Unikátny tréning pamäti v Bardejovských Kúpeľoch

Autor Paper Life január 2023 -
Unikátny tréning pamäti v Bardejovských Kúpeľoch Pixabay

Poruchy pamäti a poznávacích schopností mozgu patria medzi nežiadúce sprievodné javy niektorých chorôb, hlavne u seniorov.

Bardejovské Kúpele, a. s., pri vybraných indikáciách ponúkajú už siedmy rok ako procedúru Tréning pamäti s vyškolenou trénerkou Mgr. Dankou Petrufovou“. Pri tejto metóde sa zameriavajú na posilňovanie poznávacích funkcií mozgu a pamäti ako jediné kúpele na Slovensku.

Tréning si môžu klienti zakúpiť aj bez lekárskeho predpisu, a to i preventívne. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a. s., Tamara Šatanková.

Skupinový aktivizačný program

Procedúru vedie certifikovaná trénerka pamäti, andragogička a geragogička Danka Petrufová, ktorá sa špecializuje na kognitívnu aktivizáciu seniorov a ľudí s kognitívnou poruchou.

Tréning pamäti predstavuje aktivizačný a terapeutický program. Procedúra trvá 45 minút, realizuje sa skupinovou formou s využitím mentálnych a psychomotorických cvičení ako sú techniky stimulácie a posilňovanie poznávacích funkcií mozgu.

Túto procedúru vykonávajú Bardejovské Kúpele ako jediné kúpele na Slovensku od roku 2016.

Proti „Parkinsonovi“ aj „Alzheimerovi“

D. Petrufová k tomu poznamenáva: Cieľom procedúry je náprava poškodených kognitívnych funkcií, využíva sa u ľudí s kognitívnou poruchou, keď sa kladie dôraz na udržanie alebo zlepšenie kognitívnych funkcií, ale aj ako preventívny program u rizikových skupín pacientov. Patria k nim napríklad seniori, pacienti po prekonaní ochorenia covid-19 a podobne.“

V širšom ponímaní je procedúra súčasťou neurorehabilitácie. Môže byť indikovaná lekárom, ale možno si ju zakúpiť aj bez lekárskeho predpisu.

„Procedúra je vhodná najmä pri neurologických ochoreniach ako náhla cievna mozgová príhoda, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, demencie rôzneho typu, napríklad pri Alzheimerovej chorobe v skoršom štádiu,“ dodáva terapeutka.

Procedúra podľa nej v sebe nesie prvky edukácie a osvety. Jej efektívnosť je podmienená pozitívnym prístupom pacienta k odporúčaniam pre pravidelné domáce cvičenie pamäti a ďalších kognitívnych funkcií, aj po vybratí predpísaných procedúr.

Kúpele s trvalou prevádzkou

Bardejovské Kúpele majú otvorené a poskytujú služby bez prerušenia pre klientov poisťovní i platiacich už od leta minulého roka. V zimnom období sú klienti sústredení v dvoch najlepších hoteloch s wellness – Ozón a Alexander.

Aj pri opatreniach na šetrenie energií dodržiavajú kúpele vyhlášku a teploty v interiéroch udržiavajú v odporúčanom pásme vrátane spoločných priestorov a chodieb. Spoločnosť priznáva, že ceny stravy i procedúr sa zvýšili, ale pre návštevníkov sú ešte stále zaujímavé.

Paper Life

Partneri