Nová nádej pre ľudí s epilepsiou

Autor Michal Holčík apríl 2017 -
Nová nádej pre ľudí s epilepsiou Pixabay

Na Slovensku pokročil vývoj terapie hĺbkovou stimuláciou mozgu, a to vďaka spolupráci Lekárskej fakulty UK, Univerzitnej nemocnice Bratislava a spoločnosti Medtronic.

Táto terapia prináša dlhodobú úľavu ľuďom trpiacim ložiskovými epileptickými záchvatmi, ktorým nepomáhajú liekové antiepileptiká. Lekári predstavili pacientku, ktorá ako prvá na Slovensku podstúpila hĺbkovú stimuláciu mozgu. Za 6 mesiacov zaznamenala zníženie počtu epileptických záchvatov až o 90 %.

Epilepsia ničí ľuďom profesionálny a spoločenský život

Epilepsia je neurologické ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi. Sú vyvolané abnormálnymi elektrickými výbojmi a nadmernou synchronizáciou nervových buniek v mozgovej kôre a neurónových sieťach. Záchvaty prichádzajú nečakane a bez zjavnej príčiny. Pre pacientov predstavujú nielen zdravotný, ale aj spoločenský problém. Môžu totiž prísť hocikedy, aj pri pobyte na verejných miestach alebo v práci.

Celosvetovo postihuje epilepsia viac ako 50 miliónov ľudí. Na Slovensku trpí aktívnou formou epilepsie, ktorá si vyžaduje liečbu, takmer 60 000 ľudí, z toho asi 8 000 detí. Na jej liečbu sa používajú v prvom rade lieky – antiepileptiká, ktoré dokážu pomôcť asi dvom tretinám pacientov. Tí potom nemajú žiadne alebo majú len minimálne záchvaty. Lieky však nedokážu navodiť stav bez záchvatov u všetkých pacientov, prípadne sa u niektorých prejavujú vedľajšie účinky znemožňujúce ich užívanie.

Keď nepomôžu lieky

Pacientom, ktorým nepomáhajú medikamenty, prichádza na pomoc práve hĺbková stimulácia mozgu. Je bezpečnou a už niekoľko rokov aj na Slovensku zavedenou terapiou, ktorá sa používa proti Parkinsonovej chorobe a iným chorobám prejavujúcim sa abnormálnymi pohybmi. Táto terapia má svoju históriu. „Na Neurochirurgickej klinike LFUK v Bratislave sa na liečbu epilepsie používala už pred 40 rokmi. Limitujúcim faktorom bolo technické zariadenie. Neurostimulátory a najmä hĺbkové mozgové elektródy nedovoľovali dosiahnuť požadovaný klinický efekt,“ vysvetľuje Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

Dnes je situácia iná, a to vďaka technologickému pokroku. Neurostimulátor môže byť dostatočne malý a výkonný, takže ho možno chirurgicky implantovať do tela a elektródy sa zavedú do mozgu. Podobá sa na kardiostimulátor; vysiela elektrické impulzy, ktoré zabezpečujú precízne riadenú stimuláciu cieľovej oblasti v mozgu – predného jadra thalamu. Táto oblasť je prepojená s tými časťami mozgu, v ktorých vznikajú epileptické záchvaty.

dbsTherapy 08 stills3 e14907291094811

„Zavedenie elektród je maximálne presné a bezpečné,“ ubezpečuje neurochirurg Michal Kľoc. Elektrická stimulácia nepoškodzuje mozgové tkanivo, ktoré sa po jej vypnutí vracia do pôvodného stavu. Neurostimulátor sa obvykle implantuje pod kľúčnu kosť, pričom operácia trvá 4 až 5 hodín. Pacient dostane aj takzvaný pacientsky ovládač, ktorým môže stimuláciu kedykoľvek zapnúť a vypnúť, kontrolovať stav prístroja a naprogramované parametre.

Michal Holčík, Medtronic

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1