Trh stavebných prác porastie v roku 2023 o 0,6 %, odhadujú CEO z brandže

Autor Jana Lavičková november 2022
Trh stavebných prác porastie v roku 2023 o 0,6 %, odhadujú CEO z brandže Pixabay / Jürgen Rübig

Vysoká miera inflácie, rastúce ceny energií alebo nedostatok stavebného materiálu brzdia vývoj trhu stavebníctva. Stavebné firmy aj napriek tomu očakávajú do konca roka 2022 rast trhu o 0,3 %.

V porovnaní s vývojom trhu sú očakávania vývoja tržieb optimistickejšie. Najväčší rast tržieb očakávajú spoločnosti zamerané na inžinierske staviteľstvo, ktoré do konca roka predikujú rast o 2,4 %. V roku 2023 potom očakávajú rast dokonca o 3,7 %.

Stavebné firmy využívajú aktuálne svoje kapacity v priemere na 93 %. Zároveň má 40 % firiem zazmluvnené zákazky na rovnakú dobu ako v minulom roku.

Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2022 spracovanou analytickou spoločnosťou CEEC Research s. r. o.

Mierny rast s neistotou

Aj napriek vysokej miere inflácie, rastu cien energií a nedostatku stavebného materiálu sa do konca roka 2022 očakáva medziročný rast trhu stavebných prác o 0,3 %. O niečo vyšší rast (0,6 %) je potom predikovaný aj pre 1. polrok v roku 2023, kedy ho očakáva 62 % opýtaných riaditeľov stavebných spoločností.

„Postupujúca kríza sa podpisuje aj v slovenskom stavebníctve, avšak vďaka členstvu v eurozóne sú dopady krízy na Slovensku výrazne nižšie, než je to v Českej republike. Aké budú celkové dopady krízy, bude závisieť od stavu slovenského štátneho rozpočtu a od snahy slovenskej vlády investovať do stavebníctva.“  upozorňuje na prebiehajúcu krízu v slovenskom stavebníctve Michal Vacek, výkonný riaditeľ spoločnosti CEEC Research s. r. o.

stavebný trh

Hrozba recesie v odvetví

Rozdielne očakávania vývoja trhu majú firmy zamerané na pozemné a inžinierske staviteľstvo. Zatiaľ čo firmy špecializujúce sa na inžinierske staviteľstvo očakávajú v druhej polovici roka 2022 vývoj trhu stavebných prác 2,1 %, firmy zameriavajúce sa na pozemné staviteľstvo očakávajú pokles o 0,4 %.

Podobná nálada sa potom prepisuje aj do predikcií pre rok 2023, kedy riaditelia spoločností zameraných na inžinierske staviteľstvo očakávajú rast 2,8 % a riaditelia spoločností zameraných na pozemné staviteľstvo očakávajú pokles o 0,2 %.

„Po období rastu stavebníctva je možné pozorovať, že stavebníctvu postupne dochádza dych. Už v tomto období sledujeme, že vzhľadom na veľkú neistotu v hospodárstve spôsobenú extrémnym rastom nákladov na energie, dochádza k prehodnocovaniu mnohých projektov. Očakávam, že ak sa nenájde rýchle a účinné celoeurópske riešenie vysokých cien energií, recesia v stavebníctve bude v budúcom roku veľmi výrazná.“ popisuje viditeľné spomalenie stavebníctva Pavel Kohout, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň Ladce, a. s.

Aktuálne firmy svoje kapacity využívajú v priemere na 93 %, čo znamená najvyššie priemerné využitie kapacít od roku 2018. V nasledujúcom polroku sa očakáva pokles priemerného využitia kapacít na 85 %. Z dlhodobého hľadiska možno povedať, že ide o nadpriemerné využitie kapacít.

Rast brzdí Ukrajina, brandži pomáhajú eurofondy

Riaditelia, ktorí poskytli interview pre Polročnú analýzu slovenského stavebníctva, sú v ďalšom vývoji tržieb optimistickí – nadpolovičná väčšina z nich očakáva rast ako do konca roka 2022, tak aj v roku 2023. Pre rok 2022 je očakávaný rast tržieb o 1,6 % a v roku 2023 očakávajú stavebné firmy rast o 1,2 %.

„Napriek problémom v segmente z dôvodu pandémie a situácie na Ukrajine môže byť ešte istý rast z titulu konca programovacieho obdobia, t. j. potreby čerpania eurofondov. Na druhej strane sa k vysokým cenám materiálu pridružili problémy s niekoľkonásobným rastom cien energií, čo ovplyvňuje každú oblasť života, nielen stavebníctva a v konečnom dôsledku môže opätovne investície utlmiť.“ komentuje možný vývoj stavebníctva Jiří Skuhra, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Váhostav-SK, a. s.

„V oblasti rezidenčnej výstavby neočakávam výrazné spomalenie trhu, som však presvedčený, že bez zásahu do systému prípravy a čerpania verejných investícií nás čaká rok veľmi náročný. Dopady pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine ešte viac prehĺbia rozdiely medzi malými a strednými podnikmi, medzi firmami so zahraničným kapitálom a lokálnymi spoločnosťami.“ doplňuje Martin Chrapp, obchodno-technický riaditeľ spoločnosti Doprastav, a. s.

stavebníctvo tržby

Stále silný dopyt

Rovnako ako pri predikciách pre vývoj trhu, majú pre vývoj tržieb spoločnosti zamerané na inžinierske stavebníctvo väčšie očakávania. Do konca roka 2022 predpovedajú rast o 2,4 % a pre rok 2023 potom odhadujú rast na 3,7 %. Pozitívne predikcie ovplyvňuje aj stále silný dopyt po stavebných službách.

Celkom 40 % stavebných spoločností má zazmluvnené zákazky dopredu na rovnaké obdobie ako v minulom polroku, a to v priemere na 7 mesiacov dopredu. 37 % firiem má potom zákazky dohodnuté na dlhšiu dobu ako je to v porovnaní s minulým rokom.

Jana Lavičková, CEEC Research

Partneri