Nemecký Lanxess naviaže odmeňovanie predstavenstva na úspechy firmy v udržateľnosti

Autor TS marec 2021 -
Nemecký Lanxess naviaže odmeňovanie predstavenstva na úspechy firmy v udržateľnosti Lanxess

Chemický koncern chce do roku 2040 dosiahnuť vlastnú klimatickú neutralitu a byť v oblasti udržateľnosti čo najviac transparentný.

Nemecký výrobca špeciálnej chémie Lanxess navrhnutou zmenou v odmeňovaní vedenia firmy ukazuje, ako veľmi mu záleží na ekologickej udržateľnosti jeho podnikania. Pre rok 2021 zavedie odmeňovanie členov predstavenstva podľa výkonu spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Konkrétne, tretina variabilnej zložky odmien členov vedenia firmy je naviazaná na výkon spoločnosti v oblasti udržateľnosti. Do cieľov pre rok 2021 je tak zahrnutá ochrana klímy a aj bezpečnosť práce.

Doteraz dominovali hospodárske čísla

V krátkodobej variabilnej zložke 80 percent odmien v súčasnosti odvíja od prevádzkového výsledku ukazovateľa EBITDA. Zostávajúcich 20 percent od bezpečnosti práce. Inými slovami, menej úrazov na pracovisku zvyšuje percento pohyblivej zložky.

V dlhodobej variabilnej zložke je asi 60 percent založených na výkone cien akcií firmy v porovnaní s MSCI World Chemical Index, zvyšných približne 40 percent na znížení emisií skleníkových plynov.

V roku 2019 si spoločnosť Lanxess stanovila cieľ stať sa do roku 2040 klimaticky neutrálnou. Nový systém odmeňovania predložia akcionárom na schválenie na výročnom valnom zhromaždení 19. mája 2021.

Udržateľnosť ako zodpovednosť predstavenstva

Lanxess sa v téme udržateľnosti zameriava na ochranu klímy, energetiku, ochranu zdravia a bezpečnosti práce, ochranu životného prostredia vo všeobecnosti a transparentné vykazovanie dosiahnutých cieľov. Celá agenda bola pridelená priamo členom predstavenstva, ktorí budú prijímať rozhodnutia prostredníctvom nového výboru pre udržateľnosť.

Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť a práve preto je udržateľnosť jedným z hlavných princípov našich aktivít. Stále častejšie sa však stáva aj konkurenčnou výhodou – u zákazníkov a aj na kapitálovom trhu,“ vysvetľuje predseda predstavenstva spoločnosti Matthias Zachert.

„Prispôsobovaním našich motivačných systémov a štruktúr ukotvujeme udržateľnosť v našej spoločnosti ešte silnejšie,“ dodáva.

Špička v plastoch

Lanxess je vedúcim chemickým koncernom a patrí do svetovej špičky v produkcii odolných plastov. V roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy eur, v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách.

Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. Lanxess je súčasťou popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

TS

Na titulnej snímke: finančný riaditeľ spoločnosti Michael Pontzen, predseda predstavenstva Matthias Zachert a člen predstavenstva Hubert Fink v roku 2019.

Partneri