Slovenskí stavbári veria, že na budúci rok príde pozitívny obrat v odvetví

Autor Helena Grofová jún 2024 -
Slovenskí stavbári veria, že na budúci rok príde pozitívny obrat v odvetví Pixabay

Dlhá príprava nových projektov vedie k odsúvaniu výstavby, čaká sa na nový stavebný zákon.

Stavebné spoločnosti na Slovensku očakávajú tento rok pokles trhu o necelé percento, ale pre rok 2025 zostávajú optimistické a predpovedajú rast o viac ako tri percentá. Nový stavebný zákon by podľa nich mohol urýchliť výstavbu a oživiť pozastavené projekty. Očakávajú aj celkové ekonomické oživenie.

„Stavebný sektor na Slovensku tradične ťaží z ekonomického rastu a zvýšených verejných investícií, najmä do infraštruktúry. Rozsiahle investície do dopravnej infraštruktúry, ako sú diaľnice a mosty, predstavujú značný podiel tržieb mnohých stavebných firiem. V posledných rokoch bol tento trend podporený aj európskymi fondmi, ktoré prispeli k financovaniu mnohých veľkých projektov,“ povedal riaditeľ spoločnosti CEEC Research Michal Vacek.

Celkovo možno podľa neho očakávať, že trh stavebníctva na Slovensku bude pokračovať v raste najmä vďaka pokračujúcim investíciám do infraštruktúry a obnovy starších stavieb. Firmy však musia zostať ostražité voči vonkajším tlakom, ako sú náklady na materiál a prácu, a súčasne inovovať a digitalizovať, aby zostali konkurencieschopné.

Stavebný trh sa o rok zotaví

V roku 2023 bude podľa prieskumov CEEC Research stavebný trh naďalej klesať o 0,9 %. Dôvodom je najmä inflácia, ale aj legislatívne zmeny a rastúce ceny stavebných materiálov. Očakávania stavebných spoločností na Slovensku sú však na budúci rok optimistické a očakávajú rast trhu až o 3,5 %.

Väčšina respondentov vidí príležitosť v novom stavebnom zákone, ktorý podľa nich urýchli výstavbu a prinesie nové stavebné zákazky alebo obnoví pozastavené projekty. Niektoré stavebné spoločnosti sa tiež domnievajú, že v roku 2025 môže dôjsť k celkovému oživeniu ekonomiky.

Veľké stavebné firmy sú v porovnaní s malými firmami o niečo optimistickejšie, pokiaľ ide o budúci rast trhu. Tento rozdielny pohľad môže odrážať schopnosť prispôsobiť sa podmienkam na trhu, ako aj prístup ku kapitálu. Malé firmy sú citlivejšie na výkyvy trhu, zatiaľ čo veľké firmy majú väčšiu schopnosť reflektovať krátkodobé trhové turbulencie.

Tržby stagnujú, ale čoskoro porastú

V tomto roku očakávajú stavebné spoločnosti skôr stagnáciu tržieb, ale na budúci rok sa tešia na ich rast, v priemere až o 4,2 %. To samozrejme súvisí s očakávaným vývojom trhu, kde vidno rovnakú dynamiku. Dôvody týchto prognóz sú rovnaké aj v prípade stavebných spoločností, aj v prípade vývoja trhu.

V roku 2025 stavebné spoločnosti počítajú s oživením ekonomiky a s prílevom nových stavebných zákaziek, čo prispeje k rastu ich tržieb. Okrem toho niektoré spoločnosti plánujú upraviť svoju cenovú stratégiu vzhľadom na rastúcu infláciu, čo tiež prispeje k rastu predaja.

Solídna základňa kontraktov

Dĺžka obdobia, počas ktorého spoločnosti uzatvárajú zmluvy o stavebných zákazkách, odhaľuje stav trhu aj stratégiu jednotlivých spoločností. Priemerná dĺžka kontrahovania stavebných zákaziek na 9 mesiacov dopredu, ktorú zistil prieskum, ukazuje, že stavebné firmy majú solídnu základňu.

Dobrou správou je, že v prípade 27 % spoločností došlo v porovnaní s minulým rokom k predĺženiu tejto doby. To môže naznačovať zlepšenie podmienok na trhu alebo úspech spoločností pri získavaní nových zákaziek a rozširovaní ich trhového podielu. Pre viac ako tretinu spoločností (37 %) zostáva zmluvný čas rovnaký ako v predchádzajúcom roku, čo naznačuje určitú stabilitu v sektore.

Využitie kapacít

Je bežnou praxou, že stavebné spoločnosti sú blízko maxima svojich kapacít. V prvom polroku tohto roka majú naplnené kapacity na 83 %. So začiatkom stavebnej sezóny však očakávajú vyššie využitie svojich personálnych kapacít, a to až na 89 %.

Veľké stavebné spoločnosti majú svoje kapacity takmer na maxime. Priemer ťahajú nadol najmä menšie stavebné spoločnosti, kde je využitie kapacít v niektorých prípadoch nižšie ako 50 %.

Neistota okolo zákona

Spoločnosti majú pri zavádzaní zmien súvisiacich s novým stavebným zákonom rôzne obavy a očakávania. Najvýraznejšia je nedostatočná informovanosť o zmenách zo strany vlády, ktorá je problémom až pre 44 % opýtaných stavebných spoločností. To vyvoláva neistotu, ako sa zákon premietne do praxe, a spoločnosti nevedia, ako prispôsobiť svoje procesy.

Táto neistota môže komplikovať aj školenia zamestnancov a zavádzanie nových interných postupov. Okrem toho 10 % spoločností očakáva zvýšenie nákladov na zavedenie nových pravidiel alebo školenie svojich zamestnancov.

Hlad po projektoch

„To, čo dnes chýba, sú nové stavebné projekty. Zdĺhavá príprava a povoľovanie nových stavebných projektov vedie k odsúvaniu reálnej výstavby,“ upozornil člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň Peter Hort.

„Obávam sa, že ak sa nepodarí akcelerovať prísun reálnych nových projektov, v druhej polovici roka budeme svedkami ďalšieho prepadu slovenského stavebníctva. Ten by mohol mať za následok odliv kapacít do zahraničia. To by vytvorilo ďalší problém pri opätovnom zvýšenom dopyte po stavebnej produkcii na Slovensku v budúcnosti,“ konštatoval.

Pokiaľ ide o pozitívny vplyv a príležitosti, najväčší optimisti, ktorí tvoria 45 % respondentov spomedzi stavebných firiem, vidia potenciál v získavaní nových stavebných zákaziek. Veria, že zjednodušené administratívne procesy a jasnejší regulačný rámec podporia nové projekty, čím sa otvoria dvere širším obchodným príležitostiam.

Helena Grofová
CEEC Research

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo