Môžeme ešte v časoch deep fake veriť videu? Funkcia Podpísané video zaistí autenticitu záznamu aj z nositeľných kamier

Autor Juraj Redeky november 2022 -

Axis Communications predstavuje nový prvok kybernetickej bezpečnosti pre kamery nosené na tele.

Funkcia „Podpísané video“, ktorá je už k dispozícii v rade stacionárnych IP kamier Axis, teraz s verziou firmvéru 11.0 prichádza aj do nositeľných kamier AXIS W101.

Táto unikátna funkcia pridáva do videostreamu kryptografický kontrolný súčet, ktorý umožňuje spoľahlivo sledovať video späť k jedinečnej kamere, ktorá záznam vytvorila. Umožňuje tak overiť, že video je autentické a nikto ho nezmanipuloval.

Axis sa autenticite videa venuje dlhodobo, čoho príkladom je aj policajná súťaž Nejlepší důkaz v susednej Českej republike.

Či už ide o vyšetrovanie trestných činov alebo žaloby občanov a zamestnancov na verejné orgány a podniky, je nevyhnutné, aby bolo možné autenticitu videa prezentovať bez akýchkoľvek pochybností. Aj najmenšiu pochybnosť možno totiž využiť na napadnutie relevantnosti videodôkazu.

Podpísanie videa v najskoršom možnom bode a jeho prepojenie s konkrétnym zariadením znamená, že sa informácia o autenticite zachová v celom reťazci bez toho, aby bolo nutné zapojiť akékoľvek ďalšie overovanie, či už ľudskými zdrojmi, alebo digitálne.

Podpísané video ako open source projekt

V decembri 2021 prišla spoločnosť Axis s projektom s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý poskytol referenčný návrh metódy overovania videa celému odvetviu. Softvérové knižnice spolu s dokumentáciou z projektu overovania videa dala spoločnosť k dispozícii na GitHub

V rade kamier Axis je teraz Podpísané video k dispozícii ako nová funkcia využívajúca hardvérový komponent Axis Edge Vault, jeden z kľúčových bezpečnostných prvkov produktov Axis.

Axis Edge Vault je zabezpečený kryptografický výpočtový modul chrániaci jedinečné ID zariadenia Axis, ktoré sa skladá zo súboru certifikátov, vrátane digitálne podpísanej verzie globálne jedinečného sériového čísla zariadenia.

Edge Vault ukladá bezpečne citlivé dáta, zabezpečuje bezpečné spúšťanie aplikácií a ponúka bezpečné overovanie zariadenia pomocou štandardizovanej metódy IEEE 802.1AR. Zoznam aktuálnych produktov Axis s funkciou Podpísané video je k dispozícii tu.

Novo aj v nositeľných kamerách AXIS W101

Riešenie Axis pre nositeľné kamery, ktorého jadrom je kamera AXIS W101, umožňuje používateľom sledovať video na ich mobilnom zariadení alebo vo zvolenom VMS/EMS. Môžu tak urobiť po tom, čo kameru vložia do dokovacej stanice a synchronizujú ju v súlade s nastavenými pravidlami. Z bezpečnostných dôvodov ale používatelia nemôžu reálne dáta priamo z kamery s nikým zdieľať.

Podpísané video je k dispozícii od novej verzie firmvéru 11.0 a poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany tohto nositeľného kamerového systému, takže si zákazníci môžu byť istí, že autenticita video dôkazov zostane zachovaná – od okamihu vytvorenia videa až po súdnu sieň.

Hlavné výhody funkcie Podpísaného videa v kamerách Axis:

  • pomáha zabezpečiť dôveru vo video dôkazy
  • overuje pravosť videa už v mieste jeho vzniku
  • ľahko sa integruje vďaka open source frameworku

Pre lepšie porozumenie funkcii Podpísané video si môžete pozrieť video na YouTube alebo sprievodný článok na portáli tlačového centra Axis.

Autenticitu videa v Česku propaguje súťaž Nejlepší důkaz

Spoločnosť Axis Communications sa kybernetickej bezpečnosti a autenticite videa z bezpečnostných kamier venuje dlhodobo.

V Českej republike napríklad iniciovala súťaž Nejlepší důkaz – prehliadku najzaujímavejších videí roku 2022 zhotovených policajnými kamerami a oficiálne publikovaných oddeleniami Polícia ČR, mestských polícií a Colnej správy ČR. Jedným z hlavných hodnotiacich kritérií je práve „význam videa ako dôkazného materiálu“.

O spoločnosti Axis Communications

Spoločnosť dodáva riešenia, ktoré zvyšujú úroveň zabezpečenia a zlepšujú podnikateľské procesy. Ako svetový líder v oblasti sieťových technológií ponúka systémy videodohľadu a riadenia prístupu, interkomy a audiosystémy. Tieto riešenia sú efektívne aj vďaka inteligentným analytickým aplikáciám.

V súčasnosti má Axis približne 4 000 zamestnancov vo viac ako 50 krajinách a pri poskytovaní riešení zákazníkom spolupracuje s technologickými partnermi a systémovými integrátormi z celého sveta. Spoločnosť bola založená v roku 1984, sídli vo švédskom meste Lund.

Juraj Redeky, Taktiq Coommunications

AXIS W101 body worn everyone

Partneri