Banská Bystrica ide smer „smart“ a využíva cloud

Autor JM jún 2017 -

Mesto zrušilo starú IT infraštruktúru, outsourcovalo SW a rozširuje digitálne služby pre obyvateľov.

Na ceste k označeniu „smart“ musia slovenské mestá urobiť ešte veľa práce, no sú aj také, ktoré už majú veľkú časť úloh splnenú. Príkladom je Banská Bystrica, ktorá sa rozhodla ísť cestou cloudu – zbavila sa svojej zastaranej infraštruktúry a začala si prenajímať IT ako službu. To umožnilo magistrátu nielen s výrazne nižšími nákladmi obmeniť IT infraštruktúru, ale aj ponúknuť obyvateľom viaceré digitálne služby. Cieľom celého projektu je postupné rozširovanie funkcií zameraných na lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu s občanmi a na uľahčenie práce zamestnancov.

Ako vhodné riešenie zvolili odborníci z magistrátu cloudovú platformu Microsoft Azure/Office 365. Riešenie digitálnej transformácie mesta Banská Bystrica vynieslo dodávateľskej firme Softip aj víťazstvo v súťaži Microsoft Awards o najlepšie a najinovatívnejšie IT projekty. V nej sú hlavnými hodnotiacimi kritériami rozsah projektu a prínos pre zákazníka.

JM

Partneri