Tlak krízy núti maloobchodníkov hľadať rezervy

Autor PR Servis december 2022 -
Tlak krízy núti maloobchodníkov hľadať rezervy COOP Jednota Žilina

Krízu možno využiť aj ako príležitosť hľadať nové cesty smerom k zákazníkovi i v náročnom období, myslia si v COOP Jednote.

Domáci maloobchodný systém COOP Jednota chce aj v čase energetickej krízy a rastúcej inflácie poskytnúť zákazníkom istotu, že svoj obchod nájdu otvorený a nakúpia i vybavia všetko potrebné.

Rok 2023 bude výzvou pre celý trh i spoločnosť. Systém COOP Jednota má viac ako 2000 maloobchodných prevádzok a je prítomný vo všetkých regiónoch Slovenska. Stavia na blízkosť k zákazníkovi, slovenskosť, čerstvosť a tradíciách.

„Tlak na ceny je v čase krízy podstatne citeľnejší v celom dodávateľskom reťazci. Prispievajú k tomu nezastropované ceny energií a slabá dotačná podpora zo strany štátu. Slovenskí poľnohospodári a výrobcovia prestávajú byť konkurencieschopní, čo nie je prospešné ani pre slovenský obchod,“ analyzuje situáciu Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

Rok 2023 bude podľa neho skúškou, ako sieť ustojí dopady energetickej krízy a inflačného tlaku.

„Predpokladáme, že rozhodujúci bude prvý kvartál roka 2023. Snahou nášho obchodného systému je v spolupráci s dodávateľmi prispôsobiť ponuku a sortimentnú skladbu tak, aby negatívne dopady krízy pociťovali naši zákazníci čo najmenej,“ pokračuje J. Bilinský.

Vlastné značky sa osvedčujú

Spotrebiteľské správanie sa zmenilo už vplyvom pandémie a opatrení, ktoré priniesla. Zmeny sa ešte výraznejšie prejavili v období rastúcej inflácie, surovinovej krízy, konfliktu na Ukrajine a z neho vyplývajúcej energetickej krízy.

„Nákupné rozhodnutia sa opierajú o dôsledný výber produktov i množstva. Spotrebitelia sa chcú vyhnúť plytvaniu. Na prvom mieste pri výbere je výhodný pomer ceny a kvality,“ hodnotí Branislav Lellák, obchodný riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

„Alternatívou sú pre našich zákazníkov produkty vlastných značiek. Predstavujú kvalitatívne a hlavne cenovo výhodnú alternatívu k značkovým produktom, čo zákazníci v dobe silnejúcej inflácie ešte viac oceňujú. Preto vlastné značky považujeme za jedno z účinných riešení na infláciu,“ konštatuje B. Lellák.

Záujem spotrebiteľov o privátne značky má podľa neho od začiatku roka 2022 rastúcu tendenciu.

Rokovania s dodávateľmi a cenová stabilizácia

Situácia na trhu sa odvíja od cien vstupov a výrobných nákladov producentov základných komodít, čo sa následne premieta do nákupných aj spotrebiteľských cien na pultoch predajní.

Rokovania s dodávateľmi prebiehajú takmer na dennej báze. „Našou snahou pri rokovaniach s dodávateľmi je cenovú nestabilitu eliminovať a vplyv zvýšených vstupov na spotrebiteľské ceny v maximálne možnej miere tlmiť, aby potraviny zostali pre zákazníkov cenovo dostupné,“ približuje J. Bilinský.

V súvislosti so vznikom konfliktu na Ukrajine došlo k sťaženiu a obmedzeniu dodávok niektorých dôležitých komodít. Príkladom je olej. Vzhľadom na nedostatočnú potravinovú sebestačnosť Slovenska a závislosť od zahraničných dodávok sa cena oleja od začiatku roka extrémne zvyšovala.

„Znemožnenie dovozu oleja a ďalšie objektívne faktory situáciu skomplikovali a ceny rástli. Nákupné ceny sa počas roka menili a stále menia podľa aktuálnej situácie. Pri oleji sme však ku koncu roka zaznamenali postupné upokojenie situácie i stabilizáciu cien,“ informuje B. Lellák s tým, že spoločnosť stále rokuje i so slovenskými dodávateľmi, ktorí zabezpečujú produkty do jej portfólia privátnych značiek.

Lokálni pekári i vlastné lahôdky

Podpora a spolupráca s lokálnymi slovenskými producentmi sú pre obchodný systém COOP Jednota súčasťou dlhodobej stratégie. Niektoré regionálne Jednoty prevádzkujú v rámci činnosti i vlastnú výrobu lahôdok, ponúkajú čerstvé pečivo dopekané priamo v predajni i predaj pekárenských produktov lokálnych pekárov pod vlastnou značkou.

Výrobky sa inovujú a dopĺňajú o novinky. Čerstvé lahôdkárske produkty v pravidelných intervaloch testujú z hľadiska kvality a zdravotnej bezpečnosti. Je to trend, ktorý chce obchodný systém COOP Jednota ďalej posilňovať a rozvíjať.

PR Servis

Partneri