Ericsson Mobility Report: Globálny rast 5G v čase makroekonomických výziev

Autor TS december 2022 -
Ericsson Mobility Report: Globálny rast 5G v čase makroekonomických výziev Pixabay / Torsten Simon

Siete 5G celosvetovo ďalej napredujú k prekročeniu miliardy predplatiteľov do konca tohto roka a piatich miliárd do konca roka 2028, a to aj napriek súčasným a rozbiehajúcim sa ekonomickým výzvam v mnohých častiach sveta.

V rámci 5G pribudlo v období od júla do septembra 2022 na celom svete približne 110 miliónov predplatiteľov, čím sa ich celkový počet zvýšil na asi 870 miliónov. Uvádza sa to v novom vydaní správy Ericsson Mobility Report z konca novembra 2022.

Stále je aktuálna predpoveď z predchádzajúcich vydaní správy, ktorá očakáva, že 5G dosiahne do konca tohto roka miliardu predplatiteľov. To je od uvedenia na trh o dva roky skôr, ako to bolo v prípade 4G.

Závery správy:

  • 5G sa naďalej rozširuje rýchlejšie ako ktorákoľvek predchádzajúca generácia mobilných technológií.
  • Očakáva sa, že počet predplatiteľov v sieťach 5G dosiahne do konca roka 2028 päť miliárd.
  • Predpoveď pre pevný bezdrôtový prístup (FWA) sa zvýšila a v súčasnosti sa odhaduje na 300 miliónov pripojení do šiestich rokov.
  • Stredná a východná Európa zaostáva v počte predplatiteľov 5G oproti najsilnejším regiónom až o dva rády, v ďalších rokoch sa však očakáva rýchly rast.

Globálny význam FWA

Ericsson Mobility Report tiež predpovedá, že pripojenia pevného bezdrôtového prístupu (fixed wireless access – FWA) budú globálne pribúdať rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo.

FWA ako bezdrôtová alternatíva ku káblovému širokopásmovému pripojeniu domácností a firiem je jedným z hlavných spôsobov prvotného využitia 5G najmä v regiónoch s málo rozvinutým širokopásmovým servisom.

Predpokladá sa, že FWA porastie v rokoch 2022 – 2028 medziročne o 19 percent a do konca roka 2028 dosiahne 300 miliónov pripojení. Tento rast bude čiastočne poháňaný zrýchleným zavádzaním FWA v Indii a očakávaným rastom na ďalších rozvíjajúcich sa trhoch.

Viac ako tri štvrtiny poskytovateľov komunikačných služieb opýtaných vo viac ako 100 krajinách v súčasnosti ponúka služby FWA. Takmer tretina poskytovateľov internetových služieb ponúka FWA cez 5G – v porovnaní s jednou pätinou pred rokom. Takmer 40 percent nových 5G FWA pripojení, ktoré boli zriadené za posledných 12 mesiacov, bolo na rozvíjajúcich sa trhoch.

Rýchly nástup 5G s ťažiskom v Ázii

Štatistika potvrdzuje, že 5G je najrýchlejšie sa šíriaca generácia mobilných technológií. Medzi kľúčové faktory jej rastu patrí rýchla dostupnosť zariadení od viacerých dodávateľov, pričom ceny klesajú rýchlejšie ako v prípade 4G. Ďalším faktorom je skoré a masívne nasadenie 5G v Číne.

Severná Amerika a severovýchodná Ázia naďalej zaznamenávajú silný rast 5G, pričom sa očakáva, že penetrácia predplatiteľov 5G v týchto regiónoch dosiahne do konca roka 2022 približne 35 percent.

V absolútnych číslach je pritom severovýchodná Ázia s veľkým predstihom najsilnejším regiónom pre 5G, keď na konci tohto roka bude na ňu podľa odhadu správy Ericsson Mobility Report pripadať 70 % používateľov – približne 728 miliónov z celkových 1,046 miliardy globálne. Samotná Čína bude mať 644 miliónov predplatiteľov 5G.

Na porovnanie – v Severnej Amerike, ktorá je v poradí druhým regiónom, to bude 141 miliónov a v strednej a východnej Európe len 4 milióny (pre rok 2028 však odhad pre SVE hovorí už o 240 miliónoch).

Celosvetovo doteraz spustilo služby 5G takmer 230 poskytovateľov komunikačných služieb, pričom bolo predstavených alebo komerčne uvedených viac ako 700 modelov smartfónov pre 5G.

Dominancia do šiestich rokov

Do konca roka 2028 sa celosvetovo predpovedá päť miliárd predplatiteľov 5G, čo predstavuje 55 percent všetkých predplatiteľov. V rovnakom časovom horizonte sa predpokladá, že pokrytie populácie 5G sieťami dosiahne 85 percent, tieto siete budú prenášať približne 70 percent mobilnej komunikácie a budú zabezpečovať celý jej rast.

Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a Head of Networks v spoločnosti Ericsson hovorí: „Poskytovatelia komunikačných služieb pokračujú v nasadzovaní 5G a dynamika pevného bezdrôtového prístupu (FWA) sa zrýchľuje. Okrem toho sa dátová prevádzka v mobilných sietiach globálne každé dva roky prakticky zdvojnásobí.“

Konkretizuje aj hlavné smery vývoja: „Poskytovatelia komunikačných služieb prijímajú opatrenia na nasadenie najnovšej generácie energeticky efektívneho rádiového hardvéru a softvéru, zvyšujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie a inteligentne prevádzkujú lokálnu infraštruktúru s cieľom znižovať vplyv na životné prostredie.“

Dominujú pripojené smartfóny

Počet predplatiteľov 4G celosvetovo tiež pokračuje v raste; medzi júlom a septembrom 2022 sa zvýšil približne o 41 miliónov. Očakáva sa, že okolo prelomu tohto a budúceho roka dosiahne vrchol na úrovni približne 5,2 miliardy.

Celkový počet predplatiteľov mobilného spojenia by mal do konca roka 2022 narásť na 8,4 miliardy a do konca roka 2028 na 9,2 miliardy. Väčšina z nich súvisí so smartfónmi. Na konci roka 2022 sa odhaduje 6,6 miliardy predplatiteľov so smartfónmi, čo je približne 79 percent všetkých používateľov mobilných telefónov.

Najnovší Ericsson Mobility Report zdôrazňuje aj dôležitosť znižovania vplyvov na životné prostredie. Odvetvie telekomunikácií zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní globálnych cieľov udržateľnosti, a to tak znižovaním vlastných emisií, ako aj prostredníctvom svojho potenciálu znižovať emisie uhlíka naprieč inými odvetviami.

Aby sa znížil dopad na životné prostredie, rastúca dátová prevádzka sa musí riešiť inteligentnou modernizáciou mobilných sietí v kombinácii s vyváženým prístupom k ich výkonu.

TS / PR Servis

Linky

Stránka Ericsson Mobility Report
Ericsson 5G
Ericsson 4G and 5G Fixed Wireless Access
Breaking the energy curve
5G the next wave – what does consumers want

Partneri