Slovenské hospodárstvo ide správnym smerom, veria európski investori

Autor Markus Halt jún 2021 -

Firmy, ktoré pôsobia na Slovensku, očakávajú v tomto roku konjunktúru – v hospodárstve celkovo, rovnako ako v ich vlastnom podnikaní.

Slovensko sa stáva pre investorov z iných európskych krajín čoraz atraktívnejším. Ich spokojnosť s podmienkami v krajine vzrástla. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 116 firiem. Veľká väčšina z nich by na Slovensku investovala znovu.

Hospodárska situácia a očakávania

V čase prieskumu (marec/apríl) sa Slovensko nachádzalo ešte v čiastočnom lockdowne, preto hodnotenie situácie slovenského hospodárstva poznačila na strane investorov mierna nespokojnosť. Len osem percent z opýtaných situáciu hodnotí ako dobrú. Naproti tomu, na ďalší vývoj celkového hospodárstva sa firmy pozerajú optimistickejšie.

Peter Lazar, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei), konštatoval: „Tri z desiatich podnikov už vidia svetlo na konci tunela. S lepšími výsledkami vo vlastnom biznise v ďalšom priebehu tohto roka počíta dokonca 38 percent opýtaných firiem.“

Tento pozitívny trend potvrdzujú aj ďalšie indikátory. 40 percent investorov očakáva nárast ich celkového obratu; viac ako štvrtina podnikov jasne počíta s nárastom pri obrate v exporte (29 %), investičných výdavkoch (29 %), ako aj pri rozširovaní pracovnej sily (27 %). „Týmito číslami sa znovu dostávame na úroveň pred krízou“, podotkol prezident AHK. „Ekonomické dno krízového roka 2020 je jednoznačne za nami.“

„Začína sa hospodárske zotavenie, parametre sa nezhoršili. Investori však dôkladne sledujú politický vývoj,“ myslí si Christian Kügerl, rakúsky obchodný radca v Slovenskej republike.

Mzdové náklady

V porovnaní s prudkým vývojom v rokoch 2018 a 2019 sa ako dôsledok pandémie zmiernil tlak na mzdové náklady. Podniky v aktuálnom roku rátajú s miernym nárastom mzdových nákladov, ktorý predstavuje v priemere 4,3 percenta.

„Pôjde však len o krátku pauzu,“ domnieva sa Peter Lazar. Štyri z desiatich podnikov očakávajú silnejší nárast v mzdových nákladoch a z tohto dôvodu vidia veľké riziko pre vývoj podnikania v nadchádzajúcich dvanástich mesiacoch.

Riziká: situácia, dopyt a nedostatok špecialistov

Dôvodom je nedostatok odborných pracovných síl na Slovensku, ktorý mnohé podniky naďalej pozorujú s obavami. „Kvalifikovaných pracovníkov súrne potrebujú v mnohých odvetviach,“ dodáva Lazar. Pre takmer 47 percent opýtaných tento nedostatok personálu predstavuje jednu z najväčších hrozieb ich biznisu v ďalších dvanástich mesiacoch.

Na prvom mieste však stojí hospodársko-politická situácia. Vzhľadom na skúsenosti počas lockdownu v tomto smere veľké riziko vidí viac ako každý druhý podnik (2021: 54 %; 2020: 24 %). Aj situáciu ohľadom dopytu vníma skoro polovica európskych investorov (48 %) kriticky.

Dôsledky pandémie

Prieskum sa osobitne venoval aj hospodárskym dôsledkom pandémie. Podľa neho v súčasnosti takmer štvrtina podnikov (24 %) znovu dosiahla obrat z obdobia pred koronou, do konca roka sa tento podiel zvýši pravdepodobne na vyše 40 percent. Viac ako polovica firiem však predkrízovú úroveň podľa všetkého dosiahne až v roku 2022 alebo neskôr.

Dlhodobým dôsledkom krízy môže byť transformácia globálnych dodávateľských reťazcov. V rámci prieskumu uviedol približne každý druhý podnik, že uvažuje o čiastočnom nahradení doterajších dodávateľov alebo hľadá dodávateľov nových. Pritom sa ako cieľový región uvádzal najmä región strednej a východnej Európy, veľa investorov chce dokonca znovu staviť aj na dodávateľov zo západnej Európy.

„Tento výsledok sa zhoduje s našimi rozhovormi s podnikmi z Nemecka,“ vysvetľuje Peter Lazar. „Slovensko získalo ako obstarávací trh pre nemecké firmy evidentne na atraktivite.“

Aj obchodný radca Christian Kügerl môže konštatovať rastúci záujem na rakúskej strane: „V obchode opäť cítiť viac dynamiky. Firmy sa chcú rozširovať alebo hľadajú nové obchodné možnosti. Záujem o investície na Slovensku znovu rastie.“

Hlásenie sa k Slovensku ako investičnej lokalite

Pri hodnotení kvality lokality sú európski investori naďalej zajedno. Slovensko vyniká, čo sa týka členstva v EÚ, produktivity a pripravenosti zamestnancov podávať výkony, platobnej disciplíny, dostupnosti a kvality lokálnych dodávateľov, ako aj kvalifikácie zamestnancov. V tomto smere dopadlo hodnotenie podobne pozitívne ako v predošlých rokoch.

K väčším posunom, naopak, došlo pri kritériách, ktoré sú tradične hodnotené negatívne. Od spustenia prieskumu v roku 2004 sa na prvom mieste v zozname problémov priebežne umiestňoval boj proti korupcii. Tento faktor získal tohto roku po prvý raz umiestnenie až v stredovom poli.

Aj v oblastiach daňovej politiky, výstavby infraštruktúry, efektívnosti verejnej správy, transparentnosti verejného obstarávania, prístupu k verejným prostriedkom finančnej podpory a v oblasti právnej bezpečnosti udeľujú európski investori na Slovensku jednoznačne lepšie známky ako v minulých rokoch.

„Podniky hodnotia reformnú politiku vlády ako pozitívny signál pre krajinu,“ komentuje atmosféru Peter Lazar. Naopak, účastníci prieskumu považujú za momentálne najväčšie slabiny politickú stabilitu a predvídateľnosť hospodárskej politiky.

Prevažná väčšina opýtaných podnikov z európskeho zahraničia (83 %) by sa pre Slovensko ako miesto pre svoje investície rozhodla aj dnes – je to najväčší podiel od roku 2016. Túto lojálnosť podčiarkuje aj skutočnosť, že Slovensko je v prieskume, spolu s priekopníkom v oblasti digitalizácie – Estónskom – hodnotené ako najatraktívnejšia lokalita spomedzi 20 potenciálnych investičných cieľov v strednej a východnej Európe.

Markus Halt, AHK Slowakei

Technické parametre prieskumu

– Obdobie prieskumu: marec/apríl 2021.

– Okruh účastníkov: podniky, ktoré pôsobia na Slovensku, z toho 86 % je vlastnených subjektmi z iných európskych krajín.

– Počet účastníkov: 116 firiem.

– Účasť podľa sektorov: priemysel (57 %), obchod (16 %), služby (27 %).

– Organizátori:

  • AHK Slowakei
  • Advantage Austria Bratislava
  • Slovensko-rakúska obchodná komora
  • Francúzsko-slovenská obchodná komora
  • Taliansko-Slovenská obchodná komora
  • Holandská obchodná komora v Slovenskej republike
  • Švédska obchodná komora v Slovenskej republike

 

Partneri