Radovan Meleš: Outsourcing je východiskom z krízy

Autor OTS júl 2022 -
Obrázok od Jireh Gibson z Pixabay Obrázok od Jireh Gibson z Pixabay

„Pandémia a vojna preverila naše limity. Podržali nás profesionáli a vysoká flexibilita.“

Spoločnosť, ktorá pôsobí všade tam, kde je potrebná špičková kvalita. Žilinský Exact Systems Slovakia (ESS) pôsobí na našom trhu už viac ako 15 rokov a kontrolu kvality poskytuje najmä v oblasti automobilového priemyslu. Ten dopláca na dopady pandémie či konfliktu na Ukrajine niekoľkonásobne. Biznis spoločnosti je založený na profesionálne vyškolených ľuďoch na jednej strane a dôvere partnerov na strane druhej. Veľkým firmám poskytuje kvalifikovaných zamestnancov, ktorí kontrolujú kvalitu výrobkov, komponentov. Krízu v automotive zväčša vnímame najmä cez nedostatok nových áut na trhu. Radovan Meleš, generálny riaditeľ pre Exact Systems na Slovensku i v Českej republike približuje realitu z pohľadu firmy, ktorá vidí do procesov výroby takpovediac zvnútra diania. Hovorí nielen o tom, ako zvládajú pretrvávajúcu krízu, ale aj o procesoch, ktoré vo firme spustili, o potrebe kvalifikovaných ľudí a nových výzvach.

Váš biznis model je založený na outsourcingu. Pandemická kríza v prvom rade "paralyzovala" ľudí a následne do istej miery i podniky. Ako ste sa s ňou vyrovnali?

Začiatky boli ťažké. Pre každého jednotlivca, pre každú spoločnosť. Ocitli sme sa veľmi rýchlo a nečakane v situácii, ktorá bola pre každého nová. Slovensko sa zastavilo. Z počtu 500 pracujúcich ľudí denne nám zrazu zostalo pracovať 50. Hľadali sme nové možnosti. Začali sme pracovať aj v iných odvetviach, napríklad v potravinárskom priemysle. Avšak "vďaka" covidu sa náš tím viac stmelil, pomáhali sme si navzájom a rovnako i ostatným – šili sme rúška či pomáhali chorým s donáškou potravín...

Ako zvládali pandémiu vaši klienti aj vo vzťahu k vám ako firme?

Spoločnosti začali hľadať rôzne riešenia. Medzi prvými boli pre nás tie nepopulárne, kedy sa snažili odstrihnúť externé spoločnosti, nahradiť pracovné pozície vlastnými pracovníkmi. Každý sa snažil zabezpečiť prácu pre svojich vlastných zamestnancov. Ako sa neskôr ukázalo, tento trend nebol až tak efektívny, pretože výrobní pracovníci nevedeli kvalifikovane vykonávať prácu kontrolóra kvality ako naši pracovníci.

Svoje služby poskytujete veľkým fabrikám, renomovaným značkám z odvetvia, ktoré je nateraz "rizikové". Prečo mu patrí podľa vás, tento prívlastok?

Na celom svete sú problémy s dodávkami viacerých polotovarov, ktoré sa následne montujú do automobilov. Dôsledkom toho sú narušené dodávateľské reťazce. Už počas covidu niektoré spoločnosti vyrábali (pokiaľ mali tovar a ľudí), iné nemohli vyrábať, vznikali problémy s logistikou, so skladovaním vyrobených komponentov. Pred koronou vedeli výrobcovia zabezpečiť výrobu auta od objednania do termínu dodania za 5 mesiacov. Momentálna situácia je rok a viac.

Súhlasíte s tvrdením, že outsourcing šetrí aj generuje peniaze?

Jednoznačne toto tvrdenie je namieste. V dobe, ktorá odzrkadľuje veľké výkyvy, vedia spoločnosti lepšie narábať s menším počtom kmeňových zamestnancov a viac sa oprú o subdodávateľské spoločnosti práve formou outsourcingu. Napríklad pri nečakaných problémoch s kvalitou dodávaných komponentov, kde sa firmy môžu spoľahnúť na nás. Čo je podstatné, spoločnosti nie sú nastavené na nekvalitu vyrobených/dodávaných komponentov a nemajú na ich kontrolu vyčlenený krízový tím. V takomto prípade riešia spoluprácu formou outsourcingu s našou spoločnosťou, ktorá vie v krátkom čase zabezpečiť operatívny tím na vyriešenie daného problému aj vďaka tomu, že disponujeme kvalifikovanými pracovníkmi na zabezpečenie kvality produktu.

Je outsourcing "východiskom z krízy"?

Určite. V súčasnosti sme začali poskytovať služby aj v našich externých priestoroch. Pre veľké výkyvy objednávok sa stáva, že priestor u klienta nepostačuje. Vtedy vieme zabezpečiť kontrolu v našich skladoch.

Ide buď o vstupnú alebo výstupnú kontrolu - v závislosti od situácie u klienta dokážeme zabezpečiť kontrolu dielov pred vstupom do ich spoločnosti alebo zabezpečiť kvalitu výstupného produktu od klienta, spolu so zabalením a odoslaním dielov k OEM zákazníkovi. Tým sa zjednodušuje logistika, šetria sa náklady a čas. Všetko prebieha v súlade so špecifikáciou klienta, pričom má k dispozícii kompletné analýzy týkajúce sa kontroly.

Do akej miery ovplyvnil konflikt na Ukrajine podnikanie ESS?

Museli sme byť ešte viac flexibilní (ako počas covidu). Museli sme efektívne nastaviť riadenie pracovníkov. Najväčší problém pre našich klientov boli chýbajúce komponenty vo výrobe z dôvodu odstavenia výroby káblových zväzkov a plastových komponentov na Ukrajine. Takto sa opäť narušili dodávateľské reťazce a výroba v automobilovom priemysle (aj v iných) sa spomalila.

Váš core business je kontrola kvality. Má súčasný stav vplyv na kvalitu produktov?

Znížil sa počet vyrobených produktov, kvalita zostala rovnaká. Vždy zostáva prvoradá. Každý diel musí spĺňať určité špecifiká a štandardy, firmy by mali mať zabezpečenú kontrolu.

Podľa štatistík u nás o prácu nie je núdza. Vnímate to rovnako?

Áno, takáto situácia nejaké obdobie pretrváva. Práce je dostatok, chýba kvalifikovaný personál. Na margo toho sme museli zmeniť prístup k výberu zamestnancov a doplniť vzdelanie pracovníkov z iných odvetví. Klienti vyberajú, lebo máme kvalifikovaný personál, ktorý vieme dodať v krátkej dobe. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo spoločnosti, s ktorými spolupracujeme začali využívať naše služby. Prispôsobujeme sa situácii na trhu, kontrolu kvality neposkytujeme len v automobilovom priemysle.

Podnikáte v špecifickej oblasti - aké sú nároky na ľudí/zamestnancov, ktorí kontrolujú už kontrolované?

Kritéria na túto pozíciu sú vysoko nastavené, pretože aj najmenšia chyba môže v konečnom dôsledku spôsobiť vážny problém, napríklad nefunkčnosť niektorej časti automobilu. Preto je veľmi dôležitá dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči monotónnej práci. V odvetví, v ktorom poskytujeme služby, je potrebné kvalifikácia.

E-mobilita je pre automotive a teda i pre Exact Systems výzva. V ktorej fáze jej zdolávania sa momentálne nachádzate? Kde vidíte "neuralgické" body?

Je známe, že do roku 2035 sa majú prestať vyrábať spaľovacie motory. E-mobilita sa začala tvrdo vrývať do automobilového sveta. Sme flexibilní, vieme sa prispôsobovať zmenám. Každý vyrobený kus je potrebné skontrolovať, či už je na elektriku alebo nie. S výrobou nových typov automobilov sa budú vyrábať nové súčiastky. Pre našu spoločnosť to bude predstavovať len iný typ kontroly. Už teraz sme zapojení do rôznych projektov spojených s e-mobilitou, napríklad zabezpečujeme kontrolu hlavného zdroja pohonu elektromobilu.

E-mobilita a nároky na kvalitu. Kde sa pohybujeme? Kto určuje smer, nastavuje latku?

Kvalita je vždy prvoradá, či už sú to staré dieselové a benzínové motory alebo nové elektrické.

Trendy a zmeny nastavuje Európska únia v súčinnosti s výrobcami áut tak, aby minimalizovala dopad na životne prostredie. Aj tu platí, že každá minca má dve strany.

Partneri