6 typov firiem, ktorých služby budete ako podnikateľ využívať

Autor RM marec 2021 -
6 typov firiem, ktorých služby budete ako podnikateľ využívať Online Idea

Podnikanie je tou najlepšou možnosťou vlastnej sebarealizácie a uskutočňovania svojich plánov, či snov. Avšak znamená tiež množstvo povinností, ktoré treba plniť. A to z dôvodu, aby ste si svoje podnikanie uľahčili. A samozrejme, tiež, aby ste si splnili svoju povinnosť voči štátu. Našťastie sa môžete spoľahnúť na pomoc odborníkov, ktorí vám váš podnikateľský život výrazne uľahčia. O aké firmy ide? Povieme si v našom článku.

BOZP

Zdravie je najdôležitejšie. Ako prvé sa preto vyplatí využiť služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vypracované odborníkom. Projekt BOZP, ktorý vám pripraví, má oporu v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavnou náplňou projektu BOZP sú všeobecné povinnosti zamestnávateľa. Je tu tiež zahrnutá potreba oboznamovania a informovania zamestnancov o bezpečnosti práce. Samozrejmosťou je aj zoznam povinností zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia pri práci.

Napríklad tu patrí povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotné prehliadky, ochranné prostriedky pri práci a pitný režim pre svojich zamestnancov.

RADA ODBORNÍKA: 

Podnikateľ má dve možnosti, ako si zabezpečiť BOZP na pracovisku. A to buď prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo dodávateľským spôsobom externou firmou so zameraním na BOZP (alebo osobou oprávnenou na výkon BOZP – bezpečnostný technik).

Sťahovanie kancelárskych priestorov

Hneď na začiatku podnikania, ale aj po niekoľkých rokoch v biznise, budete musieť riešiť problém so sťahovaním. Najlepší spôsob, ako sa k tomu postaviť, je najať si firmu, ktorá za vás vybaví sťahovanie kancelárií. Samozrejme, v prípade potreby aj ďalších priestorov.

Dôvod je prostý. Neodborná ruka pri sťahovaní totiž dokáže viac uškodiť ako pomôcť. Napríklad nesprávna manipulácia by mohla nábytok alebo jemnú elektroniku zbytočne poškodiť. Preto je vždy lepšie nechať prepravu aj nakladanie ťažkých a krehkých vecí na odborníkov. Okrem iného pre vás sťahovacia firma zabezpečí aj odvoz a likvidáciu starého nábytku, ktorého sa budete chcieť zbaviť, ak si zaobstaráte nové príslušenstvo.

Bonusový tip

Nezabudnite si zistiť, či má sťahovacia firma poistenie. V prípade ak ho sťahovacia firma nemá, máte problém. Škodu vám nikto nenahradí.

Požiarna ochrana

Určite sa neoplatí podceniť ani protipožiarnu bezpečnosť, ktorú by vám mal vykonávať špecialista na požiarnu ochranu. Projekt požiarnej ochrany potrebuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje či buduje niečo nové.

Jednotlivé ustanovenia protipožiarnej ochrany sa opierajú o zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vypracovaný projekt protipožiarnej ochrany slúži najmä na ochranu zdravia osôb, majetku či zvierat. A samozrejme, aj na zabezpečenie bezpečnej evakuácie pri požiari, ako aj pri zdolávaní požiaru.

fire escape 2882654 1920 Manfred Richter z Pixabay

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS) je tiež dôležitá pre podnikateľov. Poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Tým sa myslí hlavne zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov počas práce.

VEDELI STE, ŽE:

Súčasťou činnosti PZS môže byť aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana. Bez PZS sa napríklad nezaobídu ani zubári.

PZS sa týka každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva čo i len jedného zamestnanca. Je pritom jedno, či ide o trvalý pracovný pomer alebo dohodu. Činnosť PZS pritom zahŕňa najmä zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci.

Opiera sa o zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Právna firma

Právne poradenstvo je nepochybne užitočné pre každého podnikateľa. A to v mnohých ohľadoch. Napríklad v súvislosti s nariadením GDPR na ochranu osobných údajov, ktoré je v platnosti od 25. 5. 2018. Prinieslo zásadnú zmenu v súvislosti s ochranou súkromia a je platné v celej Európskej únii.

Z dôvodu jeho rozsiahlosti a množstva povinností v ňom zahrnutých je určite rozumné spoľahnúť sa na odbornú pomoc právnika. Za prípadné pochybenie a nedostatky v GDPR dokumente totiž hrozia vysoké sankcie.

Právnik vám môže v podnikaní pomôcť aj v súvislosti s obchodnými podmienkami a zmluvami. Ochráni vás to pred prípadnými finančnými rizikami a uzavretím nevýhodnej obchodnej zmluvy. Tiež vám môže poskytnúť užitočné rady v spojitosti s vašimi nápadmi a cieľmi vo vašom podnikaní.

Bonusový tip

Jednotlivé položky výdavkov, hlavne vo väčšej firme, sú rozsiahle a práca s nimi je zložitá. V súvislosti s výpočtom daní preto hrozí, že urobíte chybu. Je preto dôležité viesť precízne účtovníctvo a finančné hospodárenie firmy. Aj v tomto prípade vám však môžu pomôcť odborníci – externá firma so zameraním na vedenie účtovníctva.

Interiérový dizajn

Služby interiérového dizajnéra sa vám hodia v prípade, keď vaša firma prichádza do osobného kontaktu so zákazníkmi. Úspech v podnikaní totiž nezávisí iba na kvalitných produktoch a službách, ale závisí aj na priestoroch, v ktorých vítate svojich klientov. Veď dobrý pocit a vzbudená dôvera u zákazníka je základom.

Kvalitne navrhnutý interiér vašich priestorov totiž ovplyvňuje psychiku človeka a dokáže v ľuďoch prebúdzať inšpiráciu, dobrú náladu a motivovať k lepším výkonom. Je preto prirodzene dôležité, ako budete vnímaní u svojich zamestnancov aj zákazníkov. 

Bonusový tip na záver

Prestíž svojej firemnej značky v súvislosti s interiérom môžete napríklad zvýšiť kvalitnou trvanlivou drevenou podlahou, dizajnovými a drevenými doplnkami do interiéru, nábytkom na mieru či priestorovým 3D logom.

RM

interior 4406027 1920

Pixabay

Partneri