokážu uveriť, že existuje aj niečo, čo im dokáže pomôcť. Podľa našich dát sú pritom najčastejšou príčinou nedôvery v očkovanie pochybnosti o jeho bezpečnosti alebo účinnosti. Časť ľudí nedôveruje očkovaniu ako takému.

Naopak, 40 % tých, ktorí svoju aktuálnu situáciu hodnotia dobre, sa jednoznačne prikláňa k očkovaniu. Celkovo sa pritom nálada v spoločnosti v súvislosti s očkovaním vyvíja a mení. V posledných mesiacoch badať pozitívny trend v jeho prospech, pričom aktuálne je zástancom očkovania približne šesť z desiatich Slovákov.

Linda Gáliková, 365.bank

(Prevzaté zo stránky 365.bank)

Partneri