Prvý ročník ESG Award pozná víťazov. Sú nimi stavebný developer, pivovar a obchodný reťazec

Autor Richard Menczer, Dominika Begáňová jún 2024 -
Prvý ročník ESG Award pozná víťazov. Sú nimi stavebný developer, pivovar a obchodný reťazec Pixabay / Gerd Altmann

Napriek tomu, že firmy na Slovensku ešte nemajú povinnosť predkladať ESG reporty, niektoré z nich informácie o svojom environmentálnom a spoločenskom vplyve zverejňujú a komunikujú už dnes.

Spoločnosti, ktoré úspešne integrovali princípy ESG do svojej podnikateľskej stratégie a zároveň ich transparentne komunikovali vo svojich ESG reportoch, získali ocenenie ESG Award. Udeľovali ho komunikačná agentúra Seesame a časopis Forbes.

Prvé tri miesta ESG Award patria spoločnostiam z rôznych sektorov – developerskej spoločnosti Corwin (prvé miesto), výrobcovi a predajcovi piva Plzeňský Prazdroj (druhé miesto) a maloobchodnému reťazcu Lidl (tretie miesto).

,,ESG nie je len regulačná povinnosť, je to nový reputačný index firiem. ESG vnímame ako príležitosť pre zodpovedné firmy, ktoré si uvedomujú, že chcú byť transparentné a zaslúžiť si dôveru svojich zákazníkov,“ vysvetlila Michaela Benedigová, výkonná riaditeľka agentúry Seesame.

„ESG Award získali spoločnosti, ktoré priniesli dobré reporty so zreteľom na dáta a ich vizualizáciu, no zároveň ich dokázali komunikovať transparentne, jasne a pútavo, prinášajúc svoj jedinečný príbeh,dodala.

V prvom ročníku ESG Award bolo hodnotených 21 spoločností, ktoré publikovali svoj lokalizovaný ESG report, resp. správu o udržateľnosti.

Zodpovedný a transparentný prístup

ESG Award získali spoločnosti, ktorým sa podarilo osvojiť si princípy ESG a zároveň ich kvalitne a transparentne komunikovať. Ich komplexné ESG reporty prezentujú široký rozsah vykazovaných dát a jasne definované a merateľné ciele spolu so záväzkom k ich dosiahnutiu.

Okrem toho sú tieto spoločnosti silné z komunikačnej stránky – ich reporty sú transparentne zverejňované a komunikované naprieč rôznymi platformami, sú vizuálne pútavé a prinášajú príbeh.

Prvé miesto ocenenia ESG Award získal Corwin za Sustainability and Annual Report 2022. ,,Ako developer si uvedomujeme, že máme obrovskú zodpovednosť voči mestu a jeho obyvateľom. Každoročné publikovanie komplexnej správy o udržateľnosti je súčasťou nášho záväzku k transparentnosti a spoločenskej zodpovednosti, ktorú chceme prinášať nielen skrz naše projekty,“ uviedol manažér Corwinu pre ESG Igor Bubeník.

Druhé miesto v súťaži ESG Award patrí Plzeňskému Prazdroju, ktorý zverejnil Správu o udržateľnosti 2022. ,,Naša ESG stratégia zahŕňa komplexnú spoluprácu s dodávateľmi a odberateľmi s cieľom postupne znížiť uhlíkovú stopu celého nášho reťazca a zvýšiť jeho odolnosť voči dopadom klimatickej zmeny,“ povedal Ivan Tučník, manažér pre udržateľnosť spoločnosti Plzeňský Prazdroj.

„V najnovšej správe o udržateľnosti sme zmapovali nepriame emisie skleníkových plynov naprieč celým dodávateľsko-odberateľským reťazcom a stanovili si cieľ znížiť nepriame emisie o 30 % do roku 2030,“ priblížil.

Na treťom mieste ESG Award skončil reťazec Lidl, ktorý vydal Správu o trvalej udržateľnosti za roky 2021 a 2022. ,,Dbáme o zodpovedný prístup k ľuďom a prírode, chránime ľudskú dôstojnosť a odmietame diskrimináciu. Naše zásady vrátane spravodlivej odmeny a bezpečných pracovných podmienok sú zakotvené v Etickom kódexe pre dodávateľov, ktorý je súčasťou našich zmlúv,“ informoval manažér komunikácie spoločnosti Tomáš Bezák.

Metodika hodnotenia

ESG Award hodnotí rozsah a kvalitu ESG komunikácie spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, ktoré publikovali ESG report alebo správu o udržateľnosti za roky 2020 až 2023, a to vo forme dokumentu alebo internetovej podstránky.

Hodnotiaci model zahŕňa štyri kategórie:
• Environmental (E),
• Social (S),
• Governance (G) a
• Communication (C).

Posudzovalo sa, či spoločnosti reportujú sledované témy, stanovujú si ciele a komunikujú dosiahnuté výsledky. V kategórii Communication bola hodnotená vizualita a dohľadateľnosť, ako aj externá komunikácia reportu.

Ukazovateľom boli pridelené body (0 – 3) podľa stanovených pravidiel, prevedené na škálu od 0 do 100. Výsledný rating odzrkadlil sumár bodov vo všetkých kategóriách a identifikuje najlepšie ESG reporty.

Richard Menczer, Dominika Begáňová
Seesame

 

Komunikátori ESG:

365.bank

AfB Slovakia

BILLA

Coca-Cola HBC

Corwin

ČSOB

Duslo

Ernst & Young

HB Reavis

Heineken Slovensko

Kaufland Slovenská republika

Lidl Slovenská republika

Penta Real Estate

Plzeňský Prazdroj

Slovenská sporiteľňa

SPP

TESCO

Towercom

VSE

VÚB

ZSE

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo