Index slovenského investora na novom maxime. Ktoré fondy zarábajú najviac?

Autor Eva Sadovská jún 2024 -
Index slovenského investora na novom maxime. Ktoré fondy zarábajú najviac? Pixabay

Po dvoch rokoch rekordne vysokej inflácie sa viac ako predtým hovorí o rozumnom investovaní, ktoré môže straty z inflácie znížiť alebo ju v niektorých prípadoch aj poraziť.

Analytici investičnej skupiny Wood & Company zostavili na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) Index slovenského investora (ISI100). K 31. marcu 2024 bola hodnota tohto indexu na úrovni 125,8. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 25,8 %.

Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor získal, na pokorenie inflácie výkony fondov v priemere nestačili. Ceny tovarov a služieb boli totiž oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 42,7 %.

Počas analyzovaného obdobia, teda za 7 rokov a 1 kvartál, bola výnosnosť podielových fondov a  hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä pandémiou COVID-19 na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022.

Index klesol z hodnoty 108,2 v 1. kvartáli 2019 na 99,8 v 1. kvartáli 2020. Nasledoval postupný nárast až na úroveň 121,1 o 4. kvartáli 2021. Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne zrazili na 109,3 v 3. kvartáli 2022. V ďalších štvrťrokoch zaznamenal index postupný, takmer nepretržitý nárast až na aktuálnych 125,8 za prvý kvartál 2024.

rsz index slovenského investora 1

Najvýnosnejšie sú dlhodobo akciové a realitné fondy

Investovanie je behom na dlhú trať a tak sa aj na výnosnosť musíme pozerať minimálne v horizonte troch, alebo aspoň piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Avšak v rokoch 2022 a 2023 „zaúradovala“ rekordne vysoká inflácia v krajine a hodnota indexu sa tak dostala pod úroveň kumulovanej inflácie, kde zotrvala aj v prvom štvrťroku 2024.   

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 37 % mali k 31. 3. 2024 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 31 % a 22 %. Dlhopisové fondy mali váhu 7 % a fondy krátkodobých investícií 3 %.

Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2024) na úrovni 77,3 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 8,2 % p. a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 28,9 % a ročný výnos 3,6 % p. a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 13,0 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 1,7 % p. a. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 5,4 % (anualizovaný 0,7 % p. a.). Dlhopisové fondy vykázali stratu.

rsz index slovenského investora 2

Názor odborníka

„Investorom v podielových fondoch začiatok roka 2024 prial. Akcioví investori dosiahli dokonca dvojciferné zhodnotenie, s ktorým by boli mnohí z nich spokojní aj na ročnej báze. Dlhopisovým a akciovým podielovým fondom sa v prvom kvartáli podarilo prekonať svoje porovnávacie indexy,“ konštatoval Maroš Ďurik, Wealth Management Director z Wood & Company.

„Od založenia indexu slovenského investora v roku 2017 sú však dlhopisoví investori v absolútnom vyjadrení stále v mínuse o dve percentá, hoci v mierne menšom ako porovnávací dlhopisový index s mínus tromi percentami. Na druhej strane, akcioví investori sú v absolútnych číslach v pluse o 77 percent, ale za porovnávacím akciovým indexom s 88 percentami zaostávajú o viac než 10 percentuálnych bodov,“ priblížil M. Ďurik.

Poznámka: Porovnávacími indexami sú v prípade dlhopisov Bloomberg Global – Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR, v prípade akcií UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.

Celkové priemerné zhodnotenie, ktoré dosiahli slovenskí investori v podielových fondoch od r. 2017, podľa M. Ďurika stále nestačí na pokrytie inflácie. Avšak pozitívny vývoj na finančnom trhu v posledných kvartáloch pomáha vzniknutú medzeru zmenšovať.

„So zatiahnutou ručnou brzdou v podobe zmiešaných fondov, v ktorých majú investori v podielových fondoch takmer 40 % svojich investícií, to ale bude ešte nejaký čas trvať,“ dodáva.

Dobrou správou podľa neho je, že podiel zmiešaných fondov v indexe slovenského investora sa neustále znižuje. Za uplynulé dva roky klesol z 50 % na 37 %, pričom podiel akciových fondov rástol z 22 % na 31 %.

rsz index slovenského investora 3

Päť rád pre investorov od odborníka

Maroš Ďurik z Wood & Company radí, ako v roku 2024 lepšie zhodnotiť investície:

  • Predĺžiť definovaný investičný horizont a podľa možností, čo najviac investovať alebo zabezpečovať svoje investície do referenčnej meny (čo je pre Slovákov euro).
  • Zmiešané fondy nahradiť samostatnou investíciou do kvalitného eurového dlhopisového investičného produktu (dlhopis, dlhopisový fond) a globálneho akciového ETF.
  • V portfóliu by nemali chýbať realitné fondy s komerčnými realitami (kvalitné administratívne budovy, nákupné centrá a logistické parky).
  • Vyčleniť v portfóliu miesto pre alternatívne investície (fondy absolútneho výnosu, private a venture equity investície, digitálne meny, komodity a pod.), ktorých vývoj nie je až tak závislý od vývoja na dlhopisovom a akciovom trhu.
  • Nechať si radiť od skúseného investičného špecialistu.

Eva Sadovská
analytička Wood & Company

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo