Slovak Parcel Service spustil unikátnu službu Biometrický podpis

Autor SPS máj 2017 -

Doručovateľské služby s kuriérmi: Využívajú ich prevažne biznis zákazníci, ale vďaka rýchlemu a pohodlnému doručovaniu už čoraz častejšie aj tí individuálni.

Kuriérske spoločnosti prešli za ostatné roky modernizáciou najmä vďaka digitálnym technológiám a rozvoju IT. Naša najväčšia kuriérska spoločnosť, Slovak Parcel Service, ako jedna z prvých na Slovensku začala doručovať dokumenty elektronicky, s využitím biometrického podpisu. Ide o novinku, ktorá je určená prevažne biznis zákazníkom. Kuriéri sú vybavení novými tabletmi so špecifickou konfiguráciou a dotykovými perami, ktoré umožňujú klientovi podpísať zmluvu alebo iný dokument digitálne bez toho, aby kuriér fyzicky predložil zákazníkovi zmluvu v tlačenej verzii.

Službu Biometrický podpis aktuálne využíva spoločnosť O2, ktorá po elektronickom vyhotovení zmluvy pre zákazníka túto zaheslovanú odošle do platformy Axepto a odtiaľ do tabletu kuriéra. O2 odošle zákazníkovi do e-mailu text zmluvy a notifikačnú SMS s kódom. Kuriér priamo pred zákazníkom vyhľadá na tablete príslušnú zmluvu, ktorú zákazník otvorí pomocou zaslaného kódu. V momente, keď zákazník dokument podpíše, zmluva sa automaticky zapečatí šifrovaním. Podpísaná zmluva je odoslaná späť cez platformu Axepto k odosielateľovi dokumentov, v tomto prípade O2. Operátor môže okamžite po podpise zmluvy aktivovať objednané služby zákazníkovi. Všetko prebehne bez tlačenej verzie zmluvy, automaticky, šifrovane a bezpečne.

„Sme presvedčení, že našim zákazníkom prinášame vďaka službe Biometrický podpis veľkú pridanú hodnotu. Ide skutočne o technologicky unikátnu službu. Slovak Parcel Service navyše poskytuje službu Biometrický podpis v reálnych podmienkach, a to plošne na celom území Slovenska,“ hovorí Ján Ťurek, konateľ spoločnosti Slovak Parcel Service

Viac o službe Biometrický podpis nájdete na www.sps-sro.sk.

PR

Partneri