Právnická firma roka 2021

Autor PF máj 2021 -

Organizátori prestížnej ankety zverejnili hodnotenie v rámci jej aktuálneho ročníka. Všímajú si kvalitu hodnotených kancelárií v 14 kľúčových odboroch práva.

Výsledky súťaže Právnická firma roka 2021 zverejnili 19. mája EPRAVO Group, s. r. o., (prevádzkovateľ portálu www.epravo.sk) a News and Media Holding, a. s., (vydavateľ týždenníka TREND).

Stránky epravo.cz a epravo.sk zhromažďujú informácie prostredníctvom e-mailových dotazníkov adresovaných právnickým firmám a hodnotiteľom a tiež telefonických a e-mailových rozhovorov s jednotlivými kanceláriami a ich referenčnými kontaktmi.

Analytici pracujú podľa vlastných metodologických postupov. Do výskumu sa snažia zapájať čo najväčší počet právnických firiem a kancelárií na danom trhu a hodnotiace kritériá vychádzajú z českých a slovenských reálií. Uvádzame zoznam hodnotených kategórií a ich víťazov.

 Odborné kategórie

 1. Právo obchodných spoločností – Advokátska kancelária Relevans s. r. o.
 2. Hospodárska súťaž – Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s. r. o.
 3. Reštrukturalizácia a insolvencia – Ikrényi & Rehák, s. r. o.
 4. Developerské projekty a nehnuteľnosti – Advokátska kancelária Relevans s. r. o.
 5. Fúzie a akvizície – Havel & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 6. Bankovníctvo a financie – Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 7. Duševné vlastníctvo – Brichta & Partners s. r. o.
 8. Telekomunikácie, právo informačných technológií – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 9. Pracovné právo – Paul Q
 10. Verejné obstarávanie – Ružička AND Partners s. r. o.
 11. Sporová agenda – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 12. Daňové právo – Kvasňovský & Partners | Advokáti s. r. o.
 13. Trestné právo – Advokátska kancelária Strémy s. r. o.
 14. Energetika a energetické projekty – Soukeník – Štrpka, s. r. o.

Osobitné kategórie

Pro Bono & CSR – Krivak & Co, s.r.o.

Najlepšie klientské služby – Havel & Partners s. r. o., advokátska kancelária

Hlavná cena

Právnická firma roka – domáca advokátska kancelária – Advokátska kancelária Relevans s. r. o. 

Podrobné celkové výsledky v odborných kategóriách

Právo obchodných spoločností

Víťaz kategorie:                               Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Kinstellar s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Škubla & Partneri s.r.o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Hospodárska súťaž

Víťaz kategorie:               Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Reštrukturalizácia a insolvencia

Víťaz kategorie:               IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Odporúčané:

 • GARAJ & Partners s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • LawService, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Developerské projekty a nehnuteľnosti

Víťaz kategorie:               Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Odporúčané:

 • BDO Legal s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • Škubla & Partneri s.r.o.

Fúzie a akvizície 

Víťaz kategorie:               HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Velmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Odporúčané:

 • BDO Legal s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Paul Q
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Bankovníctvo a financie 

Víťaz kategorie:               Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Giese & Partner, s.r.o. – organizačná zložka
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Duševné vlastníctvo

Víťaz kategorie:               BRICHTA & PARTNERS

Velmi odporúčané:

 • 1. Lehnert, k.s.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • Paul Q
 • SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Odporúčané:

 • BDO Legal s. r. o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • V4 Legal, s.r.o.

Telekomunikácie, právo informačných technológií 

Víťaz kategorie:               Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Böhm & Partners
 • BRICHTA & PARTNERS
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Pracovné právo

Víťaz kategorie:               Paul Q

Velmi odporúčané:

 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • V4 Legal, s.r.o.

Verejné obstarávanie

Víťaz kategorie:               RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Velmi odporúčané:

 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • GHS Legal, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Paul Q
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Sporová agenda

Víťaz kategorie:               Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • 1. Lehnert, k.s.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Daňové právo

Víťaz kategorie:               KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • HALADA advokátska kancelária s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Paul Q
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.

Trestné právo

Víťaz kategorie:               Advokátska kancelária Strémy s. r. o.

Velmi odporúčané:

 • Hronček & Kolínová právne služby
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Synergy Lawyers – advokátska kancelária, s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.

Energetika a energetické projekty

Víťaz kategorie:               SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Velmi odporúčané:

 • BDO Legal s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Partneri