Priemysel plastov je jedným z najdôležitejších v Európe. Jeho význam podčiarkuje veľtrh v Düsseldorfe

Autor TS október 2022 -
Priemysel plastov je jedným z najdôležitejších v Európe. Jeho význam podčiarkuje veľtrh v Düsseldorfe Messe Düsseldorf / Constanze Tillmann

Odvetvie generuje v EÚ tržby v stovkách miliárd eur a vo vyše 50 000 podnikoch zamestnáva 1,5 milióna ľudí.

Veľtrh K (z nemeckého Kunststoff) v Düsseldorfe už 70 rokov odzrkadľuje jedinečný celosvetový triumf materiálu spoluvytvárajúceho našu éru – plastu. Ako pod lupou každé tri roky ukazuje najnovší technologický vývoj a najlepšie riešenia v spracovaní a aplikácii polymérových materiálov.

Na tomto mieste sa iniciujú obchodné transakcie a definujú aj globálne priemyselné trendy. Zainteresované strany intenzívne diskutujú o témach, ktoré hýbu odvetvím, a to dáva rozhodujúce impulzy do budúcnosti.

22. ročník veľtrhu K v októbri 2022 opäť predstavuje najnovší vývoj v oblasti materiálov, strojov, technológií spracovania a lisovania, ako aj všestranné aplikácie pre plasty a gumu v komplexnej šírke a hĺbke na celkom obsadenom výstavisku v Düsseldorfe.

V odvetví hrá ďalej významnú úlohu digitalizácia. Zmeny na kľúčovom trhu automotive budú aj ďalej pôsobiť ako hnacia sila rozvoja technológií. Otázky obehového hospodárstva prenikajú do všetkých krokov hodnotového reťazca. Podujatie opäť jasne ovplyvní smery vývoja aj mantinely budúceho rozvoja.

Základ úspechu: rôznorodosť aplikácií

Desaťročia trvajúci neúprosný globálny vzostup plastov a gumy k ich vedúcej úlohe medzi materiálmi našej doby je založený na lacno dostupných surovinách – v podstate vedľajších produktoch rafinérií. Šírka ich využitia je jedinečná.

A tak po tom, čo od roku 1950 priemerne ročne rástli o viac ako 8 percent, sú polymérové ​​materiály nevyhnutné a všadeprítomné takmer vo všetkých výrobkoch vo sveta, v ktorom dnes žijeme.

Neustále pribúdajú obaly na potraviny a rýchloobrátkový tovar, ale aj rôzne nádoby na skladovanie a prepravu. V závislosti od regiónu a stavu jeho rozvoja tvoria až polovicu vstupných materiálov. Bez plastových obalov by bolo logisticky nemožné zabezpečiť zásobovanie takmer ôsmich miliárd ľudí.

V stavebníctve sú potrebné plasty na rozvody vody, elektriny a plynu, na izoláciu, okenné profily a mnohé ďalšie. Toto odvetvie odoberá štvrtinu až tretinu vyrobených plastových materiálov.

Hoci mobilita – od osobných a nákladných automobilov až po železničné koľajové vozidlá a lietadlá – predstavuje nižší objem spotrebovaných plastov a gumy, v konečnom dôsledku asi 10 %, táto oblasť je stále kľúčovým technologickým ťahúňom vďaka svojim vysokým požiadavkám.

To platí aj pre veľmi náročné medicínske aplikácie v zariadeniach a prístrojoch a v priamych aplikáciách v ľudskom tele či na jeho povrchu.

Aj veľkú časť rýchloobrátkového spotrebného tovaru, ako sú domáce spotrebiče, nábytok, hračky alebo športové a voľnočasové predmety všetkého druhu, je možné vyrobiť len s využitím polymérových materiálov.

To znamená, že hodnotový reťazec polymérov vo všeobecnosti zostáva relatívne stabilný, aj keď jednotlivé trhy aplikácií zažívajú časy krízy.

Napríklad v rokoch 2018 a 2019 sa v automobilovom priemysle prejavila určitá neistota, najmä v súvislosti so silným a rastúcim dopytom po e-mobilite, a teda upustení od spaľovacích motorov. To viedlo k dočasnému poklesu v príslušných segmentoch plastikárskeho a gumárenského priemyslu.

Zároveň ostatné segmenty, ako napríklad obaly, vzdorovali tomuto trendu – ako v celosvetovom meradle, tak aj v Európe, kde čelí používanie plastov rastúcej kritike zo strany environmentalistov.

Jeden z najdôležitejších podnikateľských sektorov

V roku 2020 plastikársky priemysel (výroba a spracovanie) v EÚ27 vygeneroval tržby vo výške viac ako 328 miliárd EUR s 1,47 miliónmi zamestnancov v takmer 51 700 podnikoch, prevažne malých a stredných. Tento údaj stanovilo združenie výrobcov Plastics Europe podľa údajov Eurostatu.

Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, je to siedma najväčšia oblasť podnikania v Európe a je na rovnakej úrovni ako chemický a farmaceutický priemysel. Priemysel plastov a gumy prispel aj k prebytku obchodnej bilancie EÚ sumou 15,8 milióna EUR.

Podľa údajov Plastics Europe mal dopyt zo sektora obalov v Európe najvyšší podiel na plastových materiáloch, a to 40,5 %. Stavebníctvo s podielom 20,4 % naďalej obsadzuje druhé miesto a automobilový sektor tretie miesto s 8,8 %.

Nasledovali elektrotechnický a elektronický priemysel s podielom 6,2 %, spotrebný tovar, domáce spotrebiče a športové potreby s podielom 4,3 % a poľnohospodárstvo s podielom 3,2 %.

Spotreba od všetkých ostatných používateľov, ako je nábytkársky sektor, ťažký priemysel a medicína, dosiahla spolu 16,7 %.

Z regionálneho hľadiska asi dve tretiny dopytu po plastoch v Európe tvoria dovedna naďalej Nemecko (23 %), Taliansko (14 %), Francúzsko (9 %), Španielsko, Spojené kráľovstvo a Poľsko (po 7 %). Posledná tretina je rozložená medzi ďalších viac ako 20 krajín.

Covid: celosvetový pokles výroby a výroby strojov

Vlna pandémie covidu-19 zasiahla v roku 2020 takmer všetky oblasti života. Rozmanité bezpečnostné opatrenia a najmä dlhotrvajúce blokády v mnohých štátoch a regiónoch mali dopad aj na veľké oblasti plastikárskeho priemyslu. Mnoho dôležitých aplikácií plošne skolabovalo.

Nie je preto prekvapením, že v roku 2020 došlo po prvýkrát od globálnej finančnej krízy v rokoch 2008/2009 k poklesu spotreby a výroby plastov a gumy, ako aj súvisiacej strojárskej výroby.

Asociácia výrobcov Plastics Europe odhaduje celosvetovú produkciu plastov (bez vlákien) na rok 2020 na 367 miliónov ton v porovnaní s 368 miliónmi ton v predchádzajúcom roku a 359 miliónmi ton v roku 2018.

Po stabilnom raste za posledných 20 rokov sa ťažisko výroby jednoznačne posunulo do Ázie. Dnes sa tam už vyrába viac ako 50 % plastov. Len v minulom roku ďaleko vedúca krajina Čína zvýšila svoj podiel na 32 %, čo zodpovedá viac ako 110 miliónom ton.

Podiel európskeho trhu sa oproti tomu opäť mierne znížil zo 17,2 % v roku 2018 a 15,7 % v roku 2019 na približne 15 % alebo o niečo viac ako 55 miliónov ton (2019: 57,9 milióna ton, 2018: 61,8 milióna ton). V roku 2008 pritom mala Európa 25-percentný podiel na celosvetovej produkcii.

Naopak, región NAFTA potvrdil svoju pozíciu s miernym nárastom na 18,8 %, čo predstavuje 69 miliónov ton.

Podľa údajov, ktoré poskytla International Rubber Study Group (IRSG), produkcia kaučuku bola už v roku 2019 medziročne nižšia o 1,1 % na úrovni 28,8 milióna ton. Tu predstavoval syntetický kaučuk 15,1 milióna ton a prírodný kaučuk 13,7 milióna ton. V roku 2020 potom došlo k ďalšiemu poklesu produkcie o 5,7 % na celkovo 27 miliónov ton.

Podľa IRSG sú za to zodpovedné najmä lockdowny v troch najdôležitejších dodávateľských krajinách pre prírodný kaučuk – Thajsku, Indonézii a Malajzii. Dopyt súčasne klesol o 6,2 %.

Pokles v plastikárskych strojoch

Škrty spôsobené covidovou krízou sú jasne viditeľné aj na číslach pre plastikárske a gumárenské stroje. V roku 2018 dosiahla globálna hodnota produkcie podľa prieskumu Nemeckého združenia výrobcov strojov a zariadení (VDMA) doteraz historické maximum 36,8 miliardy EUR.

Už v roku 2019 sa toto číslo mierne znížilo na 36 miliárd EUR, predovšetkým v dôsledku neistoty v automobilovom priemysle. Počas prvej fázy pandémie Covid s blokádami v roku 2020 hodnota globálnej produkcie klesla o 4,5 % na 34,3 miliardy EUR.

Len čínski výrobcovia dosiahli o niečo vyššiu hodnotu produkcie ako v predchádzajúcom roku, čím zvýšili svoj podiel na celosvetovej produkcii v roku 2020 na 34,4 % (2019: 31,1 %). Nemeckí výrobcovia strojov nasledujú ako jednoznační technologickí lídri s 20,4 %, pričom zaznamenali 1,3-percentný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Domáca produkcia klesla o 10,7 %.

Svetový trh so strojmi na výrobu plastov – teda medzinárodný obchod za hranicami producentských krajín – klesol o niečo výraznejšie: o 8,4 % na 21,1 miliardy eur. Napriek tomu sa nemeckým výrobcom strojov podarilo obhájiť vedúcu pozíciu s trhovým podielom 22,4 %.

Čínski výrobcovia však už príliš nezaostávajú. Po stabilnom raste za posledných desať rokov dosiahli v roku 2020 po prvýkrát podiel na trhu 21 %, nasledovalo Japonsko s 9,5 %, Taliansko s 8,7 % a USA s 4,4 %.

Problémy dodávateľského reťazca poškodzujú európsku výrobu

Spracovanie je jadrom trhu s plastmi a gumou. Je to priemyselno-mechanická premena materiálov na produkty, ktorá generuje predaje podporujúce celý dodávateľský reťazec. V súlade so svojimi širokými aplikáciami má toto priemyselné odvetvie veľkovýrobné aj malovýrobné štruktúry a vykazuje typický charakter MSP pre spracovateľský priemysel na celom svete.

Blízkosť zákazníkov je tu jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Pri jednoduchých výrobkoch to možno chápať v regionálnom zmysle. Pri náročnejších úlohách sa však preferuje čo najefektívnejšie technické riešenie pre zákazníka – relatívne nezávislé od vzdialenosti.

Počas covidovej krízy sa spoločnostiam, ktorých produkty sú bližšie ku každodenným potrebám ľudí, prirodzene, darilo lepšie. Čiastkové segmenty, ako sú výrobcovia hygienických obalov a výrobkov medicínskej techniky, dokonca zaznamenali krátkodobý boom.

Väčšina segmentov však dostala „na frak“. Pre mnohých výrobcov technických dielov, najmä v dodávkach pre automobilový priemysel, bol druhý a tretí štvrťrok 2020 priam katastrofálny.

Povzbudivé signály však prišli z Číny už v polovici roku 2020. Vo štvrtom štvrťroku sa konečne dosiahol určitý pokrok aj v Európe a Severnej Amerike. S narastajúcim uvoľňovaním pandemických opatrení sa opäť rozbehlo aj spracovanie plastov.

Ale potom sa veci opäť skomplikovali. V Severnej Amerike prírodné udalosti ako búrky a mimoriadne vlny chladu a horúčav v roku 2021 dočasne paralyzovali veľké regióny. Okrem toho sa globálne dodávateľské reťazce – väčšina z nich má pôvod v Ázii a siahajú až po iné kontinenty – zrútili, pretože kľúčové produkty, ako sú polovodiče, neboli dostupné v dostatočnom počte.

Aby toho nebolo málo, logistické systémy boli vážne poškodené a súbežne s tým sa po covidových lockdownoch nepodarilo reštartovať mnoho závodov na výrobu plastov v Európe. Výsledkom bolo, že veľké časti spracovateľského priemyslu v Európe čelili prázdnym skladom materiálu a ceny plastov vyleteli na dovtedy nevídanú úroveň.

Keďže dôležité odberateľské odvetvia, ako je výroba automobilov, boli nútené znížiť produkciu z dôvodu zlyhania dodávateľského reťazca, predaje sa prepadli. Vojna na Ukrajine tieto výzvy od februára 2022 opäť prehĺbila.

Hlavné výzvy sú zvládnuté

V tejto dosť dramatickej kríze sa však spoločnosti v plastikárskom sektore ukazujú ako mimoriadne robustné. Finančná kríza v rokoch 2008/2009 a surovinové „sucho“ v roku 2015 očividne spôsobili, že mnohé firmy zaviedli účinné obranné mechanizmy.

Zlepšili si pomer vlastného kapitálu, náklady dostali „priestor na dýchanie“ a aj štát poskytuje podporu v rozhodujúcich bodoch – napríklad pri mzdových nákladoch (krátkodobé práce).

Ostáva dúfať, že pandémia covidu sa po roku 2022 už nevráti. Globálne problémy v zásobovaní surovinami, dodávateľských reťazcoch a logistike sa určite krok za krokom vyriešia – to zabezpečujú zákony trhu.

Aj v roku 2022 je významnou témou veľtrhu K obehové hospodárstvo. V dôsledku právnych požiadaviek, rôznych snáh a iniciatív miera recyklácie v Európe neustále rastie. Napriek tomu sú rozsiahlejšie opätovné využitie a recyklácia plastov zatiaľ stále nedostatočné.

Veľtrh K 2022 ukazuje doterajší pokrok a zároveň nastaví potrebný kurz na najbližšie roky a desaťročia. V súčasnosti je sformulovaných a premyslených viacero riešení. Jasné však zostáva jedno: Bez plastov je budúcnosť ľudstva v jeho súčasnej veľkosti a forme jednoducho nepredstaviteľná.

TS

Partneri