Strojársky veľtrh v Brne sa vracia na predcovidovú úroveň

Autor TS október 2022 -
Strojársky veľtrh v Brne sa vracia na predcovidovú úroveň Veletrhy Brno

Najväčší stredoeurópsky veľtrh priemyselných technológií priviedol na jedno miesto 1 256 vystavujúcich firiem zo 41 krajín.

V porovnaní s minulým ročníkom sa počet účastníkov zvýšil o 20 percent a rozsah o tri výstavné haly, keď stánky vystavovateľov zaplnili celkom osem pavilónov.

Za štyri dni si ponuku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu prezrelo vyše 52 000 návštevníkov, čo je oproti minulému roku nárast o 50 percent.

„Po covidovej pauze sme opäť naplno roztočili ozubené kolesá, ktoré sú už od roku 1959 symbolom MSV. Účasť vystavovateľov aj návštevníkov ukázala, že tento veľtrh zostáva pre priemyselné firmy dôležitým miestom,“ zhodnotil 63. ročník MSV generálny riaditeľ spoločnosti Veľtrhy Brno Tomáš Moravec.

Okno do budúcnosti priemyselnej výroby

Kľúčová téma digitalizácie rezonovala celým veľtrhom, ale ucelene sa mu venovala expozícia Digitálna továreň 2.0, ktorá tento rok obsadila rekordne rozsiahlu plochu v pavilóne F.

Vidieť sa tu dali jednotlivé digitálne exponáty, technológie i ucelené riešenia pre inteligentné továrne so vzájomne komunikujúcimi výrobnými automatizovaným riadením. Na projekte sa zúčastnilo vyše 40 firiem na čele so spoločnosťou Siemens ako zlatým partnerom.

Prvýkrát sa tu prezentovalo Národné centrum Priemyslu 4.0. V jeho expozícii bola inštalovaná 5G priemyselná sieť, ktorú využili robotické aplikácie v stánku. Súčasťou projektu bola aj digitálna fáza na prezentáciu konkrétnych riešení a prípadových štúdií.

Sprievodné výstavy

Pilierom tohtoročnej veľtrhovej prehliadky boli výrobné technológie, predovšetkým obrábacie a tvárniace stroje zvýraznené bienálnym medzinárodným veľtrhom IMT.

Zároveň sa v rámci MSV uskutočnili špecializované veľtrhy FOND-EX (zlievarenstvo), WELDING (zváracia technika), PLASTEX (technológie na spracovanie plastov, gumy a kompozitov) a PROFINTECH (povrchové úpravy). Aj ich expozície ukázali, ako sa výroba naprieč odbormi premieňa s nástupom digitalizácie, robotizácie a virtuálnej reality.

V centre pozornosti bola aj udržateľnosť priemyslu – predovšetkým jeho energetická efektivita, ale aj znižovanie uhlíkovej stopy a lepšie hospodárenie s materiálmi.

Nové smery zahraničnej spolupráce

Strategickým partnerom tohto ročníka bol francúzsky región Auvergne-Rhône-Alpes s centrom v Lyone, ktorý je najpriemyselnejšou oblasťou Francúzska. Jeho viceprezident pre medzinárodné vzťahy Philippe Meunier v prejave pri otvorení veľtrhu vyzdvihol výborne sa rozvíjajúcu spoluprácu českých a francúzskych spoločností.

„Rozhodli sme sa tento veľtrh podporiť, pretože keď čelíme kríze, treba nachádzať dobrých spojencov. Boli sme tu vlani, sme tu tento rok a budeme tu aj budúci rok. Chceme naše vzťahy ďalej posilňovať, a práve priemysel je dôležitý pre vytváranie nových šancí,“ povedal.

V spolupráci s Francúzsko-českou obchodnou komorou sa na tohtoročnom MSV predstavilo 28 francúzskych firiem, najviac za posledných 20 rokov.

Prvýkrát na MSV otvorilo svoju oficiálnu kolektívnu účasť Fínsko. Šestica inovatívnych fínskych firiem z oblasti digitalizácie sa predstavila v rámci projektu Digitálna továreň 2.0.

Spoločné oficiálne stánky zaštítené vládou alebo proexportnou inštitúciou na MSV 2022 otvorili aj nemecká spolková krajina Bavorsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Taiwan. Veľtrh navštívili oficiálne delegácie okrem iného z indického štátu Tamil Nadu a nemeckej spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko.

Platforma pre kontakty štátu s podnikateľmi

Po tretíkrát bola na MSV Česká národná expozícia, ktorá na jednom mieste združila služby štátu podnikateľom. Boli v nej zaujímavé exponáty ako unikátny mobilný laserscanner na digitalizáciu budov od spoločnosti Intellmaps alebo najmodernejší simulátor pre virtuálny pilotný výcvik s označením F-16 Classroom od spoločnosti VRgineers.

Medzi VIP hosťami samozrejme nechýbali ani zástupcovia českej vlády na čele s premiérom Petrom Fialom a tiež minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. S podnikateľmi diskutovali na tradičnom sneme Zväzu priemyslu a dopravy ČR.

Široký záber sprievodného programu: od 3D tlače po energetiku

V rámci odborného sprievodného programu sa uskutočnili desiatky akcií – konferencií, workshopov, seminárov i panelových diskusií. Tradične vysokú účasť malo Fórum aditívnej výroby, tento rok so zameraním na využiteľnosť 3D tlačiarní v jesvujúcich prevádzkach.

Francúzsko-české fórum na MSV hľadalo riešenie pre zníženie energetickej náročnosti a udržateľný rozvoj priemyslu. Swiss Inovatium Forum 2022 inšpirovalo skúsenosťami švajčiarskych strojárskych firiem. Tradičný matchmaking projekt Kontakt-Kontrakt po celú dobu veľtrhu sprostredkovával rokovania obchodných partnerov.

V projekte Markem Imaje Packaging Live sa predstavila vzorová roboticky riadená baliaca linka.

Do ponuky pre návštevníkov sa vrátili komentované prehliadky MSV Tour, na ktorých sa zúčastnila stovka záujemcov o digitalizáciu a prezentované špičkové riešenia. Novinkou počas posledného dňa veľtrhu bol projekt IndusTRY: Skús to s priemyslom. Úplne obsadená konferencia určená výhradne žiakom a študentom ukázala atraktivitu moderného priemyslu s cieľom zvýšiť záujem o technické odbory.

Novinka v podobe MSV Digital

Tento rok prvýkrát sa spoločne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom spustil aj virtuálny priestor msvdigital.cz.

„Digitalizácia bola hlavnou témou veľtrhu a dokonca aj sám MSV sa posunul do digitálnej éry. Spustením platformy MSV Digital sa nám podarilo rozšíriť reálny veľtrh do virtuálneho priestoru. Verím, že v nasledujúcich rokoch tieto nové funkcie využije ešte viac vystavovateľov, aby multiplikovali efekt svojej prezentácie,“ povedal Moravec.

Zlaté medaily MSV 2022 pre najlepšie exponáty

Vystavené exponáty opäť súťažili o prestížne Zlaté medaily MSV. Odborná hodnotiteľská komisia udelila inovatívnym exponátom šesť Zlatých medailí a jednu osobitnú cenu.

Zlatú medailu za celoživotnú tvorivú technickú prácu a dosiahnuté inovačné činy prevzal vedúci Národného centrum kompetencie J. Božka pre pozemné vozidlá profesor Jan Macek a spoločnosť Veletrhy Brno udelila ešte čestnú Zlatú medailu za celoživotný prínos českému priemyslu Jaroslavovi Hanákovi, prezidentovi Zväzu priemyslu a dopravy ČR.

Zlatú medailu za inováciu preukázateľne vzniknutú v zmluvnej spolupráci firiem s výskumnými organizáciami získal slovenský vodíkový autobus s nízkotlakovými metalhydridovými zásobníkmi výrobcu Rošero-P, s. r. o., a vystavovateľa Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta TUKE.

V kategórii inovácie výrobného stroja zvíťazil exponát EVO 4-valcová zakružovačka plechu výrobcu Haeusler AG a vystavovateľa Maqfort, s. r. o.

V kategórii inovácií v spracovateľských technológií komisiu najviac oslovil Systém horúcich vtokov pre tlakové liatie zinku výrobcu Ferrofacta GmbH a vystavovateľa Eichler Company, a. s.

V kategórii inovácie v automatizačnej technike a Industry 4.0 bol ocenený exponát Inteligentné digitálne dvojča v lisovni Škoda Auto výrobcov Lisovňa Škoda Auto (vystavovateľ), Cerebrica, s. r. o., a Twinzo.

V kategórii inovačné komponenty v strojárstve získal Zlatú medailu Vysoko presný systém chladenia – ECHO výrobcu Regionálny technologický inštitút (RTI) a vystavovateľa Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojná – RTI.

V kategórii inovácie v doprave a logistike zvíťazil kompozitný mestský nízkopodlažný vodíkový autobus výrobcu a vystavovateľa Mobility & Innovation Production, s. r. o.

Osobitnú cenu komisie získal Tepelný manažment cylindrických batérií pomocou tepelného výmenníka využívajúceho polymérne duté vlákna. Jeho výrobcom je Promens Zlín, a. s. a vystavovateľom Vysoké učení technické v Brne, Fakulta strojného inžinierstva.

TS Veletrhy Brno

msv ct pavilon f 434a9854

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo