Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu

Autor LN november 2022 -
Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu Pixabay

Kreatívna výmena a hodnotenie „good practice“ očami novinárov z vybraných dunajských aj iných krajín so stakeholdermi v povodí Dunaja sa uskutočnila v novembri v Bratislave.

Workshop a brainstorming, ktoré sa konali na lodi Harmónia v bratislavskom osobnom prístave, mali za cieľ identifikovať šance pre cestovný ruch v oblasti najväčšej stredoeurópskej rieky. Podujatie voľne nadviazalo na konferenciu Na jednej lodi, ktorú v marci 2022 zorganizoval Bratislava Tourist Board (Bratislavská organizácia cestovného ruchu).

logo BTB SK farba

Úlohy pre ministerstvo a magistrát

Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu priniesli podnetné debaty, zaujímavé skúsenosti a konkrétne návrhy. Čo budeme robiť na Dunaji? Cestovný ruch si vyžaduje jednotnú víziu, koncepčnú prípravu 20 – 30 rokov dopredu, povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Tomáš Ondrčka. Dunaj je dôležitý pre rozvoj regiónov. Významné môžu byť aj prítoky a menšie vodné toky.

Ministerstvo je v procese spracovania stratégie rozvoja cestovného ruchu a stratégie vodnej dopravy do roku 2030 a aj hlavné mesto už má vypracovaný strategický rozvojový dokument do roku 2030, ktorý zahŕňa časť o cestovnom ruchu. Tieto dokumenty sú základom akčných plánov.

Na podnet mesta vznikla pracovná skupina v rámci projektu rozvoja prístavov na ministerstve dopravy. Túto skupinu treba oživiť, prínosom bude aj vo vzťahu k Dunaju v cestovnom ruchu, povedal Tomáš Kalina, generálny riaditeľ sekcie vodnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Dunaj konferencia 3M6A0293 (Foto: Lachky.myportfolio.com)

Posilnenie spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcií – od vlády a ministerstiev cez regióny, mestá, obce v spojení s podnikateľskými subjektmi – je nevyhnutné pre vytvorenie atraktívnej produktovej ponuky – to bol spoločný názor diskutujúcich.

Príležitosťou pre Dunaj je rozšírenie ponuky možností turizmu do okolia Bratislavy smerom na Záhorie, Žitný ostrov a Nitru. Cieľom je predĺžiť pobyt výletných lodí v Bratislave. Bariéru tvorí plavebná komora v Gabčíkove, ktorá je niekedy aj počas sezóny v rekonštrukcii, upozornila Izabella Kubíková z incomingovej CK Flora Tour.

Potenciál lodnej dopravy

Marek Považan zo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s. (LOD) prezentoval potrebu výletnej lodnej dopravy so zastávkami z Devína do Čunova. Tento zámer umožňuje aj certifikovaná environmentálna rekonštrukcia lode Martin.

M. Považan spomenul začiatky „moderného“ propelera v roku 2003, ktorý po dvoch rokoch úspešnej prevádzky už nepotreboval finančnú dotáciu. Situácia sa zmenila výstavbou ďalších mostov a znížením záujmu o túto dopravu. Potreba propelera je však podľa neho opäť aktuálna, s čím súhlasili aj ďalší účastníci podujatia.

Turisti za svoje peniaze očakávajú kvalitu. Ku kvalite lodnej dopravy v Bratislave patrí aj prístav a oba brehy Dunaja, prístup k Dunaju a život pri Dunaji, povedala námestníčka primátora Tatiana Kratochvílová. Diskutujúci z pléna tento názor podporili návrhom na rozšírenie priestoru pre kotvenie lodí smerom von z centra, ako to praktizujú v Budapešti, kde je pre tieto lode vybudovaná aj príslušná infraštruktúralogo Bratislava

Zjednodušenie legislatívy umožní využiť potenciál vodnej plavby rekreačných plavidiel. Sieť požičovní týchto plavidiel si určite nájde svojich zákazníkov, konštatoval Tomáš Kalina z ministerstva dopravy.

Prítomní predstavitelia ministerstva a samosprávy konštruktívne reagovali na konkrétne iniciatívy súvisiace s dostupnosťou Dunaja pre nemotorové plavidlá a dostupnosťou Divokej vody v Čunove zdieľanými bicyklami či zavedením možnosti dopravy kajakov vo verejnej doprave.

LN

Pozn.: Podujatie Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Organizátormi boli Bratislava Tourist Board (https://www.visitbratislava.com/) a FIJET Slovakia.

logo st footer

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo