Riešenie ATS od LiveRamp pomáha inzerentom a portálom zaobísť sa bez cookies

Autor Michelle Millsap máj 2021 -

Authenticated Traffic Solution prijali podľa firmy už stovky vydavateľov, značiek a platforiem po celom svete.

Štúdia ukazuje, že riešenie Authenticated Traffic Solution (ATS) od spoločnosti LiveRamp zvyšuje pre marketérov návratnosť investícií o viac ako 340 %. Globálne prijatie riešenia ATS posilňuje jeho pozíciu hlavného riešenia v dobe po ukončení používania cookies v ekosystéme. Riešenie aplikovalo viac ako 400 vydavateľov a 70 platforiem.

LiveRamp® (NYSE: RAMP), popredná platforma pre dátové pripojenie, oznámila, že jej riešenie používa 70 % spoločností zo zoznamu Comscore 20 a 65 % spoločností zo zoznamu Comscore 50. Chcú tak ponúknuť marketérom efektívnejší spôsob, ako osloviť zákazníkov a merať výsledky kampaní bez cookies tretích strán alebo identifikátorov zariadení.

„Digitálny priemysel prechádza obrovskými zmenami, keďže skončili súbory cookie tretích strán a identifikátory mobilných zariadení. Rozhodli sme sa vytvoriť neutrálnu a interoperabilnú infraštruktúru pre túto novú éru a neuveriteľné celosvetové prijatie riešenia ATS dokazuje, že sme to práve dosiahli,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti LiveRamp Scott Howe.

„Jednoducho povedané, riešenie ATS dáva vydavateľom a obchodníkom kontrolu nad vlastnými údajmi. Prináša lepšie výsledky pre obchodníkov, vyššie výnosy pre vydavateľov a poskytuje príležitosť na väčšiu transparentnosť. Viac ako 100 značiek využíva ATS, vrátane klientov využívajúcich agentúrne partnerstvá, a očakávame, že tento počet bude iba rásť,“ povedal.

Významní vydavatelia

Vydavatelia využívajú riešenie ATS, aby mohli využívať ľudský potenciál a na zlepšenie speňaženia. Medzi tieto spoločnosti patrí aj Microsoft Advertising, druhý najväčší vydavateľ na svete, ktorý zaznamenal viac ako 40%-ný nárast CPM v prípade overených zobrazení.

Rozsah prijatia riešenia ATS po celom svete ukazuje, že mnoho vydavateľov považuje riešenie od LiveRamp nielen za životaschopné pre svoje podnikanie, ale aj za nevyhnutné pre poskytovanie služieb svojim jedinečným a rozmanitým cieľovým skupinám.

Medzi ďalších významných vydavateľov, ktorí prijali riešenie ATS, patria: Realtor.com, CafeMedia, Tubi a The McClatchy Company v USA; Dennis Publishing, eBay Classifieds Group UK a IDG vo Veľkej Británii; Komunitná sieť Burda v Nemecku; a Cricket Australia, prvý vydavateľ cez aplikácie, ktorý sa prihlásil k riešeniu, a mnoho iných.

Tubi a Burda

„Televízni diváci sú teraz dobre integrovaní do streamovacích prostredí, ktoré sú pre inzerentov roztrieštené v najrôznejších platformách zariadení. Vďaka tomu je výzva pre marketingového pracovníka pri dosahovaní a meraní cieľového publika multidimenzionálna a je dôležité zabezpečiť identifikátor založený na ľuďoch, aby reklamné kampane boli relevantné naprieč kanálmi a zariadeniami,“ komentoval Mark Rotblat, finančný riaditeľ pre oblasť výnosov v spoločnosti Tubi.

„LiveRamp pomáha umožniť autentické vzťahy prvej strany s našimi divákmi, aby sme mohli naďalej poskytovať pôsobivé zážitky v rozsahu,“ dodal.

„To, že sme si v rámci Európy osvojili riešenie ATS od spoločnosti LiveRamp medzi prvými, len posilnilo naše vzťahy s našimi cennými partnermi z oblasti vydavateľstva,“ dodala Mandy Schwab, riaditeľka digitálnych médií v Burda Community Network (BCN).

„Od integrácie riešenia ATS od spoločnosti LiveRamp pred rokom sme umožnili mediálnym značkám úspešne odomknúť príležitosť lepšie speňažiť mediálny inventár prostredníctvom identity založenej na ochrane osobných údajov a identity ľudí,“ pripomenula.

„Spolu s LiveRamp dávame moc späť do rúk vydavateľom,“ uviedol Paul Bannister, CSO spoločnosti CafeMedia. „Umožňujeme našim tisícom mediálnych značiek zvyšovať príjmy bezpečnou aktiváciou údajov prvej strany a zameraním na súkromie, bez obáv z úniku údajov, najmä kvôli robustnej technológii kontroly údajov v LiveRamp. Už teraz vidíme, že overené publikum generuje oveľa vyššie výnosy ako pri použití súborov cookie tretích strán.“

Značky

Nová štúdia spoločnosti Forrester Consulting Total Economic Impact (TEI), ktorú zadala spoločnosť LiveRamp, zistila, že inzerenti, ktorí používajú riešenie ATS od spoločnosti LiveRamp, môžu dosiahnuť 343%-nú návratnosť investícií počas troch rokov, s návratnosťou iba za šesť mesiacov od počiatočnej investície.

Celosvetovo už viac ako 100 značiek naprieč vertikálnymi oblasťami uznalo potrebu nájsť alternatívu k ukončeniu podpory dát. Objavili ATS ako trvalé a hodnotné riešenie pre bezproblémovú aktiváciu, meranie a pripisovanie naprieč zariadeniami s displejom, mobilnými aplikáciami, pripojenou TV a OTT.

V porovnaní s kampaňami, ktoré používajú súbory cookie tretích strán, zaznamenali marketingoví pracovníci vďaka LiveRamp výrazné zlepšenie, medzi ktoré patria:

- 403%-ný nárast cestovných rezervácií pre popredný medzinárodný hotelový reťazec,
- 85 – 95%-ná miera dopozerania videa (VCR) pre poprednú neziskovú organizáciu v oblasti sociálneho zdravia,
- priemerný nárast udržateľnej návratnosti výdavkov na reklamu od viacerých značiek za posledný rok o 84,3 %.

Len v prvom štvrťroku 2021 umožnilo riešenie ATS stovky reklamných kampaní zameraných na značku. ATS poskytuje ľudský prístup k spojeniu s publikom vo všetkých kanáloch, vďaka čomu sú interakcie spotrebiteľov relevantné, adresné a merateľné.

Keďže sa značky a ich agentúry v uplynulom roku snažili rýchlo zorientovať, obrátili sa na LiveRamp, aby aktivovali segmenty v rámci technologických platforiem a vydavateľov, aby oslovili skutočných ľudí - nie súbory cookie alebo ID zariadení.

Danone

„Ešte pred postupným ukončovaním používania súborov cookie tretích strán sme využívali alternatívne identifikátory na poskytovanie relevantnejšieho marketingu a zlepšovanie marketingových výsledkov, najmä v online videokampaniach, keďže zákazníci zvyšujú čas strávený pozeraním videa,“ uviedol Manuel Cimarosti, riaditeľ pre analytiku médií a dátovú stratégiu v spoločnosti Danone.

„Len v prvom teste riešenie ATS prinieslo 4%-né zvýšenie miery dopozerania videa nad 40 % efektívnejších metrík nákladov v porovnaní s cookies. Tieto výsledky sú neoceniteľné, pretože pokračujeme v rozširovaní našich vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom viacerých kontaktných bodov a reinvestujeme úspory, aby sme zvýšili náš dosah,“ konštatoval.

Digitas

„Naše odvetvie sa dostalo na križovatku, kde môžeme napredovať transparentným prístupom k autentifikácii používateľov pri zohľadnení súkromia, alebo riskovať rovnaké chyby, ktoré sme videli pri použití súborov cookie,“ dodala Liane Nadeu, senior viceprezidentka a vedúca oddelenia pre médiá a investície v spoločnosti Digitas North America.

„Našou radou klientom je využiť čas zostávajúci do chvíle, kedy súbory cookie tretích strán opustia ekosystém, a otestovať a investovať do autentických riešení, ktoré udržia dôveru spotrebiteľov aj v budúcnosti.“   

Platformy

Identifikátor, ktorý od svojho vstupu na trh získava širokú podporu platforiem, je aktívny u všetkých hlavných globálnych platforiem na strane ponuky, vrátane Index Exchange, Magnite, OpenX, PubMatic a najnovšie aj Xandr. Riešenie ATS je tiež aktívne na všetkých hlavných platformách na strane dopytu, ako sú Amobee, Beeswax, Criteo, MediaMath, Roku a The Trade Desk.

„Riešenie ATS je navrhnuté tak, aby obstálo v skúške času, je si vedomé budúcich právnych predpisov o ochrane súkromia a zaručuje, že zákazníkom bude ponúknutá výmena hodnoty,“ uviedol Travis Clinger, senior viceprezident pre adresnosť a ekosystém v spoločnosti LiveRamp.

„Je nesporné, že autentifikácia sa premieta do inventára s vyššou hodnotou a lepšieho výkonu. Tí, ktorí teraz prijmú stratégiu autentifikácie, získajú významnú konkurenčnú výhodu pri výmene mobilných identifikátorov, súborov cookie a iných problematických identifikátorov, ktoré neuprednostňujú ochranu súkromia spotrebiteľov,“ zdôraznil.

O spoločnosti LiveRamp

Je poprednou platformou pre dátové pripojenie na bezpečné a efektívne využitie dát. LiveRamp využíva schopnosti rozlíšenia základnej identity a jedinečnú sieť. Umožňuje spoločnostiam a ich partnerom lepšie sa spojiť, ovládať a aktivovať údaje, aby transformovali skúsenosti zákazníkov a priniesli hodnotnejšie obchodné výsledky.

Plne interoperabilná a neutrálna infraštruktúra LiveRamp poskytuje komplexné adresovanie popredným svetovým značkám, agentúram a vydavateľom.

Michelle Millsap

Partneri