FIJET ocenil regionálne organizácie cestovného ruchu, ktoré najlepšie komunikujú s médiami

Autor FIJET Slovakia máj 2024 -
Zástupcovia MCRŠ SR, FIJET Slovakia a OOCR Región Liptov Zástupcovia MCRŠ SR, FIJET Slovakia a OOCR Región Liptov FIJET Slovakia

V hlasovaní v dvoch kategóriách sa víťazmi stali krajská organizácia v Košiciach a oblastná organizácia v Trnave.

FIJET Slovakia je združenie novinárov a autorov, ktorí sa venujú medializácii cestovného ruchu. Dňa 15. mája 2024, počas podujatia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR „Dimenzie cestovného ruchu ̋, FIJET Slovakia odovzdal vybraným oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu (OOCR a KOCR) Cenu FIJET Slovakia za rok 2023.

Organizácia odovzdáva cenu od tohto roku regionálnym združeniam „za vysoko profesionálnu komunikáciu s novinármi a kvalitu poskytovaných informácií médiám“. Tieto združenia pôsobia na trhu cestovného ruchu ako destinačné marketingové a manažérske organizácie.

Výsledné poradie v hodnotení určilo online hlasovanie, do ktorého sa zapojilo dovedna 102 slovenských novinárov. Mali sami spontánne určiť organizácie cestovného ruchu, ktorých mediálnu komunikáciu považujú za najlepšiu. Do hodnotenia takto zaradili 22 oblastných a 6 krajských organizácií cestovného ruchu.

Z uvedeného počtu získali najvyššie umiestnenie organizácie cestovného ruchu, ktoré sú uvedené v tabuľke s výsledným poradím a skóre:

Fijet tabulka 1

TS FIJET Slovakia

 

Na titulnej fotografii: štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Marek Harbuľák, marketingová manažérka OOCR Región Liptov Katarína Šarafínová, riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková, predsedníčka FIJET Slovakia Ľudmila Novacká a generálny riaditeľ destinačného manažmentu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Tomáš Ondrčka.

Cena a oceňovanie zdroj región Trnava 1

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo