Kooperativa preberá dôchodkovú správcovskú spoločnosť 365.life

Autor TS január 2023 -

DSS, ktorá opúšťa skupinu 365.bank, je jednou z najmenších, ale zároveň aj jednou z najziskovejších na slovenskom trhu.

Spoločnosť Kooperativa poisťovňa nadobúda 100 percent akcií 365.life, d. s. s. od spoločnosti 365.bank, do ktorej skupiny patrí aj Poštová banka. Prevzatie DSS je súčasťou strategického programu VIG 25, ktorým skupina Vienna Insurance Group zintenzívňuje a rozširuje oblasť podnikania v oblasti penzijných fondov.

Doplnenie portfólia služieb

Nadobudnutím spoločnosti 365.life sa rozšíri komplexnosť služieb tak pre jej klientov, ako aj pre klientov spoločnosti Kooperativa a s tým spojenou schopnosťou pokryť ďalšiu potenciálnu oblasť potrieb klienta.

„Pre našich klientov sme partnerom na celý život. Vychádzajúc z tejto stratégie je vstup do segmentu starobného dôchodkového sporenia prirodzeným krokom, ktorým sprístupníme našim klientom, ako aj klientom 365.life, rozšírené portfólio služieb,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Kooperativa Vladimír Bakeš.

Dôchodková správcovská spoločnosť 365.life bola súčasťou bankovej skupiny 365.bank a má dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním úspor sporiteľov na finančných a kapitálových trhoch. S takmer 5%-ným trhovým podielom spravuje v dôchodkových fondoch úspory takmer 125-tisíc sporiteľov v celkovej výške viac ako 500 miliónov eur.

Poisťovňa Kooperativa, ktorá je jednou z najstarších poisťovní na Slovensku s viac ako 32-ročnou históriou, má vysoké ambície a motiváciu využiť svoje skúsenosti aj v oblasti penzijných fondov. Súčasťou toho je aj plánované získanie licencie na vyplácanie dôchodkov z druhého piliera.

Nové zázemie pre malú DSS

365.life je jednou z najmenších dôchodkových správcovských spoločností na slovenskom trhu, pričom za posledné obdobie sa stala vzhľadom na svoju veľkosť jednou z najziskovejších. Za 18 rokov fungovania si vybudovala stabilnú základňu klientov a jej ďalší výraznejší rast vidíme práve v silnom zázemí nového vlastníka,“ povedal Andrej Zaťko, generálny riaditeľ skupiny 365.bank.

Skupina chce so spoločnosťou Kooperativa ďalej využívať vzájomné synergie a know-how. „Banková skupina sa bude ďalej sústreďovať na svoj bankový core biznis a komplexnosť ponuky bude zabezpečovať aj tým najlepším z produktov a služieb tretích strán,“ doplnil A. Zaťko. 

Nadobudnutie 100 percent akcií 365.life spoločnosťou Kooperativa nebude mať vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pre jej klientov sa z hľadiska ich doterajších úspor na starobnom dôchodkovom sporení nič nemení.

TS

rsz kooperativa 365lifeVladimír Bakeš a Andrej Zaťko (foto Kooperativa)

Partneri