Rezervačný softvér zlepšuje využitie miestností vo firme a rieši operatívne problémy

Autor Juraj Redeky jún 2024 -

Rezervácia zasadačiek, vzdialený prístup k používateľskému rozhraniu a prehľad o využívaní miestností zvyšujú efektivitu IT nástrojov na rušných pracoviskách.

Spoločnosť Logitech predstavila výkonné softvérové nástroje pre tzv. „room booking“ (rezerváciu miestností). Jej aplikácia Logitech Sync zlepšuje prehľad o využití prostriedkov a automatizáciu činností, ktoré zjednodušujú správu firemných priestorov a vybavenia. Zároveň znižuje pracovnú záťaž IT tímov, ktoré zabezpečujú, aby mali zamestnanci k dispozícii vhodné a funkčné zasadačky, a umožňujú im spravovať priestory bezpečne na diaľku.

„Zložitosť správy konferenčných miestností rástla rýchlejšie ako kapacita IT tímov a preto im v tom chceme pomôcť,“ povedal Henry Levak, viceprezident pre B2B produkty Logitech.

Rezervácia prostredníctvom panelu

Existujúce riešenie spoločnosti Logitech na rezerváciu pracovných stolov Logi Dock Flex, predstavené v minulom roku, umožňuje zamestnancom ľahko nájsť vhodné pracovné miesto v blízkosti svojich kolegov na zdieľaných pracoviskách.

Nový softvér na rezerváciu miestností plní obdobnú funkciu. Pomocou panelu Tap Scheduler pomáha riešiť kolízie pri rezervácii konferenčných miestností a zároveň uľahčuje správu všetkých prostriedkov pomocou jedinej platformy.

Vďaka tomuto softvéru si zamestnanci môžu rezervovať a nárokovať miestnosti aj prostredníctvom kalendárnych aplikácií ako sú Google Workspace alebo Office 365, alebo priamo na paneli Logitech Tap Scheduler.

map tap scheduler envr

Funkcie prispôsobenia sa pracovným zvyklostiam

Pokiaľ sa v zarezervovanej miestnosti v stanovenom čase nik neprihlási, miestnosť sa automaticky uvoľní a je k dispozícii ďalším záujemcom. Pri ad hoc schôdzkach môžu používatelia rýchlo zistiť voľné miestnosti podľa indikátorov stavu na paneli Tap Scheduler alebo sa nechať navigovať do vhodnej dostupnej miestnosti podľa mapy podlažia. Tá je k dispozícii na paneli Tap Scheduler, v aplikácii Logi Tune alebo na displejoch v kanceláriách.

V pripravovanej aktualizácii softvéru bude aj detektor prítomnosti osôb AI Viewfinder v konferenčných kamerách Rally Bar a Rally Bar Mini, ktorý sa dnes využíva na prenastavenie záberu účastníkov. Rozpozná aj to, že sa v miestnosti koná neplánovaná schôdzka a automaticky prepne jej stav z voľnej na obsadenú. Správcovia IT môžu prispôsobiť nastavenie rezervácií a uvoľňovanie miestností tak, aby zodpovedali stanoveným firemným pravidlám.

Riešenie problémov na diaľku

Aplikáciu Logitech Sync používajú na vzdialenú správu priestorov a zariadení svojich globálnych zamestnancov desiatky tisíc firiem. Možnosti vzdialenej správy teraz urobili veľký krok vpred vďaka funkcii Sync Remote UI Access.

Podobne ako môže IT tím virtuálne ovládať stolný počítač jednotlivca a riešiť problémy z prvej ruky, vzdialený prístup k používateľskému rozhraniu mu umožňuje na diaľku riešiť problémy napríklad s konferenčnými kamerami, dotykovými ovládačmi alebo s plánovacím panelom. Správca fyzicky nemusí vstúpiť do danej miestnosti.

Prísne štandardy ochrany súkromia a zabezpečenia zabezpečujú, že aplikácia Sync nikdy nezaznamenáva ani neukladá žiadny zvuk, video alebo statický obraz zo zasadacej miestnosti.

Analýza využívania miestností

Sync sleduje aj vzorce využitia miestností (kedy a ako často sa používajú) a ich obsadenosť (koľko ľudí je v danej miestnosti naraz), aby firma získala prehľad napríklad o tom, ktoré miestnosti ľudia preferujú. Údaje o využití a obsadenosti, ktoré môžu vidieť iba interní IT správcovia, môžu byť podkladom pre kvalifikované rozhodovanie o tom, ktoré nedostatočne využívané miestnosti treba rekonfigurovať alebo ktoré priestory s vysokou návštevnosťou je vhodné duplikovať.

Logitech zabezpečuje pre klientov služby ako sú vzdialený prístup k používateľskému rozhraniu, rezervácia miestností a vytváranie máp a prehľadov o využití miestností. Program Select for Rooms ponúka kombináciu technického poradenstva a pokročilého softvéru, ktorý firmám pomáha spravovať ich priestory.

Juraj Redeky
Taktiq Communications

room booking red and green envr

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo