Domáce biopalivá pomáhajú Slovensku znižovať závislosť na dovoze ropy. Motoristom je k dispozícii ďalšie z nich

Autor Richard Kováč október 2022 -

V Leopoldove otvorili prvú čerpaciu stanicu s palivom B30 na Slovensku. Biopalivá, medzi nimi aj ekodiesel B30, výrazne redukujú podiel skleníkových plynov v doprave a pomáhajú znižovať závislosť na dovoze ropy.

Cestná doprava na Slovensku v minulom roku zodpovedala za viac ako štvrtinu celkového množstva vyprodukovaných emisií skleníkových plynov. Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) tvrdí, že pri dekarbonizácii sektoru dopravy a napĺňaní ambicióznych klimatických cieľov zohrajú kľúčovú rolu biopalivá.

Slovensko dnes plní zelené ciele v doprave najmä vďaka biopalivám, ktoré tvoria 90 % obnoviteľnej energie v doprave. Práve biopalivá sú v súčasnosti základom dekarbonizácie dopravy a som presvedčený, že aj napriek rozmachu elektromobility zohrajú kľúčovú rolu aj v budúcnosti“, tvrdí Radoslav Jonáš, expert združenia  ZVVB. 

Podľa Roberta Spišáka, predsedu predstavenstva spoločnosti MEROCO, a. s., ktorá je členom Envien Group, je využívanie biopalív nielen ekologickejšie riešenie, ale tiež nám pomáha znižovať závislosť na dovoze ropy, a súčasne produkuje významné množstvá vysoko proteínových kŕmnych surovín pre slovenských farmárov.

Ročne vyrobíme na Slovensku približne 260-tisíc ton biopalív a zhruba 220-tisíc ton kŕmnych surovín. V praxi to znamená, že o toľko menej fosílnych palív a kŕmnych surovín musíme dovážať,“ hovorí Robert Spišák.

Diverzifikácia musí napredovať

Výroba samotných biopalív je podľa Združenia pre výrobu a využitie biopalív bezodpadová. To, že pre štáty je dôležité mať alternatívne zdroje, potvrdzuje aj situácia, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine.

„Diverzifikácia zdrojov prispieva k zvýšeniu energetickej bezpečnosti, čo sa v aktuálnej situácii ukazuje ako mimoriadne dôležité. Zároveň si musíme uvedomiť, že nákladná doprava je značným zdrojom emisií a dnes neexistuje riešenie, ktoré dokáže plnohodnotne nahradiť spaľovacie motory,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť, ktorý sa zúčastnil na predstavení výroby a využitia biopalív v Leopoldove.

„Ak to myslíme s ochranou životného prostredia vážne, musíme využívať všetky ekologickejšie alternatívy, medzi ktoré patria aj biopalivá“, zdôraznil.

Zníženie emisií

S palivami, ktoré obsahujú biozložku, sa vodiči môžu už dnes stretnúť na každej čerpacej stanici, klasická nafta obsahuje 7 % biozložky, a benzín 9 % bioetanolu. Po novom teda už motoristi môžu na Slovensku natankovať aj moderný ekodiesel s označením B30, ktorý obsahuje 30% podiel biozložky, a to na novootvorenej čerpacej stanici Solar 2009 v Leopoldove.

„Pre vodičov vybraných osobných vozidiel s naftovým motorom je k dispozícii ekodiesel B30. Toto unikátne palivo prináša v porovnaní s bežnou naftou emisnú úsporu vyššiu ako 16 percent,“ vysvetľuje Robert Spišák.

„Spaľovaním paliva B30 v 74-člennej flotile osobných áut, ktoré máme vo firme, ušetríme ročne až 39 ton emisií CO2,“ dodáva.

Surovinou na výrobu paliva B30 sú najmä rastlinné oleje, pričom sa využívajú aj použité kuchynské oleje a tuky, ktoré tvoria približne 25 % zo vstupných surovín. 

Ekodiesel pre rôzne značky

To, či je palivo B30 vhodné pre to-ktoré motorové vozidlo, si môžu motoristi pozrieť na uzávere palivovej nádrže svojho auta alebo v prevádzkovej príručke. V súčasnosti moderné naftové motory od výrobcov Peugeot, Citroen, DS či Opel umožňujú tankovať palivo B30.

Okrem ekodieslu pre osobné autá na Slovensku vyrába spoločnosť MEROCO, a. s. aj palivo B20 určené pre traktory či stopercentnú bionaftu B100, ktorá je určená pre moderné kamióny a autobusy.

Podľa ZVVB je potrebné pokračovať vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie s cieľom prispieť k zníženiu otepľovania planéty a v boji proti zmene klímy. V roku 2020 bol podiel obnoviteľných zdrojov energie v doprave na úrovni 9,3 %, pričom do budúcna ho bude potrebné zvýšiť.

„Na úrovni EÚ sa rokuje o stanovení cieľa znížiť  emisie skleníkových plynov v doprave o 13 až 16 %, čo je ekvivalentom zhruba 26- až 33-percentného podielu obnoviteľných zdrojov energie v doprave. Biopalivá ako obnoviteľný zdroj energie sú preto nenahraditeľnou alternatívou k fosílnym palivám, a poskytujú okamžité a udržateľné riešenie, čísla nás jednoducho nepustia,“ uzatvára Radoslav Jonáš.

Richard Kováč, WRPR

Partneri