Aj malá firma môže spôsobiť škodu za milióny eur

Autor JL máj 2017 -

Tak ju teda konečne poistite! O trendoch na poistnom trhu hovorí riaditeľ spoločnosti RENOMIA Martin Michal.

Sústredíte sa predovšetkým na poistenie a risk manažment podnikateľských a priemyselných rizík. Čo všetko také komplexné poistenie obnáša?

Každá činnosť či podnikanie, teda i výroba, má svoje špecifické riziká, takže ku každému klientovi pristupujeme individuálne a pripravujeme mu poistný program na mieru. Našim klientom poskytujeme služby v oblasti risk manažmentu a prispievame tak k identifikácii rizík a k ich minimalizácii. Naši risk manažéri chodia priamo do podnikov, spracovávajú rizikové analýzy s prehľadom rizík a zároveň odporučia, ako s týmito rizikami pracovať. Týchto analýz spracúvame viac ako sto ročne a máme v tom jedinečné skúsenosti. Často zabránime veľkým nepríjemnostiam skôr, ako sa stanú, a klientom šetríme nemalé finančné prostriedky.

Aké špecifické výhody ponúkate klientom?

V rámci rokovaní s poistiteľmi vychádzame z analýz a dlhoročných skúseností z daného odboru klienta. V štandardných poistných podmienkach poistiteľov je množstvo výluk a pre nás je dôležité špeciálnymi dojednaniami ich odstrániť alebo čo najviac zmierniť. Často hľadáme riešenia aj v zahraničí. Samozrejme, riešime i bežné škody, od tých frekventovaných, napríklad na autách, až po komplikované, súvisiace napríklad so stiahnutím výrobku z trhu. Tu prichádzajú na rad naši likvidátori. Ich cieľom je zaistiť, aby poisťovňa škodu vyriešila rýchlo a v prospech klienta.

Máte niekoľko špecializovaných oddelení – RENOMIA Agro, RENOMIA Benefit, RENOMIA Trade Credit a RENOMIA Network. Na čo sa špecializujú?

Špecializácie sú budúcnosťou nášho odboru. Už dávno neplatí, že poisťovaciemu maklérovi stačí, keď sa vyzná v poistkách. V našej spoločnosti RENOMIA máme 30 špeciálnych tímov zameraných na konkrétne riziká, napr. v energetike, letectve, strojárenstve, stavebníctve, športe, doprave, zdravotníctve a v ďalších oblastiach.
RENOMIA AGRO poisťuje poľnohospodárov – najčastejšie sú to plodiny a zvieratá, stroje, majetok, ale i zodpovednostné riziká. RENOMIA BENEFIT sa špecializuje na poistenie zamestnancov firiem. Veľmi výhodné poistné podmienky a služby, ktoré sme schopní dojednať, môžu firmy ponúkať zamestnancom ako jednu z foriem benefitov. Rastúcou oblasťou je poistenie pohľadávok, ktoré často využívajú firmy dodávajúce svoje výrobky do zahraničia – na to sa zameriava oddelenie RENOMIA Trade Credit. RENOMIA NETWORK je uznávaná a profesionálna sieť nezávislých poisťovacích sprostredkovateľov.

Sú slovenskí podnikatelia dosť zodpovední? Čo podceňujú a podľa vás by nemali?

Prepoistenosť je v SR oproti západným krajinám stále nízka. Poistenie majetku a zodpovednosti je už štandard. Dôležitá je však napríklad výška poistnej sumy alebo limitu pri poistení zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za výrobok, za stiahnutie výrobku z trhu alebo za prerušenie výroby. Dôležité je i vysvetlenie maklérom, čo všetko sa môže stať, čo najlepšie funguje na príkladoch z praxe. Tie jasne ukazujú, že i menšia firma môže spôsobiť škodu za milióny eur. Práve v týchto momentoch skúsený maklér funguje ako poradca. Vďaka tomuto prístupu vidíme u našich klientov rastúci záujem o kvalitné poistenie.
Podnikatelia tiež čoraz častejšie riešia poistenie zodpovednosti manažmentu, tzv. D&O poistenie. Manažéri, ktorí nie sú v pracovnom pomere, totiž nemajú nárok na odškodnenie podľa Zákonníka práce a pre ich komfort je veľmi vhodné rizikové poistenie.

Klientovi viete vytvoriť poistný program na mieru. Spomeniete si na nejaké požiadavky, ktoré neboli štandardné a možno vás aj prekvapili?

Teší ma, že RENOMIA dokáže zaistiť aj riziká, ktoré sa v SR nedajú bežne poistiť. Dôležitá je vôľa a ochota spraviť pre klienta vždy maximum. Kolegovi volal klient cez víkend, že priviezli kupolu na hvezdáreň za niekoľko stotisíc eur a budú ju inštalovať, no zabudli na poistenie. Maklér sadol do auta, prišiel na miesto a všetko za chvíľu vyriešil. Poistili sme i továreň v Egypte alebo vo Vietname, sklad v Číne, pracovné aktivity a majetok v USA a Líbyi.

Poskytovať kvalitné služby nie je možné bez kvalitných zamestnancov. Čo považujete v prístupe k zamestnancom za dôležité?

Veľmi dôležitá je atmosféra vo firme, hodnoty a poslanie. Naše firemné hodnoty sú: dobré vzťahy, spoľahlivosť, služba, rozvoj a nadšenie. Keď sa nimi budeme riadiť, tak sa nám bude dariť nielen v zamestnaní, ale odrazí sa to aj v našom súkromnom živote. Je dobré, keď kolegovia vedia, kam firma smeruje, aké má plány a ciele. Snažíme sa, aby ich prijali a boli s nimi stotožnení. Voči kolegom sme otvorení, sú oboznámení s našou stratégiou do roku 2020 a s Víziou 2030. Zároveň, samozrejme, poskytujeme atraktívne pracovné prostredie, zaujímavé benefity a možnosti vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí.

Ktoré sú vaše najsilnejšie konkurenčné výhody?

V prvom rade sme vždy na strane klienta a hájime jeho záujmy. Výhodou je naša veľkosť, ktorá nám umožňuje zabezpečiť pre klienta tie najlepšie podmienky. Vieme poistiteľom vysvetliť, čo klient potrebuje, a s citom predostrieť riziko, ktoré preberá. Poistné udalosti riešia skúsení profesionáli. Vďaka špecializáciám rozumieme podnikaniu našich klientov a ponúkame im aktívny a poradenský prístup. Pre väčšinu klientov je dôležitý aj náš medzinárodný presah.

Ktoré sú najnovšie trendy v poistení?

Od mája 2018 začnú platiť nové európske nariadenia známe pod názvom General Data Protection Regulations. Podnikateľom prikazujú, aby chránili zákaznícke dáta a určili zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na ochranu osobných dát klientov. To ovplyvní i poistenie. Zrejme porastie význam poistenia kybernetických rizík, z ktorého je možné hradiť náklady v dôsledku útoku a straty citlivých dát.

RENOMIA patrí medzi najväčšie poisťovacie maklérske spoločnosti na Slovensku. Aký je váš výhľad do budúcnosti?

V minulom roku RENOMIA na Slovensku dosiahla objem sprostredkovaného poistného vyše 20 miliónov eur a v rámci skupiny RENOMIA GROUP spolu dosiahla viac ako 300 miliónov eur. V budúcnosti sa chceme sústrediť na posilnenie našej pozície na slovenskom poisťovacom trhu. Poistný trh sa konsoliduje, dochádza ku generačným výmenám a my sme na prípadný rozvoj pripravení.
Budeme pokračovať v poskytovaní kvalitných služieb v medzinárodnom meradle. S tým súvisí výmena skúseností našich špecialistov a vzdelávanie ďalších naprieč regiónom. Súčasťou plánu do budúcnosti je digitalizácia procesov, ktorá pomôže zrýchliť a zjednodušiť prácu v spoločnosti a zároveň rokovania s klientmi.

JL

Partneri