Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 3Q 2021 povzbudzujúce náborové plány

Autor Lena Nemeškalová jún 2021 -

Aj globálne majú zamestnávatelia najoptimistickejšie náborové plány od začiatku pandémie covidu-19 a na obzore je náborový boom.

Spoločnosť ManpowerGroup oslovila viac než 45 000 zamestnávateľov v 43 krajinách sveta, aby zistila, aké sú ich náborové plány na 3. štvrťrok 2021. Z prieskumu Index trhu práce* vyplýva, že zamestnávatelia majú najoptimistickejšie náborové plány od začiatku pandémie COVID-19 a na obzore je náborový boom.

V porovnaní s minulým štvrťrokom náborové plány zosilneli v 31 krajinách a v medziročnom porovnaní sa zlepšili v 42 krajinách. Slovenskí zamestnávatelia hlásia povzbudzujúce vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie. Čistý index trhu práce tu dosahuje najvyššiu hodnotu za posledné 2 roky.

Čistý index trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl. V krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov, sa hodnota Indexu uvádza očistená od sezónnych výkyvov.

V rámci prieskumu bola 707 zamestnávateľom na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca septembra 2021 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

15 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 4 % predpovedajú zníženie počtu pracovných síl a 77 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na tretí štvrťrok 2021 hodnotu +11 %. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel o 5 percentných bodov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, keď pandémia COVID-19 po prvýkrát ovplyvnila náborové plány, narástol o 23 percentných bodov.

„Z doplňujúceho výskumu ManpowerGroup Talent Shortage** mapujúceho nedostatok talentov vyplýva, že 68 % slovenských zamestnávateľov má ťažkosti s obsadzovaním voľných pozícií z dôvodu nedostatku kandidátov s požadovanou kvalifikáciou. V roku 2018 to bolo len 54 % zamestnávateľov.

S uvoľňovaním opatrení a rastom preočkovanosti sa zlepšuje aj náborové prostredie. Zamestnávatelia si prajú návrat do „normálu“. Hoci má práca na diaľku svoje výhody, 81 %

slovenských zamestnávateľov očakáva, že väčšina zamestnancov bude pracovať celý čas na pracovisku. 70 % zamestnávateľov tvrdí, že 76 – 100 % ich zamestnancov musí pracovať na pracovisku počas celého pracovného času alebo jeho väčšiny, lebo si to vyžaduje charakter pracovnej pozície.

Polovica zamestnávateľov si nie je istá, kedy sa nábor nových zamestnancov dostane na úroveň spred pandémie. Len 17 % zamestnávateľov však tvrdí, že to nebude nikdy. Ďalším zaujímavých zistením je, že len 20 % zamestnávateľov malo obavy z vplyvu práce na diaľku na produktivitu zamestnancov. Čo sa týka flexibility pri pozíciách, ktoré sa musia vykonávať na pracovisku, je pre 35 % zamestnávateľov najlepším riešením do budúcnosti flexibilný začiatok a koniec pracovného času,” uvádza Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia vo všetkých siedmich odvetviach predpovedajú na tretí štvrťrok 2021 zvyšovanie počtu pracovných síl. V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v piatich zo siedmich odvetví hlásia zlepšenie náborového prostredia a v dvoch očakávajú oslabenie.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku hlásia zamestnávatelia vo všetkých siedmich odvetviach zosilnenie náborových aktivít. Najsilnejšie náborové aktivity hlási odvetvie Ubytovanie a stravovanie s Indexom +18 %. V porovnaní s minulým štvrťrokom sa tu Index zlepšil o 21 percentných bodov a v medziročnom porovnaní narástol až o 38.

Aj zamestnávatelia v odvetví Stavebníctvo hlásia dobré príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie s Indexom +13 %. V odvetviach Ostatné služby a Veľkoobchod a maloobchod Index dosahuje hodnotu +12 %. Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom hlásia najslabší trh práce s Indexom +2 %. Oproti minulému štvrťroku klesol o 9 percentných bodov, ale v medziročnom porovnaní sa zlepšil o 10.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok zvyšovanie počtu pracovných síl. Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia na Západnom Slovensku s Indexom +13 %. Priaznivý trh práce s Indexom +11 % očakávajú aj zamestnávatelia v Bratislave a na Východnom Slovensku. Stredné Slovensko hlási umiernené náborové plány s Indexom +7 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové prostredie zosilnelo na Západnom Slovensku o 8 percentných bodov, na Východnom Slovensku o 6 percentných bodov a v Bratislave o 4. Index na Strednom Slovensku je relatívne stabilný.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, keď pandémia COVID-19 po prvýkrát ovplyvnila náborové plány, hlásia zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch zosilnenie trhu práce. Západné Slovensko vykazuje nárast o 23 percentných bodov, Bratislava a Stredné Slovensko o 22 percentných bodov. Náborové plány na Východnom Slovensku sa zlepšili o 19 percentných bodov.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch veľkostných kategóriách očakávajú v budúcom štvrťroku zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejší trh práce očakávajú veľké podniky s Indexom +20 %. Stredné podniky hlásia Index +13 % a malé podniky +10 %. Zamestnávatelia v mikropodnikoch majú opatrné náborové plány s Indexom +4 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo veľkých podnikoch hlásia zlepšenie Indexu o 10 percentných bodov, v stredných a malých podnikoch o 6 percentných bodov a v mikropodnikoch o 1 percentný bod.

V medziročnom porovnaní náborové plány zosilneli vo veľkých podnikoch o 43 percentných bodov, v stredných podnikoch o 24 percentných bodov, v malých podnikoch o 18 a v mikropodnikoch o 8 percentných bodov.

Globálny pohľad

Zamestnávatelia v 42 zo 43 krajín a oblastí očakávajú v treťom štvrťroku 2021 nárast počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány hlásia zamestnávatelia v USA (+25 %), na Taiwane (+24 %) a v Austrálii (+17 %), najslabšie v Argentíne (+1 %), Paname (+1 %), Juhoafrickej republike (+1 %) a Hongkongu (0 %).

V regióne EMEA hlási najlepšie vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie Írsko (+15 %), Grécko (+15 %) a Chorvátsko (+14 %), najslabšie Španielsko (+4 %), Česká republika (+4 %) a Juhoafrická republika (+1 %).

Kompletné výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. Podrobné výsledky týkajúce sa Slovenska nájdete na www.manpower.sk/prieskumy.

Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 4. štvrťrok 2021, budú zverejnené 14. septembra 2021.

Metodika

Index trhu práce ManpowerGroup sa vykonáva pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardmi prieskumu trhu. Štruktúra prieskumu bola vytvorená tak, aby reprezentovala národnú ekonomiku každej krajiny, zapojenej do prieskumu. Výška odchýlky pre všetky národné, regionálne a globálne údaje je maximálne +/- 5 %.

*Prieskum Index trhu práce, vykonaný v apríli 2021, je najrozsiahlejší výhľadový prieskum v oblasti náborových aktivít vo svete a slúži ako významný ekonomický ukazovateľ. Hodnotu Čistého indexu trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl.

**„Talent Shortage“, nedostatok talentov, uchádzačov s potrebnou kvalifikáciou, bol vykonaný v januári 2021. Je to každoročný prieskum, zisťujúci percento zamestnávateľov, ktorí hlásia ťažkosti s obsadzovaním pracovných pozícií. Skúma, ktoré pracovné pozície sa obsadzujú najhoršie a aké sú dôvody nedostatku vhodných kandidátov. Zamestnávateľom zároveň kladie otázku, aký vplyv má nedostatok talentov na ich podniky a akými stratégiami mu čelia.

O spoločnosti ManpowerGroup™

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca riešenia personálnych otázok, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov. Vyvíja inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií.

Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower, Experis a Talent Solutions, už viac než 70 rokov prináša služby pre kandidátov a klientov v 75 krajinách a oblastiach. V roku 2021 bola spoločnosť ManpowerGroup už po dvanástykrát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností.

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jeho klientov. Vďaka svojej sieti 4 pobočiek a 2 OnSite pracovísk, ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Lena Nemeškalová, ManpowerGroup Slovensko

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo