Viac než polovica firiem na Slovensku v priebehu roka prijala kroky na zníženie energetickej spotreby

Autor Anna Jamborová, Juraj Štefanovič január 2023 -
Viac než polovica firiem na Slovensku v priebehu roka prijala kroky na zníženie energetickej spotreby Pixabay

Vysoké ceny energií ako kľúčový rizikový faktor pre podnikanie neboli už dávno spomínané tak často ako v uplynulom roku. Prejavilo sa to aj v nedávnom prieskume.

Reprezentatívny prieskum medzi viac ako 300 zástupcami podnikateľskej sféry pripravila ČSOB v spolupráci s agentúrou Datank.

„V ňom takmer polovica opýtaných uviedla, že už realizovala kroky na zníženie spotreby, poväčšine išlo o väčšie podniky a najčastejšie o zníženie o maximálne 10 %. Čiže nemôžeme hovoriť o dramatickom obmedzení spotreby,“ vysvetľuje Dáša Polláková, manažérka segmentu pre riadenie mikro a malých podnikov v ČSOB.

„Na základe našich rozhovorov s klientmi vieme, že to je tým, že už pred rastom cien tejto komodít sa snažili čo najviac obmedzovať spotrebu. Je to logické, nakoľko náklady na energie patrili vždy k tým kľúčovým vstupom pre ich prevádzku a fungovanie,” dodáva.

Menej svietia a kúria, vyrábajú šetrnejšie

Pokiaľ ide o konkrétne kroky, ako šetria, drvivá väčšina sa snaží znížiť spotrebu na osvetlení priestorov – buď svietia menej alebo prešli na energeticky menej náročne svietenie.

Úspory hľadajú aj vo vykurovaní. Buď sa snažia vykurovať menej, respektíve investovali do zateplenia alebo nových technológii vykurovania, aby tieto náklady znížili. Pätina firiem ušetrila v oblasti výroby.

Z prieskumu tiež vyplýva, že len 31 % firiem vidí ďalší priestor pre úspory v nasledujúcom polroku.

ts setrenie energie

Logicky sa natíska otázka, či a do akej miery vyššie náklady na energie premietajú do cien. Väčšina opýtaných tak zatiaľ neurobila (55%). Naopak, z väčšej časti alebo úplne tieto náklady do cien premietlo už 38 % firiem. Zvyšok firiem toto zdražovanie premietlo do konečných cien len z časti.

V celkových očakávaniach prevládol pesimizmus

Popri odpovediach na aktuálnej ekonomické výzvy ČSOB v spomínanom prieskume pravidelne meria aj všeobecný sentiment firiem, a to cez tzv. Index očakávaní. V ňom analyzuje to, ako sa im darí v oblasti dopytu, plánovaných investícií a plánovaných zmien v podnikaní či už k lepšiemu alebo k horšiemu. Index môže dosahovať hodnoty od -100 bodov do + 100 bodov.

ts setrenie energie 2

„Po tom, čo sa hodnoty indexu začali po covide opatrne zvyšovať, vidíme teraz ale opäť pokles do záporného pásma na hodnotu -9,6 bodov. Najväčší nárast skepticizmu vidíme v prípade očakávaného vývoja dopytu, nakoľko jeho pokles očakáva v nasledujúcom období až 46% opýtaných. V porovnaní s jarou 2020 sú však menej optimistickí aj v oblastí spomínaných investícii a rozvoja podnikania,“ informuje Dáša Polláková.

Anna Jamborová, Juraj Štefanovič

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo