Reforma grafikonu železníc zvýšila počty pasažierov vo vlakoch a znížila dotácie

Autor ÚHP jún 2024 -
Reforma grafikonu železníc zvýšila počty pasažierov vo vlakoch a znížila dotácie ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko a Útvar hodnoty za peniaze vyhodnotili prínos zásadných zmien v grafikone prijatých v roku 2022.

Vďaka reforme železničnej dopravnej obsluhy vlakmi národného dopravcu, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), došlo k opätovnému oživeniu dopytu po cestovaní vlakmi, aj napriek zmenám spôsobeným pandémiou.

Nový koncept grafikonu vlakovej dopravy uplatnený po prvý raz v sezóne 2022/2023 zvýšil dopravný výkon ZSSK v železničnej verejnej doprave o 6 %, zvýšil prepravu platiacich cestujúcich o 6 % oproti postpandemickému odhadu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a tržby o 3 % oproti postpandemickému odhadu ÚHP.

Nový grafikon mal pozitívny vplyv na tratiach s podielom až 81 % na celkovej preprave platiacich cestujúcich. Na tratiach, kde nedošlo k zmene spôsobu obsluhy alebo len k malej zmene, pokračuje klesajúci predpandemický trend.

Štátne dotácie na vlakový kilometer v ZSSK klesli po zohľadnení inflácie o 7 % a na osobokilometer platiacich cestujúcich o približne 14 %.

K nárastu prepravy oproti očakávanému postpandemickému vývoju podľa odhadu ÚHP došlo na najviac využívaných tratiach (tabuľka 1). K najvýraznejšiemu nárastu prepravy došlo práve na tratiach, na ktoré bola zmena zabezpečenia dopravnej obsluhy podľa Plánu dopravnej obslužnosti a nového konceptu grafikonu cielená. Ide o koridorové trate Bratislava-Žilina- Košice a Bratislava-Nové Zámky s podielom 73 % na celkovej preprave platiacich cestujúcich. Dôvodom nárastu prepravy je zrýchlenie prepravy a výrazné posilnenie dopravy.

ZSSK tabuľka 1

Po novom na železnici už rok a pol

Nový koncept grafikonu bol úvodom prvej etapy implementácie Plánu dopravnej obslužnosti, ktorého cieľom je zvýšiť počet cestujúcich vo vlakoch a zvýšiť efektívnosť železničnej dopravy vo verejnom záujme.

Reforma vlakov ZSSK z roku 2022 sa dotkla najmä premávky na hlavnej dopravnej osi Slovenska – trate Bratislava-Žilina-Košice. Diaľkové vlaky kategórie R (rýchlik) na tejto trati boli zmenené na kategóriu Ex (expres) s menším počtom zastávok. Časť rýchlikov kategórie R v grafikone zostala a na kratších úsekoch (napr. Bratislava-Trenčín) ich doplnili tzv. regionálne expresy (REx), pričom počet zastávok týchto kategórií sa mierne zväčšil a ďalej premávajú aj osobné vlaky (Os).

Lokálne poklesy výkonov mali menšiu váhu

Na niektorých tratiach došlo aj k poklesu prepravy oproti očakávaniam postpandemického vývoja podľa odhadu ÚHP (tabuľka). Trate, kde došlo k štatisticky významnému poklesu prepravy platiacich cestujúcich oproti očakávaniu, majú podiel menej než 6 % na celkovej preprave platiacich cestujúcich.

Pokles prepravy platiacich cestujúcich na týchto tratiach bol spôsobený úplne alebo čiastočne vplyvom nového konceptu grafikonu. Dôvodom je, že na niektorých lokálnych tratiach s nízkym počtom cestujúcich došlo k nutnosti prestupov alebo k zmene časových polôh vlakov. K zmenám tam došlo hlavne z dôvodu opatrení na úsporu nákladov.

Niekde na negatívnom vplyve participovali aj externé faktory, napríklad stavebné práce na tratiach (najmä na východnom Slovensku) technické zmeny (samoobslužné výpravné systémy), ako aj prílev utečencov z Ukrajiny nadhodnocujúci trend v roku 2022.

ZSSK tabuľka 2

Meškanie vlakov je chronické

Podľa prieskumu spokojnosti a analýz ZSSK sú dnes najväčším problémom pre cestujúcich meškania, spoľahlivosť a odriekanie vlakov. V roku 2023 až približne 27 % vlakov aspoň v časti trasy zvýšilo meškanie na 10 a viac minút.

Meškania vlakov kontinuálne rastú posledné roky a nový grafikon nabehol na tento trend. Nárast meškaní nie je spôsobený len zmenami v novom grafikone, ale je aj výsledkom nepriaznivého stavu infraštruktúry spojeným s obmedzením traťových rýchlostí (13 % z celkového meškania) a nedostatočného počtu prevádzkyschopných moderných vozidiel pre rýchlosť 160 km/h a ucelených jednotiek (8 % z celkového meškania).

Zdrojom meškania je najmä diaľková doprava, kde mešká viac ako 50 % vlakov a následne k sekundárnemu presunu meškania z jedného vlaku na iný dochádza v dopravných uzloch. Najproblémovejšie sú 3 diaľkové linky: Ex1 na trase Bratislava – Košice, Ex3 na trase Praha – Budapešť a R10 na trase Bratislava – Žilina.

ZSSK tabuľka 3

ÚHP/ZSSK

 

Poznámka

Materiál Vyhodnotenie dopadov nového konceptu grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023 vypracovali spoločne Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Za ÚHP materiál pod vedením Martina Haluša a Martina Kmeťka pripravili Rastislav Farkaš, Matej Petroci a Matúš Rako. Materiál je vypracovaný na základe údajov o prepravných prúdoch, tržbách, vyťaženosti traťových segmentov a nákladoch ZSSK pri výkonoch realizovaných na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme. Údaje o meškaniach vlakov poskytli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo