HSF System SK stavia Hornbach v Nitre a vývoj na slovenskom stavebnom trhu vidí optimisticky

Autor Lukáš Klapil apríl 2021 -

Konateľ firmy Tomáš Kosa vníma pozitívne najmä vývoj v oblasti stavieb pre logistiku, retail a výrobu.

Stavebná spoločnosť HSF System SK realizuje výstavbu hobbymarketu Hornbach v susedstve  priemyselného parku Nitra – Sever. Má byť dokončený v roku 2022. Developerom projektu je spoločnosť Atrios v koordinácii so spoločnosťou Nitra Invest.

Dobré roky 2020 – 2021

 „Napriek koronavírusovej kríze, ktorá ovplyvnila plánovanie i realizáciu projektov, sme rok 2020 zvládli nad očakávania dobre,“ uviedol k situácii spoločnosti Tomáš Kosa, konateľ HSF System SK. Spoločnosť ako generálny dodávateľ v roku 2020 realizovala aj výstavbu hobbymarketu Hornbach v Prešove.

„Veľmi pozitívne hodnotím vstup do roku 2021, v ktorom už máme rozpracovaných niekoľko zaujímavých projektov. Pozitívne tiež vnímam celkový vývoj v slovenskom stavebníctve, hlavne v oblastiach logistiky, retailu alebo výroby, kde investori posilňujú svoje výrobné a trhové kapacity,“ dodal T. Kosa.

Hornbach vedľa priemyselného parku

Nový Hornbach bude situovaný na južnej hranici priemyselného parku Nitra – Sever, ktorý sa nachádza medzi mestskou časťou Dražovce a obcou Lužianky. Zastavané plochy obchodného centra majú viac ako 17-tisíc m2 a spevnené plochy viac ako 18-tisíc m2.

„K hlavným výhodám tejto lokality patrí výborná dostupnosť a dopravná obslužnosť, a to aj vďaka novo vybudovanej miestnej komunikácii,“ uviedol Vladimír Jakša, konateľ spoločnosti Atrios, ktorá je developerom projektu. Hornbach v Nitre má byť dokončený vo februári 2022 a malo by v ňom byť zamestnaných až osem desiatok ľudí.

Podzemná voda

V projekte sa stavbári z HSF System SK okrem iného museli vyrovnať s vysokou hladinou podzemnej vody, čo riešili retenčnými nádržami. Montovali ich v malých krokoch, aby sa každé retenčné potrubie vykopalo aj zabudovalo v rovnaký deň. Počas osadzovania retenčných nádrží použili proti prenukaniu podzemnej vody štetovnicové steny.

HSF System SK, s. r. o., spoločnosť zabezpečujúca projekčné práce, inžiniersku a developerskú činnosť, pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2010. Vznikla ako dcérska spoločnosť českej HSF System, a. s., ktorá je na trhu od roku 2002.

Lukáš Klapil, Crest Communications

Partneri